Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма в҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма в҃і
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма в҃і.

Мл҃тва дв҃дꙋ, п҃є.
[edit]

Приклонѝ, гдⷭ҇и, ᲂу҆́хо твоѐ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀: ꙗ҆́кѡ ни́щъ и҆ ᲂу҆бо́гъ є҆́смь а҆́зъ. в҃. Сохранѝ дꙋ́шꙋ мою̀, ꙗ҆́кѡ прпⷣбенъ є҆́смь: сп҃сѝ раба̀ твоего̀, бж҃е мо́й, ᲂу҆пова́ющаго на тѧ̀. г҃. Поми́лꙋй мѧ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ воззовꙋ̀ ве́сь де́нь. д҃. Возвеселѝ дꙋ́шꙋ раба̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. є҃. Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, бл҃гъ и҆ кро́токъ и҆ многомлⷭ҇тивъ всѣ̑мъ призыва́ющымъ тѧ̀. ѕ҃. Внꙋшѝ, гдⷭ҇и, моли́твꙋ мою̀ и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀. з҃. Въ де́нь ско́рби моеѧ̀ воззва́хъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шалъ мѧ̀ є҆сѝ. и҃. Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ, гдⷭ҇и, и҆ нѣ́сть по дѣлѡ́мъ твои̑мъ. ѳ҃. Всѝ ꙗ҆зы́цы, є҆ли́ки сотвори́лъ є҆сѝ, прїи́дꙋтъ и҆ покло́нѧтсѧ пред̾ тобо́ю, гдⷭ҇и, и҆ просла́вѧтъ и҆́мѧ твоѐ: і҃. Ꙗ҆́кѡ ве́лїй є҆сѝ ты̀ и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ. а҃і. Наста́ви мѧ̀, гдⷭ҇и, на пꙋ́ть тво́й, и҆ пойдꙋ̀ во и҆́стинѣ твое́й: да возвесели́тсѧ се́рдце моѐ боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀. в҃і. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ и҆ просла́влю и҆́мѧ твоѐ въ вѣ́къ: г҃і. Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇ть твоѧ̀ ве́лїѧ на мнѣ̀, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ а҆́да преиспо́днѣйшагѡ. д҃і. Бж҃е, законопрестꙋ̑пницы воста́ша на мѧ̀, и҆ со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ не предложи́ша тебѐ пред̾ собо́ю. є҃і. И҆ ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ще́дрый и҆ млⷭ҇тивый, долготерпѣли́вый и҆ многомлⷭ҇тивый и҆ и҆́стинный, ѕ҃і. При́зри на мѧ̀ и҆ поми́лꙋй мѧ̀: да́ждь держа́вꙋ твою̀ ѻ҆́трокꙋ твоемꙋ̀ и҆ сп҃сѝ сы́на рабы̀ твоеѧ̀. з҃і. Сотворѝ со мно́ю зна́менїе во бл҃го: и҆ да ви́дѧтъ ненави́дѧщїи мѧ̀, и҆ постыдѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, помо́глъ мѝ и҆ ᲂу҆тѣ́шилъ мѧ̀ є҆сѝ.

Сынѡ́мъ коре́ѡвымъ,
ѱало́мъ пѣ́сни, п҃ѕ.
[edit]

Ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀ на гора́хъ ст҃ы́хъ: лю́битъ гдⷭ҇ь врата̀ сїѡ̑нѧ па́че всѣ́хъ селе́нїй і҆а́кѡвлихъ. г҃. Пресла̑внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀, гра́де бж҃їй. д҃. Помѧнꙋ̀ раа́въ и҆ вавѷлѡ́на вѣ́дꙋщымъ мѧ̀: и҆ сѐ, и҆ноплемє́нницы и҆ тѵ́ръ и҆ лю́дїе є҆ѳїо́пстїи, сі́и бы́ша та́мѡ. є҃. Ма́ти сїѡ́нъ рече́тъ: человѣ́къ и҆ человѣ́къ роди́сѧ въ не́мъ, и҆ то́й ѡ҆снова̀ и҆̀ вы́шнїй. ѕ҃. Гдⷭ҇ь повѣ́сть въ писа́нїи люде́й и҆ кнѧзе́й, си́хъ бы́вшихъ въ не́мъ. з҃. Ꙗ҆́кѡ веселѧ́щихсѧ всѣ́хъ жили́ще въ тебѣ̀.

Пѣ́снь ѱалма̀ сынѡ́мъ коре́ѡвымъ,
въ коне́цъ, ѡ҆ маеле́ѳѣ є҆́же ѿвѣща́ти,
ра́зꙋма є҆ма́нꙋ і҆и҃льтѧнинꙋ, п҃з.
[edit]

Гдⷭ҇и бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀, во днѝ воззва́хъ и҆ въ нощѝ пред̾ тобо́ю: г҃. Да вни́детъ пред̾ тѧ̀ моли́тва моѧ̀, приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ къ моле́нїю моемꙋ̀. д҃. Ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнисѧ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ. є҃. Привмѣне́нъ бы́хъ съ низходѧ́щими въ ро́въ: бы́хъ ꙗ҆́кѡ человѣ́къ без̾ по́мощи, ѕ҃. Въ ме́ртвыхъ свобо́дь: ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́звеннїи спѧ́щїи во гро́бѣ, и҆́хже не помѧнꙋ́лъ є҆сѝ ктомꙋ̀, и҆ ті́и ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ ѿринове́ни бы́ша. з҃. Положи́ша мѧ̀ въ ро́вѣ преиспо́днѣмъ, въ те́мныхъ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй. и҃. На мнѣ̀ ᲂу҆тверди́сѧ ꙗ҆́рость твоѧ̀, и҆ всѧ̑ вѡ́лны твоѧ̑ наве́лъ є҆сѝ на мѧ̀. ѳ҃. Оу҆да́лилъ є҆сѝ зна́емыхъ мои́хъ ѿ менѐ: положи́ша мѧ̀ ме́рзость себѣ̀: пре́данъ бы́хъ и҆ не и҆схожда́хъ. і҃. Ѻ҆́чи моѝ и҆знемого́стѣ ѿ нищеты̀: воззва́хъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ве́сь де́нь, воздѣ́хъ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ моѝ. а҃і. Є҆да̀ ме́ртвыми твори́ши чꙋдеса̀; и҆лѝ вра́чеве воскресѧ́тъ, и҆ и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀; в҃і. Є҆да̀ повѣ́сть кто̀ во гро́бѣ млⷭ҇ть твою̀, и҆ и҆́стинꙋ твою̀ въ поги́бели; г҃і. Є҆да̀ позна̑на бꙋ́дꙋтъ во тмѣ̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, и҆ пра́вда твоѧ̀ въ землѝ забве́ннѣй; д҃і. И҆ а҆́зъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, воззва́хъ, и҆ ᲂу҆́трѡ моли́тва моѧ̀ предвари́тъ тѧ̀. є҃і. Вскꙋ́ю, гдⷭ҇и, ѿрѣ́еши дꙋ́шꙋ мою̀; ѿвраща́еши лицѐ твоѐ ѿ менѐ; ѕ҃і. Ни́щъ є҆́смь а҆́зъ, и҆ въ трꙋдѣ́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: возне́съ же сѧ смири́хсѧ и҆ и҆знемого́хъ. з҃і. На мнѣ̀ преидо́ша гнѣ́ви твоѝ, ᲂу҆страшє́нїѧ твоѧ̑ возмꙋти́ша мѧ̀: и҃і. Ѡ҆быдо́ша мѧ̀ ꙗ҆́кѡ вода̀ ве́сь де́нь, ѡ҆держа́ша мѧ̀ вкꙋ́пѣ. ѳ҃і. Оу҆да́лилъ є҆сѝ ѿ менѐ дрꙋ́га и҆ и҆́скреннѧго, и҆ зна́емыхъ мои́хъ ѿ страсте́й.

Сла́ва:

Ра́зꙋма є҆ѳа́ма і҆и҃льтѧнина, п҃и.
[edit]

Млⷭ҇ти твоѧ̑, гдⷭ҇и, во вѣ́къ воспою̀, въ ро́дъ и҆ ро́дъ возвѣщꙋ̀ и҆́стинꙋ твою̀ ᲂу҆сты̑ мои́ми. г҃. Занѐ ре́клъ є҆сѝ: въ вѣ́къ млⷭ҇ть сози́ждетсѧ: на нб҃сѣ́хъ ᲂу҆гото́витсѧ и҆́стина твоѧ̀. д҃. Завѣща́хъ завѣ́тъ и҆збра̑ннымъ мои̑мъ, клѧ́хсѧ дв҃дꙋ рабꙋ̀ моемꙋ̀: є҃. До вѣ́ка ᲂу҆гото́ваю сѣ́мѧ твоѐ, и҆ сози́ждꙋ въ ро́дъ и҆ ро́дъ прⷭ҇то́лъ тво́й. ѕ҃. И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви ст҃ы́хъ. з҃. Ꙗ҆́кѡ кто̀ во ѻ҆́блацѣхъ ᲂу҆равни́тсѧ гдⷭ҇еви; ᲂу҆подо́битсѧ гдⷭ҇еви въ сынѣ́хъ бж҃їихъ; и҃. Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ, ве́лїй и҆ стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми ѻ҆кре́стными є҆гѡ̀. ѳ҃. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, кто̀ подо́бенъ тебѣ̀; си́ленъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ и҆́стина твоѧ̀ ѡ҆́крестъ тебє̀. і҃. Ты̀ влⷣчествꙋеши держа́вою морско́ю: возмꙋще́нїе же во́лнъ є҆гѡ̀ ты̀ ᲂу҆кроча́еши. а҃і. Ты̀ смири́лъ, є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́звена, го́рдаго: мы́шцею си́лы твоеѧ̀ расточи́лъ є҆сѝ врагѝ твоѧ̑. в҃і. Твоѧ̑ сꙋ́ть небеса̀, и҆ твоѧ̀ є҆́сть землѧ̀: вселе́ннꙋю и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀ ты̀ ѡ҆снова́лъ є҆сѝ. г҃і. Сѣ́веръ и҆ мо́ре ты̀ созда́лъ є҆сѝ: ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ. д҃і. Твоѧ̀ мы́шца съ си́лою: да ᲂу҆крѣпи́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, и҆ вознесе́тсѧ десни́ца твоѧ̀. є҃і. Пра́вда и҆ сꙋдьба̀ ᲂу҆гото́ванїе прⷭ҇то́ла твоегѡ̀: млⷭ҇ть и҆ и҆́стина пред̾и́детѣ пред̾ лице́мъ твои́мъ. ѕ҃і. Бл҃же́ни лю́дїе вѣ́дꙋщїи воскликнове́нїе: гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдꙋтъ, з҃і. И҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋютсѧ ве́сь де́нь, и҆ пра́вдою твое́ю вознесꙋ́тсѧ. и҃і. Ꙗ҆́кѡ похвала̀ си́лы и҆́хъ ты̀ є҆сѝ, и҆ во бл҃говоле́нїи твое́мъ вознесе́тсѧ ро́гъ на́шъ: ѳ҃і. Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇не є҆́сть застꙋпле́нїе, и҆ ст҃а́гѡ і҆и҃лева цр҃ѧ̀ на́шегѡ. к҃. Тогда̀ глаго́лалъ є҆сѝ въ видѣ́нїи сыновѡ́мъ твои̑мъ, и҆ ре́клъ є҆сѝ: положи́хъ по́мощь на си́льнаго, вознесо́хъ и҆збра́ннаго ѿ люде́й мои́хъ: к҃а. Ѡ҆брѣто́хъ дв҃да раба̀ моего̀, є҆ле́емъ ст҃ы́мъ мои́мъ пома́захъ є҆го̀. к҃в. И҆́бо рꙋка̀ моѧ̀ застꙋ́питъ є҆го̀, и҆ мы́шца моѧ̀ ᲂу҆крѣпи́тъ є҆го̀: к҃г. Ничто́же ᲂу҆спѣ́етъ вра́гъ на него̀, и҆ сы́нъ беззако́нїѧ не приложи́тъ ѡ҆ѕло́бити є҆го̀. к҃д. И҆ ссѣкꙋ̀ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ врагѝ є҆гѡ̀, и҆ ненави́дѧщыѧ є҆го̀ побѣждꙋ̀: к҃є. И҆ и҆́стина моѧ̀ и҆ млⷭ҇ть моѧ̀ съ ни́мъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ вознесе́тсѧ ро́гъ є҆гѡ̀: к҃ѕ. И҆ положꙋ̀ на мо́ри рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀, и҆ на рѣка́хъ десни́цꙋ є҆гѡ̀. к҃з. То́й призове́тъ мѧ̀: ѻ҆ц҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀, бг҃ъ мо́й и҆ застꙋ́пникъ сп҃се́нїѧ моегѡ̀. к҃и. И҆ а҆́зъ пе́рвенца положꙋ̀ є҆го̀, высока̀ па́че царе́й земны́хъ: к҃ѳ. Въ вѣ́къ сохраню̀ є҆мꙋ̀ млⷭ҇ть мою̀, и҆ завѣ́тъ мо́й вѣ́ренъ є҆мꙋ̀: л҃. И҆ положꙋ̀ въ вѣ́къ вѣ́ка сѣ́мѧ є҆гѡ̀, и҆ прⷭ҇то́лъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ дні́е не́ба. л҃а. А҆́ще ѡ҆ста́вѧтъ сы́нове є҆гѡ̀ зако́нъ мо́й, и҆ въ сꙋдьба́хъ мои́хъ не по́йдꙋтъ: л҃в. А҆́ще ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ ѡ҆сквернѧ́тъ, и҆ за́повѣдїй мои́хъ не сохранѧ́тъ: л҃г. Посѣщꙋ̀ жезло́мъ беззакѡ́нїѧ и҆́хъ, и҆ ра́нами непра̑вды и҆́хъ, л҃д. Млⷭ҇ть же мою̀ не разорю̀ ѿ ни́хъ, ни превреждꙋ̀ во и҆́стинѣ мое́й: л҃є. Нижѐ ѡ҆скверню̀ завѣ́та моегѡ̀, и҆ и҆сходѧ́щихъ ѿ ᲂу҆́стъ мои́хъ не ѿве́ргꙋсѧ. л҃ѕ. Є҆ди́ною клѧ́хсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́мъ мое́мъ: а҆́ще дв҃дꙋ солжꙋ̀; л҃з. Сѣ́мѧ є҆гѡ̀ во вѣ́къ пребꙋ́детъ, и҆ престо́лъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ со́лнце предо мно́ю, л҃и. И҆ ꙗ҆́кѡ лꙋна̀ соверше́на въ вѣ́къ, и҆ свидѣ́тель на нб҃сѝ вѣ́ренъ. л҃ѳ. Ты́ же ѿри́нꙋлъ є҆сѝ и҆ ᲂу҆ничижи́лъ, негодова́лъ є҆сѝ пома́заннаго твоего̀: м҃. Разори́лъ є҆сѝ завѣ́тъ раба̀ твоегѡ̀, ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ на землѝ ст҃ы́ню є҆гѡ̀: м҃а. Разори́лъ є҆сѝ всѧ̑ ѡ҆пло́ты є҆гѡ̀, положи́лъ є҆сѝ твє́рдаѧ є҆гѡ̀ стра́хъ. м҃в. Расхища́хꙋ є҆го̀ всѝ мимоходѧ́щїи пꙋте́мъ, бы́сть поноше́нїе сосѣ́дѡмъ свои̑мъ. м҃г. Возвы́силъ є҆сѝ десни́цꙋ стꙋжа́ющихъ є҆мꙋ̀, возвесели́лъ є҆сѝ всѧ̑ врагѝ є҆гѡ̀: м҃д. Ѿврати́лъ є҆сѝ по́мощь меча̀ є҆гѡ̀ и҆ не застꙋпи́лъ є҆сѝ є҆го̀ во бра́ни: м҃є. Разори́лъ є҆сѝ ѿ ѡ҆чище́нїѧ є҆гѡ̀, престо́лъ є҆гѡ̀ на зе́млю пове́рглъ є҆сѝ: м҃ѕ. Оу҆ма́лилъ є҆сѝ дни̑ вре́мене є҆гѡ̀, ѡ҆блїѧ́лъ є҆сѝ є҆го̀ стꙋдо́мъ. м҃з. Доко́лѣ, гдⷭ҇и, ѿвраща́ешисѧ въ коне́цъ, разжже́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь гнѣ́въ тво́й; м҃и. Помѧнѝ, кі́й мо́й соста́въ: є҆да́ бо всꙋ́е созда́лъ є҆сѝ всѧ̑ сы́ны человѣ́чєскїѧ; м҃ѳ. Кто̀ є҆́сть человѣ́къ, и҆́же поживе́тъ и҆ не ᲂу҆́зритъ сме́рти, и҆зба́витъ дꙋ́шꙋ свою̀ и҆з̾ рꙋкѝ а҆́довы; н҃. дѣ̀ сꙋ́ть млⷭ҇ти твоѧ̑ дрє́внїѧ, гдⷭ҇и, и҆́миже клѧ́лсѧ є҆сѝ дв҃дꙋ во и҆́стинѣ твое́й; н҃а. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, поноше́нїе ра̑бъ твои́хъ, є҆́же ᲂу҆держа́хъ въ нѣ́дрѣ мое́мъ мно́гихъ ꙗ҆зы̑къ: н҃в. И҆́мже поноси́ша вразѝ твоѝ, гдⷭ҇и, и҆́мже поноси́ша и҆змѣне́нїю хрїста̀ твоегѡ̀. н҃г. Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь во вѣ́къ: бꙋ́ди, бꙋ́ди.

Сла́ва:

Мл҃тва мѡѷсе́а человѣ́ка бж҃їѧ, п҃ѳ.
[edit]

Гдⷭ҇и, прибѣ́жище бы́лъ є҆сѝ на́мъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. г҃. Пре́жде да́же гора́мъ не бы́ти и҆ созда́тисѧ землѝ и҆ вселе́ннѣй, и҆ ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка ты̀ є҆сѝ. д҃. Не ѿвратѝ человѣ́ка во смире́нїе, и҆ ре́клъ є҆сѝ: ѡ҆брати́тесѧ, сы́нове человѣ́честїи. є҃. Ꙗ҆́кѡ ты́сѧща лѣ́тъ пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ де́нь вчера́шнїй, и҆́же ми́мѡ и҆́де, и҆ стра́жа нощна́ѧ. ѕ҃. Оу҆ничижє́нїѧ и҆́хъ лѣ̑та бꙋ́дꙋтъ: ᲂу҆́трѡ ꙗ҆́кѡ трава̀ ми́мѡ и҆́детъ, ᲂу҆́трѡ процвѣте́тъ и҆ пре́йдетъ: на ве́черъ ѿпаде́тъ, ѡ҆жестѣ́етъ и҆ и҆́зсхнетъ: з҃. Ꙗ҆́кѡ и҆счезо́хомъ гнѣ́вомъ твои́мъ, и҆ ꙗ҆́ростїю твое́ю смꙋти́хомсѧ. и҃. Положи́лъ є҆сѝ беззакѡ́нїѧ на̑ша пред̾ тобо́ю, вѣ́къ на́шъ въ просвѣще́нїе лица̀ твоегѡ̀. ѳ҃. Ꙗ҆́кѡ всѝ дні́е на́ши ѡ҆скꙋдѣ́ша, и҆ гнѣ́вомъ твои́мъ и҆счезо́хомъ: і҃. Лѣ̑та на̑ша ꙗ҆́кѡ паꙋчи́на поꙋча́хꙋсѧ: дні́е лѣ́тъ на́шихъ въ ни́хже се́дмьдесѧтъ лѣ́тъ, а҆́ще же въ си́лахъ, ѻ҆́смьдесѧтъ лѣ́тъ, и҆ мно́жае и҆́хъ трꙋ́дъ и҆ болѣ́знь: ꙗ҆́кѡ прїи́де кро́тость на ны̀, и҆ нака́жемсѧ. а҃і. Кто̀ вѣ́сть держа́вꙋ гнѣ́ва твоегѡ̀, и҆ ѿ стра́ха твоегѡ̀ ꙗ҆́рость твою̀ и҆счестѝ; в҃і. Десни́цꙋ твою̀ та́кѡ скажи́ ми, и҆ ꙾ѡ҆кова̑нныѧ꙾[1] се́рдцемъ въ мꙋ́дрости. г҃і. Ѡ҆брати́сѧ, гдⷭ҇и, доко́лѣ; и҆ ᲂу҆моле́нъ бꙋ́ди на рабы̑ твоѧ̑. д҃і. И҆спо́лнихомсѧ заꙋ́тра млⷭ҇ти твоеѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ возра́довахомсѧ и҆ возвесели́хомсѧ: є҃і. Во всѧ̑ дни̑ на́шѧ возвесели́хомсѧ, за дни̑, въ нѧ́же смири́лъ ны̀ є҆сѝ, лѣ̑та, въ нѧ́же ви́дѣхомъ ѕла̑ѧ. ѕ҃і. И҆ при́зри на рабы̑ твоѧ̑ и҆ на дѣла̀ твоѧ̑, и҆ наста́ви сы́ны и҆́хъ. з҃і. И҆ бꙋ́ди свѣ́тлость гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ на на́съ, и҆ дѣла̀ рꙋ́къ на́шихъ и҆спра́ви на на́съ, и҆ дѣ́ло рꙋ́къ на́шихъ и҆спра́ви.

Хвала̀ пѣ́сни дв҃довы,
не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й, ч҃.
[edit]

Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭ҇нагѡ водвори́тсѧ, в҃. Рече́тъ гдⷭ҇еви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. г҃. Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ словесѐ мѧте́жна: д҃. Плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ: ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀. є҃. Не ᲂу҆бои́шисѧ ѿ стра́ха нощна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, ѕ҃. Ѿ ве́щи во тмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ꙾ѿ срѧ́ща꙾[2] и҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ. з҃. Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тма̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житсѧ: и҃. Ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ ᲂу҆́зриши. ѳ҃. Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, ᲂу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ. і҃. Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житсѧ ꙾тѣлесѝ твоемꙋ̀꙾[3]: а҃і. Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ. в҃і. На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀: г҃і. На а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ. д҃і. Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ ᲂу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ. є҃і. Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀: ѕ҃і. Долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ сп҃се́нїе моѐ.

Сла́ва:

По в҃і-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ з҃:
[edit]

Блꙋдни́цы сле́зы и҆ петрѡ́вы прїе́мый гдⷭ҇и, ꙳ и҆ мытарѧ̀ ѡ҆правда́вый, и҆з̾ глꙋбины̀ воздохнꙋ́вша: ꙳ и҆ менѐ во ᲂу҆миле́нїи припа́дающа ꙳ ᲂу҆ще́дри сп҃се, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Сла́ва: Прїимѝ ꙗ҆́кѡ мытарѧ̀ гдⷭ҇и, ꙳ ꙗ҆́кѡ блꙋдни́цꙋ ѡ҆чи́сти мѧ̀ влⷣко, ꙳ ꙗ҆́кѡ ханане́ю поми́лꙋй, ꙳ по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти.

И҆ ны́нѣ: Мт҃и свѣ́та бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, ꙳ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ꙳ совозсїѧ́ти ᲂу҆́тро, и҆ ве́лїю млⷭ҇ть ꙳ дꙋша́мъ на́шымъ.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, є҆ди́нъ бл҃гі́й и҆ чл҃вѣколюби́вый, є҆ди́нъ млⷭ҇тивый и҆ кро́ткїй, є҆ди́нъ и҆́стинный и҆ првⷣный, є҆ди́нъ ще́дрый и҆ млⷭ҇тивый бж҃е на́шъ: да прїи́детъ си́ла твоѧ̀ на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ непотре́бнаго раба̀ твоего̀, и҆ да ᲂу҆крѣпи́тъ мо́й хра́мъ є҆ѵⷢ҇лїемъ бж҃е́ственнагѡ ᲂу҆че́нїѧ твоегѡ̀. влⷣко и҆ чл҃вѣколю́бче, любобл҃же, любобл҃гоꙋтро́бне, просвѣтѝ моѧ̑ ᲂу҆трѡ́бы, и҆ всѧ̑ ᲂу҆́ды твое́ю во́лею: ѡ҆чи́сти мѧ̀ ѿ всѧ́кїѧ ѕло́бы и҆ грѣха̀, соблюди́ мѧ нескве́рна, и҆ непоро́чна ѿ всѧ́кагѡ наи́тїѧ и҆ дѣ́йства дїа́волѧ, и҆ да́рꙋй мѝ по твое́й бл҃гости, твоѧ̑ разꙋмѣ́ти, твоѧ̑ мꙋ́дрствовати, и҆ въ твои́хъ хотѣ́нїихъ жи́ти, твоегѡ̀ стра́ха страши́тисѧ, є҆́же твори́ти тебѣ̀ бл҃гоꙋгѡ́днаѧ до послѣ́днѧгѡ моегѡ̀ и҆здыха́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да по неисповѣди́мой твое́й млⷭ҇ти соблюде́ши моѐ тѣ́ло и҆ дꙋ́шꙋ, ᲂу҆́мъ же и҆ мы̑сли, неискꙋше́нъ всѧ́кїѧ сопротиволежа́щїѧ сѣ́ти хра́мъ. гдⷭ҇и мо́й гдⷭ҇и, покры́й мѧ̀ твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ, и҆ не ѡ҆ста́ви мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ нечи́стаго, и҆ недосто́йнаго раба̀ твоего̀: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ защи́титель мо́й гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆ тебѣ̀ пѣ́нїе моѐ вы́нꙋ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. ꙾нака̑занныѧ꙾
  2. ꙾ѿ нападе́нїѧ꙾
  3. ꙾селе́нїю твоемꙋ̀꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.