1970-4 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1970-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1970-4 - თბილისი - 1970

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162892

სარჩევი
  • გრანი ქავთარია - კართაგენელთა აგრესია იბერიაში
  • გურამ შარაძე - "ვეფხისტყაოსნის" ე.წ. ზაზასეული ხელნაწერის გარშემო (ხელნაწერის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი)
  • თეიმურაზ ბარნაველი - რამდენიმე წარწერა სამხრეთ საქართველოს ისტორიული პროვინციებიდან