Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма г҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма г҃
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма г҃.

Въ коне́цъ, ѻ҆́трокꙋ гдⷭ҇ню дв҃дꙋ,
ꙗ҆̀же глаго́ла гдⷭ҇еви словеса̀ пѣ́сни сеѧ̀,
въ де́нь, во́ньже и҆зба́ви є҆го̀ гдⷭ҇ь
ѿ рꙋкѝ всѣ́хъ вра̑гъ є҆гѡ
и҆ и҆з̾ рꙋкѝ саꙋ́ли:
и҆ речѐ: з҃і.
[edit]

Возлюблю́ тѧ, гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀: г҃. Гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ, и҆ прибѣ́жище моѐ, и҆ и҆зба́витель мо́й, бг҃ъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀: защи́титель мо́й, и҆ ро́гъ сп҃се́нїѧ моегѡ̀, и҆ застꙋ́пникъ мо́й. д҃. Хвалѧ̀ призовꙋ̀ гдⷭ҇а и҆ ѿ вра̑гъ мои́хъ спасꙋ́сѧ. є҃. Ѡ҆ держа́ша мѧ̀ бѡлѣ́зни смє́ртныѧ, и҆ пото́цы беззако́нїѧ смѧто́ша мѧ̀: ѕ҃. Бѡлѣ́зни а҆́дѡвы ѡ҆ быдо́ша мѧ̀, предвари́ша мѧ̀ сѣ̑ти смє́ртныѧ. з҃. И҆ внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, призва́хъ гдⷭ҇а и҆ къ бг҃ꙋ моемꙋ̀ воззва́хъ: ᲂу҆слы́ша ѿ хра́ма ст҃а́гѡ своегѡ̀ гла́съ мо́й, и҆ во́пль мо́й пред̾ ни́мъ вни́детъ во ᲂу҆́шы є҆гѡ̀. и҃. И҆ подви́жесѧ и҆ тре́петна бы́сть землѧ̀, и҆ ѡ҆ снова̑нїѧ го́ръ смѧто́шасѧ и҆ подвиго́шасѧ, ꙗ҆́кѡ прогнѣ́васѧ на нѧ̀ бг҃ъ. ѳ҃. Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́гнь ѿ лица̀ є҆гѡ̀ воспла́менитсѧ: ᲂу҆́глїе возгорѣ́сѧ ѿ негѡ̀. і҃. И҆ приклонѝ нб҃са̀ и҆ сни́де, и҆ мра́къ под̾ нога́ма є҆гѡ̀. а҃і. И҆ взы́де на херꙋві́мы и҆ летѣ̀, летѣ̀ на крилꙋ̑ вѣ́трєню. в҃і. И҆ положѝ тмꙋ̀ закро́въ сво́й: ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ селе́нїе є҆гѡ̀: темна̀ вода̀ во ѻ҆́блацѣхъ воздꙋ́шныхъ. г҃і. Ѿ ѡ҆ блиста́нїѧ пред̾ ни́мъ ѻ҆́блацы проидо́ша, гра́дъ и҆ ᲂу҆́глїе ѻ҆́гненное. д҃і. И҆ возгремѣ̀ съ нб҃сѐ гдⷭ҇ь, и҆ вы́шнїй дадѐ гла́съ сво́й. є҃і. Низпосла̀ стрѣ́лы и҆ разгна̀ ѧ҆̀, и҆ мѡ́лнїи ᲂу҆мно́жи и҆ смѧтѐ ѧ҆̀. ѕ҃і. И҆ ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы водні́и, и҆ ѿкры́шасѧ ѡ҆ снова̑нїѧ вселе́нныѧ ѿ запреще́нїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, ѿ дохнове́нїѧ дꙋ́ха гнѣ́ва твоегѡ̀. з҃і. Низпосла̀ съ высоты̀ и҆ прїѧ́тъ мѧ̀, воспрїѧ́тъ мѧ̀ ѿ во́дъ мно́гихъ. и҃і. И҆зба́витъ мѧ̀ ѿ врагѡ́въ мои́хъ си́льныхъ и҆ ѿ ненави́дѧщихъ мѧ̀: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тверди́шасѧ па́че менѐ. ѳ҃і. Предвари́ша мѧ̀ въ де́нь ѡ҆ ѕлобле́нїѧ моегѡ̀: и҆ бы́сть гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ. к҃. И҆ и҆зведе́ мѧ на широтꙋ̀: и҆зба́витъ мѧ̀, ꙗ҆́кѡ восхотѣ́ мѧ. к҃а. И҆ возда́стъ мѝ гдⷭ҇ь по пра́вдѣ мое́й, и҆ по чистотѣ̀ рꙋкꙋ̀ моє́ю возда́стъ мѝ, к҃в. Ꙗ҆́кѡ сохрани́хъ пꙋти̑ гдⷭ҇ни и҆ не нече́ствовахъ ѿ бг҃а моегѡ̀. к҃г. Ꙗ҆́кѡ всѧ̑ сꙋдьбы̑ є҆гѡ̀ предо мно́ю, и҆ ѡ҆ правда̑нїѧ є҆гѡ̀ не ѿстꙋпи́ша ѿ менѐ. к҃д. И҆ бꙋ́дꙋ непоро́ченъ съ ни́мъ и҆ сохраню́сѧ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀. к҃є. И҆ возда́стъ мѝ гдⷭ҇ь по пра́вдѣ мое́й и҆ по чистотѣ̀ рꙋкꙋ̀ моє́ю пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀. к҃ѕ. Съ прпⷣбнымъ прпⷣбенъ бꙋ́деши, и҆ съ мꙋ́жемъ непови́ннымъ непови́ненъ бꙋ́деши, к҃з. И҆ со и҆збра́ннымъ и҆збра́нъ бꙋ́деши, и҆ со стропти́вымъ разврати́шисѧ. к҃и. Ꙗ҆́кѡ ты̀ лю́ди смирє́нныѧ сп҃се́ши и҆ ѻ҆́чи го́рдыхъ смири́ши. к҃ѳ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ просвѣти́ши свѣти́льникъ мо́й, гдⷭ҇и: бж҃е мо́й, просвѣти́ши тмꙋ̀ мою̀. л҃. Ꙗ҆́кѡ тобо́ю и҆зба́влюсѧ ѿ и҆скꙋше́нїѧ, и҆ бг҃омъ мои́мъ прейдꙋ̀ стѣ́нꙋ. л҃а. Бг҃ъ мо́й, непоро́ченъ пꙋ́ть є҆гѡ̀: словеса̀ гдⷭ҇нѧ разжжє́на. Защи́титель є҆́сть всѣ́хъ ᲂу҆пова́ющихъ на него̀. л҃в. Ꙗ҆́кѡ кто̀ бг҃ъ, ра́звѣ гдⷭ҇а; и҆лѝ кто̀ бг҃ъ, ра́звѣ бг҃а на́шегѡ; л҃г. Бг҃ъ препоѧсꙋ́ѧй мѧ̀ си́лою, и҆ положѝ непоро́ченъ пꙋ́ть мо́й: л҃д. Соверша́ѧй но́зѣ моѝ ꙗ҆́кѡ є҆ле́ни, и҆ на высо́кихъ поставлѧ́ѧй мѧ̀: л҃є. Наꙋча́ѧй рꙋ́цѣ моѝ на бра́нь, и҆ положи́лъ є҆сѝ лꙋ́къ мѣ́дѧнъ мы̑шца моѧ̑: л҃ѕ. И҆ да́лъ мѝ є҆сѝ защище́нїе сп҃се́нїѧ, и҆ десни́ца твоѧ̀ воспрїѧ́тъ мѧ̀: и҆ наказа́нїе твоѐ и҆спра́витъ мѧ̀ въ коне́цъ, и҆ наказа́нїе твоѐ то̀ мѧ̀ наꙋчи́тъ. л҃з. Оу҆шири́лъ є҆сѝ стѡпы̀ моѧ̑ подо мно́ю, и҆ не и҆знемого́стѣ плеснѣ̀ моѝ. л҃и. Поженꙋ̀ врагѝ моѧ̑, и҆ пости́гнꙋ ѧ҆̀, и҆ не возвращꙋ́сѧ, до́ндеже сконча́ютсѧ: л҃ѳ. Ѡ҆ скорблю̀ и҆̀хъ, и҆ не возмо́гꙋтъ ста́ти, падꙋ́тъ под̾ нога́ма мои́ма. м҃. И҆ препоѧ́салъ мѧ̀ є҆сѝ си́лою на бра́нь, спѧ́лъ є҆сѝ всѧ̑ востаю́щыѧ на мѧ̀ под̾ мѧ̀. м҃а. И҆ врагѡ́въ мои́хъ да́лъ мѝ є҆сѝ хребе́тъ и҆ ненави́дѧщыѧ мѧ̀ потреби́лъ є҆сѝ. м҃в. Воззва́ша, и҆ не бѣ̀ спаса́ѧй: ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ не ᲂу҆слы́ша и҆́хъ. м҃г. И҆ и҆стню̀ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ пра́хъ пред̾ лице́мъ вѣ́тра, ꙗ҆́кѡ бре́нїе пꙋте́й погла́ждꙋ ѧ҆̀. м҃д. И҆зба́виши мѧ̀ ѿ прерѣка́нїѧ люде́й: поста́виши мѧ̀ во главꙋ̀ ꙗ҆зы́кѡвъ: лю́дїе, и҆́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша мѝ, м҃є. Въ слꙋ́хъ ᲂу҆́ха послꙋ́шаша мѧ̀. Сы́нове чꙋжді́и солга́ша мѝ, м҃ѕ. Сы́нове чꙋжді́и ѡ҆ бетша́ша и҆ ѡ҆ хромо́ша ѿ сте́зь свои́хъ. м҃з. Жи́въ гдⷭ҇ь, и҆ бл҃гослове́нъ бг҃ъ, и҆ да вознесе́тсѧ бг҃ъ сп҃се́нїѧ моегѡ̀, м҃и. Бг҃ъ даѧ́й ѿмще́нїе мнѣ̀ и҆ покори́вый лю́ди под̾ мѧ̀, м҃ѳ. И҆зба́витель мо́й ѿ вра̑гъ мои́хъ гнѣвли́выхъ: ѿ востаю́щихъ на мѧ̀ вознесе́ши мѧ̀, ѿ мꙋ́жа непра́ведна и҆зба́виши мѧ̀. н҃. Сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гдⷭ҇и, и҆ и҆́мени твоемꙋ̀ пою̀: н҃а. Велича́ѧй спасє́нїѧ царє́ва и҆ творѧ́й млⷭ҇ть хрїстꙋ̀ своемꙋ̀ дв҃дꙋ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ до вѣ́ка.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, и҃і.
[edit]

Небеса̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь. г҃. Де́нь днѝ ѿрыга́етъ глаго́лъ, и҆ но́щь но́щи возвѣща́етъ ра́зꙋмъ. д҃. Не сꙋ́ть рѣ̑чи, нижѐ словеса̀, и҆́хже не слы́шатсѧ гла́си и҆́хъ. є҃. Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ: въ со́лнцѣ положѝ селе́нїе своѐ: ѕ҃. И҆ то́й ꙗ҆́кѡ жени́хъ и҆сходѧ́й ѿ черто́га своегѡ̀, возра́дꙋетсѧ ꙗ҆́кѡ и҆споли́нъ тещѝ пꙋ́ть. з҃. Ѿ кра́ѧ небесѐ и҆схо́дъ є҆гѡ̀, и҆ срѣ́тенїе є҆гѡ̀ до кра́ѧ небесѐ: и҆ нѣ́сть, и҆́же ᲂу҆кры́етсѧ теплоты̀ є҆гѡ̀. и҃. Зако́нъ гдⷭ҇ень непоро́ченъ, ѡ҆ браща́ѧй дꙋ́шы: свидѣ́тельство гдⷭ҇не вѣ́рно, ᲂу҆мꙋдрѧ́ющее младе́нцы. ѳ҃. Ѡ҆ правда̑нїѧ гдⷭ҇нѧ пра̑ва, веселѧ̑щаѧ се́рдце: за́повѣдь гдⷭ҇нѧ свѣтла̀, просвѣща́ющаѧ ѻ҆́чи. і҃. Стра́хъ гдⷭ҇ень чи́стъ, пребыва́ѧй въ вѣ́къ вѣ́ка: сꙋдьбы̑ гдⷭ҇ни и҆́стинны, ѡ҆ правда̑нны вкꙋ́пѣ, а҃і. Вожделѣ̑нны па́че зла́та и҆ ка́мене че́стна мно́га, и҆ сла́ждшѧ па́че ме́да и҆ со́та. в҃і. И҆́бо ра́бъ тво́й храни́тъ ѧ҆̀: внегда̀ сохрани́ти ѧ҆̀, воздаѧ́нїе мно́го. г҃і. Грѣхопадє́нїѧ кто̀ разꙋмѣ́етъ; ѿ та́йныхъ мои́хъ ѡ҆ чи́сти мѧ̀, д҃і. И҆ ѿ чꙋжди́хъ пощадѝ раба̀ твоего̀: а҆́ще не ѡ҆ блада́ютъ мно́ю, тогда̀ непоро́ченъ бꙋ́дꙋ, и҆ ѡ҆ чи́щꙋсѧ ѿ грѣха̀ вели́ка. є҃і. И҆ бꙋ́дꙋтъ во бл҃говоле́нїе словеса̀ ᲂу҆́стъ мои́хъ, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ пред̾ тобо́ю вы́нꙋ, гдⷭ҇и, помо́щниче мо́й и҆ и҆зба́вителю мо́й.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, ѳ҃і.
[edit]

Ꙋ҆слы́шитъ тѧ̀ гдⷭ҇ь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тѧ̀ и҆́мѧ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. г҃. По́слетъ тѝ по́мощь ѿ ст҃а́гѡ, и҆ ѿ сїѡ́на застꙋ́питъ тѧ̀. д҃. Помѧне́тъ всѧ́кꙋ же́ртвꙋ твою̀, и҆ всесожже́нїе твоѐ тꙋ́чно бꙋ́ди. є҃. Да́стъ тѝ гдⷭ҇ь по се́рдцꙋ твоемꙋ̀, и҆ ве́сь совѣ́тъ тво́й и҆спо́лнитъ. ѕ҃. Возра́дꙋемсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи твое́мъ, и҆ во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ возвели́чимсѧ: и҆спо́лнитъ гдⷭ҇ь всѧ̑ прошє́нїѧ твоѧ̑. з҃. Ны́нѣ позна́хъ, ꙗ҆́кѡ сп҃сѐ гдⷭ҇ь хрїста̀ своего̀: ᲂу҆слы́шитъ є҆го̀ съ нб҃сѐ ст҃а́гѡ своегѡ̀: въ си́лахъ сп҃се́нїе десни́цы є҆гѡ̀. и҃. Сі́и на колесни́цахъ, и҆ сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ призове́мъ. ѳ҃. Ті́и спѧ́ти бы́ша и҆ падо́ша: мы́ же воста́хомъ и҆ и҆спра́вихомсѧ. і҃. Гдⷭ҇и, спасѝ царѧ̀, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, во́ньже а҆́ще де́нь призове́мъ тѧ̀.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, к҃.
[edit]

Гдⷭ҇и, си́лою твое́ю возвесели́тсѧ ца́рь, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи твое́мъ возра́дꙋетсѧ ѕѣлѡ̀. г҃. Жела́нїе се́рдца є҆гѡ̀ да́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, и҆ хотѣ́нїѧ ᲂу҆стнꙋ̀ є҆гѡ̀ нѣ́си лиши́лъ є҆го̀. д҃. Ꙗ҆́кѡ предвари́лъ є҆сѝ є҆го̀ бл҃гослове́нїемъ бл҃госты́ннымъ, положи́лъ є҆сѝ на главѣ̀ є҆гѡ̀ вѣне́цъ ѿ ка́мене че́стна. є҃. Живота̀ проси́лъ є҆́сть ᲂу҆ тебє̀, и҆ да́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ долготꙋ̀ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка. ѕ҃. Ве́лїѧ сла́ва є҆гѡ̀ сп҃се́нїемъ твои́мъ: сла́вꙋ и҆ велелѣ́пїе возложи́ши на него̀. з҃. Ꙗ҆́кѡ да́си є҆мꙋ̀ бл҃гослове́нїе во вѣ́къ вѣ́ка: возвесели́ши є҆гѡ̀ ра́достїю съ лице́мъ твои́мъ. и҃. Ꙗ҆́кѡ ца́рь ᲂу҆пова́етъ на гдⷭ҇а, и҆ млⷭ҇тїю вы́шнѧгѡ не подви́житсѧ. ѳ҃. Да ѡ҆ брѧ́щетсѧ рꙋка̀ твоѧ̀ всѣ̑мъ врагѡ́мъ твои̑мъ, десни́ца твоѧ̀ да ѡ҆ брѧ́щетъ всѧ̑ ненави́дѧщыѧ тебѐ. і҃. Ꙗ҆́кѡ положи́ши и҆̀хъ ꙗ҆́кѡ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю во вре́мѧ лица̀ твоегѡ̀: гдⷭ҇ь гнѣ́вомъ свои́мъ смѧте́тъ ѧ҆̀, и҆ снѣ́сть и҆̀хъ ѻ҆́гнь. а҃і. Пло́дъ и҆́хъ ѿ землѝ погꙋби́ши, и҆ сѣ́мѧ и҆́хъ ѿ сынѡ́въ человѣ́ческихъ. в҃і. Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆клони́ша на тѧ̀ ѕла̑ѧ, помы́слиша совѣ́ты, и҆̀хже не возмо́гꙋтъ соста́вити. г҃і. Ꙗ҆́кѡ положи́ши ѧ҆̀ хребе́тъ: во и҆збы́тцѣхъ твои́хъ ᲂу҆гото́виши лицѐ и҆́хъ. д҃і. Вознеси́сѧ, гдⷭ҇и, си́лою твое́ю: воспое́мъ и҆ пое́мъ си̑лы твоѧ̑.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ѡ҆ застꙋпле́нїи ᲂу҆́треннѣмъ,
ѱало́мъ дв҃дꙋ, к҃а.
[edit]

Бж҃е, бж҃е мо́й, вонми́ ми, вскꙋ́ю ѡ҆ ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ; дале́че ѿ сп҃се́нїѧ моегѡ̀ словеса̀ грѣхопаде́нїй мои́хъ. г҃. Бж҃е мо́й, воззовꙋ̀ во днѝ, и҆ не ᲂу҆слы́шиши, и҆ въ нощѝ, и҆ не въ безꙋ́мїе мнѣ̀. д҃. Ты́ же во ст҃ѣ́мъ живе́ши, хвало̀ і҆и҃лева. є҃. На тѧ̀ ᲂу҆пова́ша ѻ҆тцы̀ на́ши: ᲂу҆пова́ша, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ ѧ҆̀: ѕ҃. Къ тебѣ̀ воззва́ша, и҆ спасо́шасѧ: на тѧ̀ ᲂу҆пова́ша, и҆ не постыдѣ́шасѧ. з҃. А҆́зъ же є҆́смь че́рвь, а҆ не человѣ́къ, поноше́нїе человѣ́кѡвъ и҆ ᲂу҆ничиже́нїе люде́й. и҃. Всѝ ви́дѧщїи мѧ̀ порꙋга́шамисѧ, глаго́лаша ᲂу҆стна́ми, покива́ша главо́ю: ѳ҃. Оу҆пова̀ на гдⷭ҇а, да и҆зба́витъ є҆го̀, да сп҃се́тъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ є҆го̀. і҃. Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ и҆сто́ргїй мѧ̀ и҆з̾ чре́ва, ᲂу҆пова́нїе моѐ ѿ сѡсцꙋ̀ ма́тере моеѧ̀. а҃і. Къ тебѣ̀ приве́рженъ є҆́смь ѿ ложе́снъ, ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀ бг҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀. в҃і. Да не ѿстꙋ́пиши ѿ менѐ, ꙗ҆́кѡ ско́рбь бли́з̾, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть помога́ѧй мѝ. г҃і. Ѡ҆ быдо́ша мѧ̀ тельцы̀ мно́зи, ю҆нцы̀ тꙋ́чнїи ѡ҆ держа́ша мѧ̀: д҃і. Ѿверзо́ша на мѧ̀ ᲂу҆ста̀ своѧ̑, ꙗ҆́кѡ ле́въ восхища́ѧй и҆ рыка́ѧй. є҃і. Ꙗ҆́кѡ вода̀ и҆злїѧ́хсѧ, и҆ разсы́пашасѧ всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑: бы́сть се́рдце моѐ ꙗ҆́кѡ во́скъ та́ѧй посредѣ̀ чре́ва моегѡ̀. ѕ҃і. И҆́зсше ꙗ҆́кѡ скꙋде́ль крѣ́пость моѧ̀, и҆ ѧ҆зы́къ мо́й прильпѐ горта́ни моемꙋ̀, и҆ въ пе́рсть сме́рти све́лъ мѧ̀ є҆сѝ. з҃і. Ꙗ҆́кѡ ѡ҆ быдо́ша мѧ̀ псѝ мно́зи, со́нмъ лꙋка́выхъ ѡ҆ держа́ша мѧ̀: и҆скопа́ша рꙋ́цѣ моѝ и҆ но́зѣ моѝ.и҃і. И҆счето́ша всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑: ті́и же смотри́ша и҆ презрѣ́ша мѧ̀. ѳ҃і. Раздѣли́ша ри̑зы моѧ̑ себѣ̀, и҆ ѡ҆ ѻ҆де́жди мое́й мета́ша жре́бїй. к҃. Ты́ же, гдⷭ҇и, не ᲂу҆далѝ по́мощь твою̀ ѿ менѐ: на застꙋпле́нїе моѐ вонмѝ. к҃а. И҆зба́ви ѿ ѻ҆рꙋ́жїѧ дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ и҆з̾ рꙋкѝ пе́сїи є҆диноро́днꙋю мою̀. к҃в. Сп҃си́ мѧ ѿ ᲂу҆́стъ льво́выхъ, и҆ ѿ рѡ́гъ є҆динорѡ́жъ смире́нїе моѐ. к҃г. Повѣ́мъ и҆́мѧ твоѐ бра́тїи мое́й, посредѣ̀ цр҃кве воспою̀ тѧ̀. к҃д. Боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, восхвали́те є҆го̀, всѐ сѣ́мѧ і҆а́кѡвле, просла́вите є҆го̀, да ᲂу҆бои́тсѧ же ѿ негѡ̀ всѐ сѣ́мѧ і҆и҃лево: к҃є. Ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆ничижѝ, нижѐ негодова̀ моли́твы ни́щагѡ, нижѐ ѿвратѝ лицѐ своѐ ѿ менѐ, и҆ є҆гда̀ воззва́хъ къ немꙋ̀, ᲂу҆слы́ша мѧ̀. к҃ѕ. Ѿ тебє̀ похвала̀ моѧ̀, въ цр҃кви вели́цѣй и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀: моли̑твы моѧ̑ возда́мъ пред̾ боѧ́щимисѧ є҆гѡ̀. к҃з. Ꙗ҆дѧ́тъ ᲂу҆бо́зїи, и҆ насы́тѧтсѧ, и҆ восхва́лѧтъ гдⷭ҇а взыска́ющїи є҆го̀: жива̑ бꙋ́дꙋтъ сердца̀ и҆́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка. к҃и. Помѧнꙋ́тсѧ и҆ ѡ҆ братѧ́тсѧ ко гдⷭ҇ꙋ всѝ концы̀ землѝ, и҆ покло́нѧтсѧ пред̾ ни́мъ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы̑къ: к҃ѳ. Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇не є҆́сть црⷭ҇твїе, и҆ то́й ѡ҆ блада́етъ ꙗ҆зы́ки. л҃. Ꙗ҆до́ша и҆ поклони́шасѧ всѝ тꙋ́чнїи землѝ: пред̾ ни́мъ припадꙋ́тъ всѝ низходѧ́щїи въ зе́млю: и҆ дꙋша̀ моѧ̀ томꙋ̀ живе́тъ. л҃а. И҆ сѣ́мѧ моѐ порабо́таетъ є҆мꙋ̀: возвѣсти́тъ гдⷭ҇еви ро́дъ грѧдꙋ́щїй: л҃в. И҆ возвѣстѧ́тъ пра́вдꙋ є҆гѡ̀ лю́демъ ꙾ро́ждшымсѧ꙾[1], ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, к҃в.
[edit]

Гдⷭ҇ь пасе́тъ мѧ̀, и҆ ничто́же мѧ̀ лиши́тъ. в҃. На мѣ́сте ѕла́чнѣ, та́мѡ всели́ мѧ, на водѣ̀ поко́йнѣ воспита́ мѧ. г҃. Дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆ братѝ, наста́ви мѧ̀ на стєзѝ пра́вды, и҆́мене ра́ди своегѡ̀. д҃. А҆́ще бо и҆ пойдꙋ̀ посредѣ̀ сѣ́ни сме́ртныѧ, не ᲂу҆бою́сѧ ѕла̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ со мно́ю є҆сѝ: же́злъ тво́й и҆ па́лица твоѧ̀, та̑ мѧ̀ ᲂу҆тѣ́шиста. є҃. Оу҆гото́валъ є҆сѝ предо мно́ю трапе́зꙋ сопроти́въ стꙋжа́ющымъ мнѣ̀: ᲂу҆ма́стилъ є҆сѝ є҆ле́омъ главꙋ̀ мою̀, и҆ ча́ша твоѧ̀ ᲂу҆поѧва́ющи мѧ̀, ꙗ҆́кѡ держа́вна. ѕ҃. И҆ млⷭ҇ть твоѧ̀ пожене́тъ мѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, и҆ є҆́же всели́тимисѧ въ до́мъ гдⷭ҇ень въ долготꙋ̀ дні́й.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ,
є҆ди́ныѧ ѿ сꙋббѡ́тъ, к҃г.
[edit]

Гдⷭ҇нѧ землѧ̀, и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й. в҃. То́й на морѧ́хъ ѡ҆ снова́лъ ю҆̀ є҆́сть и҆ на рѣка́хъ ᲂу҆гото́валъ ю҆̀ є҆́сть. г҃. Кто̀ взы́детъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню; и҆лѝ кто̀ ста́нетъ на мѣ́стѣ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀; д҃. Непови́ненъ рꙋка́ма и҆ чи́стъ се́рдцемъ, и҆́же не прїѧ́тъ всꙋ́е дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ не клѧ́тсѧ ле́стїю и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: є҃. Се́й прїи́метъ бл҃гослове́нїе ѿ гдⷭ҇а и҆ млⷭ҇тыню ѿ бг҃а сп҃са своегѡ̀. ѕ҃. Се́й ро́дъ и҆́щꙋщихъ гдⷭ҇а, и҆́щꙋщихъ лицѐ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. з҃. Возми́те врата̀ кнѧ̑зи ва̑ша, и҆ возми́тесѧ врата̀ вѣ̑чнаѧ: и҆ вни́детъ цр҃ь сла́вы. и҃. Кто́ є҆сть се́й цр҃ь сла́вы; гдⷭ҇ь крѣ́покъ и҆ си́ленъ, гдⷭ҇ь си́ленъ въ бра́ни. ѳ҃. Возми́те врата̀ кнѧ̑зи ва̑ша, и҆ возми́тесѧ врата̀ вѣ̑чнаѧ: и҆ вни́детъ цр҃ь сла́вы. і҃. Кто́ є҆сть се́й цр҃ь сла́вы; гдⷭ҇ь си́лъ, то́й є҆́сть цр҃ь сла́вы.

Сла́ва:

По г҃-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ г҃:
[edit]

Живꙋ́щи на землѝ, дꙋшѐ моѧ̀, пока́йсѧ, ꙳ пе́рсть во гро́бѣ не пое́тъ, прегрѣше́нїй не и҆збавлѧ́етъ. ꙳ возопі́й хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: ꙳ сердцевѣ́дче, согрѣши́хъ, ꙳ пре́жде да́же не ѡ҆ сꙋ́диши мѧ̀, поми́лꙋй мѧ̀.

Доко́лѣ, дꙋшѐ моѧ̀, пребыва́еши въ прегрѣше́нїихъ; ꙳ доко́лѣ прїе́млеши покаѧ́нїѧ преложе́нїе; ꙳ прїимѝ во ᲂу҆мѣ̀ сꙋ́дъ грѧдꙋ́щїй, и҆ возопі́й гдⷭ҇ꙋ: ꙳ сердцевѣ́дче, согрѣши́хъ, ꙳ пре́жде да́же не ѡ҆ сꙋ́диши мѧ̀, поми́лꙋй мѧ̀.

Сла́ва: На стра́шномъ сꙋди́щи без̾ ѡ҆ глаго́льникѡвъ ѡ҆ блича́юсѧ, ꙳ без̾ свидѣ́телей ѡ҆ сꙋжда́юсѧ: ꙳ кни̑ги бо сѡ́вѣстныѧ разгиба́ютсѧ, ꙳ и҆ дѣла̀ сокровє́ннаѧ ѿкрыва́ютсѧ. ꙳ пре́жде не́же во ѻ҆́номъ всенаро́дномъ позо́рищи и҆́маши и҆спыта́ти, ꙗ҆̀же мно́ю содѣ̑ѧннаѧ, ꙳ бж҃е, ѡ҆ чи́сти мѧ̀, и҆ сп҃си́ мѧ.

И҆ ны́нѣ: Недоразꙋмѣва́емое, и҆ непостижи́мое є҆́сть, ꙳ влⷣчце бг҃обл҃года́тнаѧ, ꙳ содѣ́ѧнное ѡ҆ тебѣ̀ стра́шное та́инство: ꙳ неѡб̾е́млемаго бо заче́нши, родила̀ є҆сѝ ꙳ пло́тїю ѡ҆ бложе́ннаго ѿ чⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ. ꙳ є҆го́же чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀, молѝ ꙳ сп҃стѝ всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Гдⷭ҇и вседержи́телю, сло́ве пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, самосоверше́нный бж҃е і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, млⷭ҇рдїѧ ра́ди безприкла́днагѡ млⷭ҇ти твоеѧ̀, ника́коже разлꙋча́ѧйсѧ твои́хъ рабѡ́въ, но при́снѡ въ ни́хъ почива́ѧй, не ѡ҆ ста́ви мѧ̀ раба̀ твоего̀ всест҃ы́й цр҃ю̀: но да́ждь мнѣ̀ недосто́йномꙋ ра́дованїе сп҃се́нїѧ твоегѡ̀, и҆ просвѣтѝ мо́й ᲂу҆́мъ свѣ́томъ позна́нїѧ є҆ѵⷢ҇лїа твоегѡ̀, дꙋ́шꙋ мою̀ любо́вїю крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ ѡ҆ бѧжѝ, тѣ́ло же моѐ твои́мъ безстра́стїемъ ᲂу҆красѝ, мы̑сли ᲂу҆мирѝ, и҆ но́зѣ моѝ сохранѝ ѿ поползнове́нїѧ, и҆ не погꙋби́ мѧ со беззако́нньми мои́ми, бл҃гі́й гдⷭ҇и, но и҆скꙋси́ мѧ бж҃е, и҆ вразꙋмѝ се́рдце моѐ: и҆спыта́й мѧ̀, и҆ ᲂу҆вѣ́ждь стєзѝ моѧ̑, и҆ ви́ждь, а҆́ще пꙋ́ть беззако́нїѧ во мнѣ̀, и҆ ѿвратѝ ѿ негѡ̀, и҆ наста́ви мѧ̀ на пꙋ́ть вѣ́ченъ. Ты́ бо є҆сѝ пꙋ́ть и҆ и҆́стина, и҆ живо́тъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. ꙾роди́тисѧ и҆мꙋ́щымъ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.