မွန်ရာဇဝင်/အခန်း-၁၄

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
မွန်ရာဇဝင်  (1785) 
ဗညားဓမ္မရာဇာအကြောင်း

သီဟရာဇာသား မုဂ္ဂေါရာဇာ ဗညားဓမ္မရာဇာ မင်းပြုသည်။ သည်မင်း မင်းဖြစ်လျှင် ပုသိန် ဒလ မုတ္တမမြို့တို့ကို အပိုင်ရ၍ အသက် ၂၉-နှစ် မင်းဖြစ်သည်။ ၃-နှစ် မင်းပြု၍ သက္ကရာဇ် ၁၀၇၅ ခုတွင် အနိစ္စဖြစ်သည်။