გედევანიშვილი ეკატერინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 ეკატერინე გედევანიშვილი - უდაბნოს მონასტრის სატრაპეზოს საწინამძღვრო ნიშის მოხატულობისათვის 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი