سرود ملی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

مولف: گل‌نظر کلدی
آهنگساز: سلیمان یوداکوف
۱۹۹۴ :قبول


متن

،دیار ارجمند ما
،به بخت ما سر عزیز تو بلند باد
،سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد
،ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ام
.به زیر پرچم تو صف کشیده‌ام، کشیده‌ام
،زنده باش، ای وطن
!تاجیکستان آزاد من
برای نام و ننگ ما
،تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای
،تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای
،خزان نمی‌رسد به نوبهار تو
.که مزرع وفا بود کنار تو، کنار تو
،زنده باش، ای وطن
!تاجیکستان آزاد من
،تو مادر یگانه‌ای
،بقای تو بود بقای خاندان ما
،مرام تو بود مرام جسم و جان ما
،ز تو سعادت ابد نصیب ماست
.تو هستی و همه جهان حبیب ماست، حبیب ماست
،زنده باش، ای وطن
!تاجیکستان آزاد من


Multilingual page with sources: Surudi Milli