Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма г҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма г҃і
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма г҃і.

Ѱало́мъ пѣ́сни,
въ де́нь сꙋббѡ́тный, ч҃а.
[edit]

Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй: г҃. Возвѣща́ти заꙋ́тра млⷭ҇ть твою̀ и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь, д҃. Въ десѧтострꙋ́ннѣмъ ѱалти́ри съ пѣ́снїю въ гꙋ́слехъ. є҃. Ꙗ҆́кѡ возвесели́лъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и, въ творе́нїи твое́мъ, и҆ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю возра́дꙋюсѧ. ѕ҃. Ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и: ѕѣлѡ̀ ᲂу҆глꙋби́шасѧ помышлє́нїѧ твоѧ̑. з҃. Мꙋ́жъ безꙋ́менъ не позна́етъ, и҆ неразꙋми́въ не разꙋмѣ́етъ си́хъ. и҃. Внегда̀ прозѧбо́ша грѣ̑шницы ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ пронико́ша всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, ꙗ҆́кѡ да потребѧ́тсѧ въ вѣ́къ вѣ́ка: ѳ҃. Ты́ же вы́шнїй во вѣ́къ, гдⷭ҇и. і҃. Ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ поги́бнꙋтъ, и҆ разы́дꙋтсѧ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе. а҃і. И҆ вознесе́тсѧ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́га ро́гъ мо́й, и҆ ста́рость моѧ̀ въ є҆ле́и масти́тѣ: в҃і. И҆ воззрѣ̀ ѻ҆́ко моѐ на врагѝ моѧ̑, и҆ востаю́щыѧ на мѧ̀ лꙋка́внꙋющыѧ ᲂу҆слы́шитъ ᲂу҆́хо моѐ. г҃і. Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ. д҃і. Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ: є҃і. Є҆щѐ ᲂу҆мно́жатсѧ въ ста́рости масти́тѣ, и҆ бл҃гопрїе́млюще бꙋ́дꙋтъ. ѕ҃і. Да возвѣстѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ пра́въ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.

Въ де́нь предсꙋббѡ́тный,
внегда̀ насели́сѧ землѧ̀,
хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ, ч҃в.
[edit]

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ: ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ: и҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. в҃. Гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ: ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ. г҃. Воздвиго́ша рѣ́ки, гдⷭ҇и, воздвиго́ша рѣ́ки гла́сы своѧ̑: д҃. Во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нїѧ своѧ̑, ѿ гласѡ́въ во́дъ мно́гихъ. є҃. Ди̑вны высѡты̀ мѡрскі́ѧ: ди́венъ въ высо́кихъ гдⷭ҇ь. ѕ҃. Свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ ᲂу҆вѣ́ришасѧ ѕѣлѡ̀. До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ, гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ,
въ четве́ртый сꙋббѡ́ты, ч҃г.
[edit]

Бг҃ъ ѿмще́нїй гдⷭ҇ь, бг҃ъ ѿмще́нїй не ѡ҆бинꙋ́лсѧ є҆́сть. в҃. Вознеси́сѧ, сꙋдѧ́й землѝ, возда́ждь воздаѧ́нїе гѡ́рдымъ. г҃. Доко́лѣ грѣ̑шницы, гдⷭ҇и, доко́лѣ грѣ̑шницы восхва́лѧтсѧ; д҃. Провѣща́ютъ и҆ возглаго́лютъ непра́вдꙋ, возглаго́лютъ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе; є҃. Лю́ди твоѧ̑, гдⷭ҇и, смири́ша, и҆ достоѧ́нїе твоѐ ѡ҆ѕло́биша: ѕ҃. Вдови́цꙋ и҆ си́ра ᲂу҆мори́ша, и҆ прише́льца ᲂу҆би́ша, з҃. И҆ рѣ́ша: не ᲂу҆́зритъ гдⷭ҇ь, нижѐ ᲂу҆разꙋмѣ́етъ бг҃ъ і҆а́кѡвль. и҃. Разꙋмѣ́йте же, безꙋ́мнїи въ лю́дехъ, и҆ бꙋ́їи нѣ́когда, ᲂу҆мꙋдри́тесѧ: ѳ҃. Насажде́й ᲂу҆́хо, не слы́шитъ ли; и҆лѝ созда́вый ѻ҆́ко, не сматрѧ́етъ ли; і҃. Наказꙋ́ѧй ꙗ҆зы́ки, не ѡ҆бличи́тъ ли, ᲂу҆ча́й человѣ́ка ра́зꙋмꙋ; а҃і. Гдⷭ҇ь вѣ́сть помышлє́нїѧ человѣ́чєскаѧ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть сꙋ́єтна. в҃і. Бл҃же́нъ человѣ́къ, є҆го́же а҆́ще нака́жеши, гдⷭ҇и, и҆ ѿ зако́на твоегѡ̀ наꙋчи́ши є҆го̀: г҃і. Оу҆кроти́ти є҆го̀ ѿ дні́й лю́тыхъ, до́ндеже и҆зры́етсѧ грѣ́шномꙋ ꙗ҆́ма. д҃і. Ꙗ҆́кѡ не ѿри́нетъ гдⷭ҇ь люде́й свои́хъ, и҆ достоѧ́нїѧ своегѡ̀ не ѡ҆ста́витъ: є҃і. До́ндеже пра́вда ѡ҆брати́тсѧ на сꙋ́дъ, и҆ держа́щїисѧ є҆ѧ̀ всѝ пра́вїи срⷣцемъ. ѕ҃і. Кто̀ воста́нетъ мѝ на лꙋка́внꙋющыѧ; и҆лѝ кто̀ спредста́нетъ мѝ на дѣ́лающыѧ беззако́нїе; з҃і. А҆́ще не гдⷭ҇ь помо́глъ бы мѝ, вма́лѣ всели́ласѧ бы во а҆́дъ дꙋша̀ моѧ̀. и҃і. А҆́ще глаго́лахъ: подви́жесѧ нога̀ моѧ̀, млⷭ҇ть твоѧ̀, гдⷭ҇и, помога́ше мѝ: ѳ҃і. По мно́жествꙋ болѣ́зней мои́хъ въ се́рдцы мое́мъ, ᲂу҆тѣшє́нїѧ твоѧ̑ возвесели́ша дꙋ́шꙋ мою̀. к҃. Да не пребꙋ́детъ тебѣ̀ престо́лъ беззако́нїѧ, созида́ѧй трꙋ́дъ на повелѣ́нїе. к҃а. Оу҆ловѧ́тъ на дꙋ́шꙋ првⷣничꙋ, и҆ кро́вь непови́ннꙋю ѡ҆сꙋ́дѧтъ. к҃в. И҆ бы́сть мнѣ̀ гдⷭ҇ь въ прибѣ́жище, и҆ бг҃ъ мо́й въ по́мощь ᲂу҆пова́нїѧ моегѡ̀: к҃г. И҆ возда́стъ и҆̀мъ гдⷭ҇ь беззако́нїе и҆́хъ, и҆ по лꙋка́вствїю и҆́хъ погꙋби́тъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ꙾[1].

Сла́ва:

Хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ,
не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й, ч҃д.
[edit]

Прїиди́те, возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇еви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ сп҃си́телю на́шемꙋ: в҃. Предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, и҆ во ѱалмѣ́хъ воскли́кнемъ є҆мꙋ̀: г҃. Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ цр҃ь ве́лїй по все́й землѝ: д҃. Ꙗ҆́кѡ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ всѝ концы̀ землѝ, и҆ высѡты̀ го́ръ тогѡ̀ сꙋ́ть. є҃. Ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ є҆́сть мо́ре, и҆ то́й сотворѝ є҆̀, и҆ сꙋ́шꙋ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ созда́стѣ. ѕ҃. Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ є҆мꙋ̀, и҆ воспла́чемсѧ пред̾ гдⷭ҇емъ сотво́ршимъ на́съ: з҃. Ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе па́жити є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы рꙋкѝ є҆гѡ̀. Дне́сь а҆́ще гла́съ є҆гѡ̀ ᲂу҆слы́шите, и҃. Не ѡ҆жесточи́те серде́цъ ва́шихъ, ꙗ҆́кѡ въ прогнѣ́ванїи, по днѝ и҆скꙋше́нїѧ въ пꙋсты́ни: ѳ҃. ꙾Во́ньже꙾[2] и҆скꙋси́ша мѧ̀ ѻ҆тцы̀ ва́ши, и҆скꙋси́ша мѧ̀, и҆ ви́дѣша дѣла̀ моѧ̑. і҃. Четы́редесѧть лѣ́тъ негодова́хъ ро́да тогѡ̀, и҆ рѣ́хъ: прⷭ҇нѡ заблꙋжда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша пꙋте́й мои́хъ: а҃і. Ꙗ҆́кѡ клѧ́хсѧ во гнѣ́вѣ мое́мъ, а҆́ще вни́дꙋтъ въ поко́й мо́й.

Хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ,
внегда̀ до́мъ созида́шесѧ по плѣне́нїи,
не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й, ч҃є.
[edit]

Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви всѧ̀ землѧ̀: в҃. Воспо́йте гдⷭ҇еви, бл҃гослови́те и҆́мѧ є҆гѡ̀: бл҃говѣсти́те де́нь ѿ днѐ сп҃се́нїе є҆гѡ̀. г҃. Возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, во всѣ́хъ лю́дехъ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀. д҃. Ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми бо́ги. є҃. Ꙗ҆́кѡ всѝ бо́зи ꙗ҆зы̑къ бѣ́сове: гдⷭ҇ь же небеса̀ сотворѝ. ѕ҃. И҆сповѣ́данїе и҆ красота̀ пред̾ ни́мъ, ст҃ы́нѧ и҆ великолѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀. з҃. Принеси́те гдⷭ҇еви, ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы̑къ, принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ че́сть. и҃. Принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: возми́те жє́ртвы и҆ входи́те во дворы̀ є҆гѡ̀. ѳ҃. Поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀: да подви́житсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀. і҃. Рцы́те во ꙗ҆зы́цѣхъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: и҆́бо и҆спра́ви вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ: сꙋ́дитъ лю́демъ пра́востїю. а҃і. Да возвеселѧ́тсѧ нб҃са̀, и҆ ра́дꙋетсѧ землѧ̀: да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀: в҃і. Возра́дꙋютсѧ полѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на ни́хъ: тогда̀ возра́дꙋютсѧ всѧ̑ древа̀ дꙋбра̑внаѧ г҃і. Ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ и҆́стиною свое́ю.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ,
є҆гда̀ землѧ̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆строѧ́шесѧ,
не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й, ч҃ѕ.
[edit]

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да ра́дꙋетсѧ землѧ̀, да веселѧ́тсѧ ѻ҆́строви мно́зи. в҃. Ѻ҆́блакъ и҆ мра́къ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀: пра́вда и҆ сꙋдьба̀ и҆справле́нїе прⷭ҇то́ла є҆гѡ̀. г҃. Ѻ҆́гнь пред̾ ни́мъ пред̾и́детъ и҆ попали́тъ ѡ҆́крестъ врагѝ є҆гѡ̀. д҃. Ѡ҆свѣти́ша мѡ́лнїѧ є҆гѡ̀ вселе́ннꙋю: ви́дѣ и҆ подви́жесѧ землѧ̀. є҃. Го́ры ꙗ҆́кѡ во́скъ раста́ѧша ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ѿ лица̀ гдⷭ҇а всеѧ̀ землѝ. ѕ҃. Возвѣсти́ша нб҃са̀ пра́вдꙋ є҆гѡ̀, и҆ ви́дѣша всѝ лю́дїе сла́вꙋ є҆гѡ̀. з҃. Да постыдѧ́тсѧ всѝ кла́нѧющїисѧ и҆стꙋка̑ннымъ, хва́лѧщїисѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ: поклони́тесѧ є҆мꙋ̀, всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀. и҃. Слы́ша и҆ возвесели́сѧ сїѡ́нъ, и҆ возра́довашасѧ дщє́ри і҆ꙋдє́йскїѧ, сꙋде́бъ ра́ди твои́хъ, гдⷭ҇и: ѳ҃. Ꙗ҆́кѡ ты̀ гдⷭ҇ь вы́шнїй над̾ все́ю земле́ю, ѕѣлѡ̀ превозне́слсѧ є҆сѝ над̾ всѣ́ми бо́ги. і҃. Лю́бѧщїи гдⷭ҇а, ненави́дите ѕла̑ѧ: храни́тъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы прпⷣбныхъ свои́хъ, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи и҆зба́витъ ѧ҆̀. а҃і. Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ срⷣцемъ весе́лїе. в҃і. Весели́тесѧ, првⷣнїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ и҆сповѣ́дайте па́мѧть ст҃ы́ни є҆гѡ̀.

Сла́ва:

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, ч҃з.
[edit]

Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь: сп҃сѐ є҆го̀ десни́ца є҆гѡ̀ и҆ мы́шца ст҃а́ѧ є҆гѡ̀. в҃. Сказа̀ гдⷭ҇ь сп҃се́нїе своѐ, пред̾ ꙗ҆зы́ки ѿкры̀ пра́вдꙋ свою̀. г҃. Помѧнꙋ̀ млⷭ҇ть свою̀ і҆а́кѡвꙋ и҆ и҆́стинꙋ свою̀ до́мꙋ і҆и҃левꙋ: ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ сп҃се́нїе бг҃а на́шегѡ. д҃. Воскли́кните бг҃ови, всѧ̀ землѧ̀, воспо́йте и҆ ра́дꙋйтесѧ и҆ по́йте. є҃. По́йте гдⷭ҇еви въ гꙋ́слехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ гла́сѣ ѱало́мстѣ, ѕ҃. Въ трꙋба́хъ ко́ваныхъ и҆ гла́сомъ трꙋбы̀ ро́жаны: вострꙋби́те пред̾ цр҃е́мъ гдⷭ҇емъ. з҃. Да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й. и҃. Рѣ́ки воспле́щꙋтъ рꙋко́ю вкꙋ́пѣ, го́ры возра́дꙋютсѧ ѳ҃. Ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆́детъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ пра́востїю.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, ч҃и.
[edit]

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе: сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀. в҃. Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ. г҃. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ вели́комꙋ, ꙗ҆́кѡ стра́шно и҆ ст҃о є҆́сть. д҃. И҆ че́сть царе́ва сꙋ́дъ лю́битъ: ты̀ ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ правоты̑, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ во і҆а́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ. є҃. Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. ѕ҃. Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀: призыва́хꙋ гдⷭ҇а, и҆ то́й послꙋ́шаше и҆̀хъ. з҃. Въ столпѣ̀ ѻ҆́блачнѣ глаго́лаше къ ни̑мъ: ꙗ҆́кѡ хранѧ́хꙋ свидѣ̑нїѧ є҆гѡ̀ и҆ повелѣ̑нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же дадѐ и҆̀мъ. и҃. Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ты̀ послꙋ́шалъ є҆сѝ и҆̀хъ: бж҃е, ты̀ млⷭ҇тивъ быва́лъ є҆сѝ и҆̀мъ, и҆ мща́ѧ на всѧ̑ начина̑нїѧ и҆́хъ. ѳ҃. Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ во и҆сповѣ́данїе, ч҃ѳ.
[edit]

Воскли́кните бг҃ови всѧ̀ землѧ̀: в҃. Рабо́тайте гдⷭ҇еви въ весе́лїи, вни́дите пред̾ ни́мъ въ ра́дости. г҃. Оу҆вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ: то́й сотворѝ на́съ, а҆ не мы̀: мы́ же лю́дїе є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы па́жити є҆гѡ̀. д҃. Вни́дите во врата̀ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, во дворы̀ є҆гѡ̀ въ пѣ́нїихъ: и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, хвали́те и҆́мѧ є҆гѡ̀. є҃. Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, и҆ да́же до ро́да и҆ ро́да и҆́стина є҆гѡ̀.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, р҃.
[edit]

Млⷭ҇ть и҆ сꙋ́дъ воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и: в҃. Пою̀ и҆ разꙋмѣ́ю въ пꙋтѝ непоро́чнѣ: когда̀ прїи́деши ко мнѣ̀; прехожда́хъ въ неѕло́бїи се́рдца моегѡ̀ посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀. г҃. Не предлага́хъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ве́щь законопрестꙋ́пнꙋю: творѧ́щыѧ престꙋпле́нїе возненави́дѣхъ: д҃. Не прильпѐ мнѣ̀ се́рдце стропти́во: ᲂу҆клонѧ́ющагосѧ ѿ менѐ лꙋка́ваго не позна́хъ. є҃. Ѡ҆клевета́ющаго та́й и҆́скреннѧго своего̀, сего̀ и҆згонѧ́хъ: го́рдымъ ѻ҆́комъ и҆ несы́тымъ се́рдцемъ, съ си́мъ не ꙗ҆дѧ́хъ. ѕ҃. Ѻ҆́чи моѝ на вѣ̑рныѧ землѝ, посажда́ти ѧ҆̀ со мно́ю: ходѧ́й по пꙋтѝ непоро́чнꙋ, се́й мѝ слꙋжа́ше. з҃. Не живѧ́ше посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀ творѧ́й горды́ню: глаго́лѧй непра́вєднаѧ не и҆справлѧ́ше пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма. и҃. Воꙋ́трїѧ и҆збива́хъ всѧ̑ грѣ̑шныѧ землѝ, є҆́же потреби́ти ѿ гра́да гдⷭ҇нѧ всѧ̑ дѣ́лающыѧ беззако́нїе.

Сла́ва:

По г҃і-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ и҃:
[edit]

Ѻ҆́комъ бл҃гоꙋтро́бнымъ, гдⷭ҇и, ꙳ ви́ждь моѐ смире́нїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ пома́лѣ жи́знь моѧ̀ и҆ждива́етсѧ, ꙳ и҆ ѿ дѣ́лъ нѣ́сть мнѣ̀ сп҃се́нїѧ. ꙳ сегѡ̀ ра́ди молю́сѧ: ꙳ ѻ҆́комъ бл҃гоꙋтро́бнымъ гдⷭ҇и, ꙳ ви́ждь моѐ смире́нїе, ꙳ и҆ сп҃си́ мѧ.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ сꙋдїѝ предстоѧ́щꙋ, ꙳ попецы́сѧ дꙋшѐ, ꙳ и҆ стра́шнагѡ днѐ ча́съ помышлѧ́й: ꙳ сꙋ́дъ бо немлⷭ҇тивъ є҆́сть не сотво́ршымъ млⷭ҇ти. ꙳ возопі́й ᲂу҆̀бо хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: ꙳ сердцевѣ́дче, согрѣши́хъ, ꙳ пре́жде да́же не ѡ҆сꙋ́диши, поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: Стра́шнагѡ твоегѡ̀ и҆ гро́знагѡ ꙳ и҆ неꙋмы́тнагѡ сꙋда̀ хрⷭ҇тѐ, ꙳ во ᲂу҆мѣ̀ прїе́мъ де́нь и҆ ча́съ ꙳ трепе́щꙋ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, ꙳ стꙋда̀ дѣла̀ и҆ дѣѧ̑нїѧ и҆мѣ́ѧ лю̑таѧ, ꙳ ꙗ҆̀же є҆ди́нъ а҆́зъ содѣ́ѧхъ прилѣ́жнѡ. ꙳ тѣ́мже стра́хомъ припа́даю тебѣ̀, ꙳ вопїѧ̀ болѣ́зненнѡ: ꙳ мл҃твами ро́ждшїѧ тѧ̀ многомлⷭ҇тиве, ꙳ сп҃си́ мѧ.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Гдⷭ҇и ст҃ы́й, и҆́же въ вы́шнихъ живы́й, и҆ всеви́дѧщимъ твои́мъ ѻ҆́комъ призира́ѧй на всю̀ тва́рь, тебѣ̀ приклони́хомъ вы́ю дꙋшѝ и҆ тѣлесѐ, и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ ст҃ы́й ст҃ы́хъ: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ неви́димꙋю ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ бл҃гословѝ всѧ̑ ны̀. и҆ а҆́ще что̀ къ тебѣ̀ согрѣши́хомъ во́лею и҆ нево́лею, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ, да́рꙋѧй на́мъ и҆ ми̑рнаѧ бл҃га̑ѧ твоѧ̑. твое́ бо є҆́сть є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. на́шъ꙾
  2. ꙾и҆дѣ́же꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.