ბარნაველი თეიმურაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1969 თეიმურაზ ბარნაველი - უსანეთისა და წრომის სტელების თარიღისათვის 1969-1 - მაცნე ტექსტი
1969 თეიმურაზ ბარნაველი - აბასთუმნის ერთი წარწერის შესახებ 1969-5 - მაცნე ტექსტი
1970 თეიმურაზ ბარნაველი - რამდენიმე წარწერა სამხრეთ საქართველოს ისტორიული პროვინციებიდან 1970-4 - მაცნე ტექსტი
1970 თეიმურაზ ბარნაველი - ბესლეთის ხიდის თარიღისათვის 1970-6 - მაცნე ტექსტი
1972 თეიმურაზ ბარნაველი - ბალიჭური ქვისამარხის წარწერის წაკითხვისათვის 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 თეიმურაზ ბარნაველი - Надпись на плите из церкви сел. Хуап Гудаутского района 1981-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი