ဆုတောင်းခန်းပျို့

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ဆုတောင်းခန်းပျို့
by ရှင်သီလဝံသ, edited by ဒေါ်သန်းဆွေ (မဟာဝိဇ္ဇာ)