Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма в҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма в҃
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма в҃.

Въ коне́цъ, ѡ҆ та́йныхъ сы́на,
ѱало́мъ дв҃дꙋ, ѳ҃.
[edit]

И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. г҃. Возвеселю́сѧ и҆ возра́дꙋюсѧ ѡ҆ тебѣ̀, пою̀ и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй. д҃. Внегда̀ возврати́тисѧ врагꙋ̀ моемꙋ̀ вспѧ́ть, и҆знемо́гꙋтъ и҆ поги́бнꙋтъ ѿ лица̀ твоегѡ̀. є҃. Ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ сꙋ́дъ мо́й и҆ прю̀ мою̀: сѣ́лъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ, сꙋдѧ́й пра́вдꙋ. ѕ҃. Запрети́лъ є҆сѝ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ поги́бе нечести́вый: и҆́мѧ є҆гѡ̀ потреби́лъ є҆сѝ въ вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. з҃. Врагꙋ̀ ѡ҆скꙋдѣ́ша ѻ҆рꙋ̑жїѧ въ коне́цъ, и҆ гра́ды разрꙋши́лъ є҆сѝ: поги́бе па́мѧть є҆гѡ̀ съ шꙋ́момъ. и҃. И҆ гдⷭ҇ь во вѣ́къ пребыва́етъ, ᲂу҆гото́ва на сꙋ́дъ прⷭ҇то́лъ сво́й: ѳ҃. И҆ то́й сꙋди́ти и҆́мать вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, сꙋди́ти и҆́мать лю́демъ въ правотѣ̀. і҃. И҆ бы́сть гдⷭ҇ь прибѣ́жище ᲂу҆бо́гомꙋ, помо́щникъ во бл҃говре́менїихъ, въ ско́рбехъ. а҃і. И҆ да ᲂу҆пова́ютъ на тѧ̀ зна́ющїи и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ взыска́ющихъ тѧ̀, гдⷭ҇и. в҃і. По́йте гдⷭ҇еви, живꙋ́щемꙋ въ сїѡ́нѣ, возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ начина̑нїѧ є҆гѡ̀: г҃і. Ꙗ҆́кѡ взыска́ѧй крѡ́ви и҆́хъ помѧнꙋ̀, не забы̀ зва́нїѧ ᲂу҆бо́гихъ. д҃і. Поми́лꙋй мѧ̀, гдⷭ҇и, ви́ждь смире́нїе моѐ ѿ вра̑гъ мои́хъ, возносѧ́й мѧ̀ ѿ вра́тъ сме́ртныхъ: є҃і. Ꙗ҆́кѡ да возвѣщꙋ̀ всѧ̑ хвалы̑ твоѧ̑ во вратѣ́хъ дще́ре сїѡ́ни: возра́дꙋемсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи твое́мъ. ѕ҃і. Оу҆глѣбо́ша ꙗ҆зы́цы въ па́гꙋбѣ, ю҆́же сотвори́ша: въ сѣ́ти се́й, ю҆́же скры́ша, ᲂу҆вѧзѐ нога̀ и҆́хъ. з҃і. Зна́емь є҆́сть гдⷭ҇ь сꙋдьбы̑ творѧ́й: въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ своє́ю ᲂу҆вѧзѐ грѣ́шникъ. и҃і. Да возвратѧ́тсѧ грѣ̑шницы во а҆́дъ, всѝ ꙗ҆зы́цы забыва́ющїи бг҃а. ѳ҃і. Ꙗ҆́кѡ не до конца̀ забве́нъ бꙋ́детъ ни́щїй, терпѣ́нїе ᲂу҆бо́гихъ не поги́бнетъ до конца̀. к҃. Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, да не крѣпи́тсѧ человѣ́къ, да сꙋ́дѧтсѧ ꙗ҆зы́цы пред̾ тобо́ю. к҃а. Поста́ви, гдⷭ҇и, законоположи́телѧ над̾ ни́ми, да разꙋмѣ́ютъ ꙗ҆зы́цы, ꙗ҆́кѡ человѣ́цы сꙋ́ть.

к҃в. Вскꙋ́ю, гдⷭ҇и, ѿстоѧ̀ дале́че, презира́еши во бл҃говре́менїихъ, въ ско́рбехъ; к҃г. Внегда̀ горди́тисѧ нечести́вомꙋ, возгара́етсѧ ни́щїй: ᲂу҆вѧза́ютъ въ совѣ́тѣхъ, ꙗ҆̀же помышлѧ́ютъ. к҃д. Ꙗ҆́кѡ хвали́мь є҆́сть грѣ́шный въ по́хотехъ дꙋшѝ своеѧ̀, и҆ ѡ҆би́дѧй бл҃гослови́мь є҆́сть. к҃є. Раздражѝ гдⷭ҇а грѣ́шный: по мно́жествꙋ гнѣ́ва своегѡ̀ не взы́щетъ: нѣ́сть бг҃а пред̾ ни́мъ. к҃ѕ. Ѡ҆сквернѧ́ютсѧ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ на всѧ́ко вре́мѧ: ѿе́млютсѧ сꙋдьбы̑ твоѧ̑ ѿ лица̀ є҆гѡ̀: всѣ́ми врагѝ свои́ми ѡ҆блада́етъ. к҃з. Рече́ бо въ се́рдцы свое́мъ: не подви́жꙋсѧ ѿ ро́да въ ро́дъ без̾ ѕла̀: к҃и. Е҆гѡ́же клѧ́твы ᲂу҆ста̀ є҆гѡ̀ пѡ́лна сꙋ́ть, и҆ го́рести и҆ льстѝ: под̾ ѧ҆зы́комъ є҆гѡ̀ трꙋ́дъ и҆ болѣ́знь. к҃ѳ. Присѣди́тъ въ лови́тельствѣ съ бога́тыми въ та́йныхъ, є҆́же ᲂу҆би́ти непови́ннаго: ѻ҆́чи є҆гѡ̀ на ни́щаго призира́етѣ. л҃. Лови́тъ въ та́йнѣ ꙗ҆́кѡ ле́въ во ѡ҆гра́дѣ свое́й, лови́тъ є҆́же восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда̀ привлещѝ и҆̀ въ сѣ́ти свое́й. л҃а. Смири́тъ є҆го̀: преклони́тсѧ и҆ паде́тъ, внегда̀ є҆мꙋ̀ ѡ҆блада́ти ᲂу҆бо́гими. л҃в. Рече́ бо въ се́рдцы свое́мъ: забы̀ бг҃ъ, ѿвратѝ лицѐ своѐ, да не ви́дитъ до конца̀. л҃г. Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀. л҃д. Чесѡ̀ ра́ди прогнѣ́ва нечести́вый бг҃а; рече́ бо въ се́рдцы свое́мъ: не взы́щетъ. л҃є. Ви́диши, ꙗ҆́кѡ ты̀ болѣ́знь и҆ ꙗ҆́рость смотрѧ́еши, да пре́данъ бꙋ́детъ въ рꙋ́цѣ твоѝ: тебѣ̀ ѡ҆ста́вленъ є҆́сть ни́щїй, си́рꙋ ты̀ бꙋ́ди помо́щникъ. л҃ѕ. Сокрꙋшѝ мы́шцꙋ грѣ́шномꙋ и҆ лꙋка́вомꙋ: взы́щетсѧ грѣ́хъ є҆гѡ̀ и҆ не ѡ҆брѧ́щетсѧ. л҃з. Гдⷭ҇ь цр҃ь во вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка: поги́бнете, ꙗ҆зы́цы, ѿ землѝ є҆гѡ̀. л҃и. Жела́нїе ᲂу҆бо́гихъ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ᲂу҆гото́ванїю се́рдца и҆́хъ внѧ́тъ ᲂу҆́хо твоѐ. л҃ѳ. Сꙋдѝ си́рꙋ и҆ смире́нꙋ, да не приложи́тъ ктомꙋ̀ велича́тисѧ человѣ́къ на землѝ.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, і҃.
[edit]

На гдⷭ҇а ᲂу҆пова́хъ, ка́кѡ рече́те дꙋшѝ мое́й: превита́й по гора́мъ, ꙗ҆́кѡ пти́ца; в҃. Ꙗ҆́кѡ сѐ, грѣ̑шницы налѧко́ша лꙋ́къ, ᲂу҆гото́ваша стрѣ́лы въ тꙋ́лѣ, сострѣлѧ́ти во мра́цѣ пра̑выѧ се́рдцемъ. г҃. Занѐ ꙗ҆̀же ты̀ соверши́лъ є҆сѝ, ѻ҆нѝ разрꙋши́ша: првⷣникъ же что̀ сотворѝ; д҃. Гдⷭ҇ь во хра́мѣ ст҃ѣ́мъ свое́мъ. Гдⷭ҇ь, на нб҃сѝ прⷭ҇то́лъ є҆гѡ̀: ѻ҆́чи є҆гѡ̀ на ни́щаго призира́етѣ, вѣ́жди є҆гѡ̀ и҆спыта́етѣ сы́ны человѣ́чєскїѧ. є҃. Гдⷭ҇ь и҆спыта́етъ првⷣнаго и҆ нечести́ваго: любѧ́й же непра́вдꙋ ненави́дитъ свою̀ дꙋ́шꙋ. ѕ҃. Ѡ҆дожди́тъ на грѣ́шники сѣ̑ти: ѻ҆́гнь и҆ жꙋ́пелъ, и҆ дꙋ́хъ бꙋ́ренъ ча́сть ча́ши и҆́хъ. з҃. Ꙗ҆́кѡ првⷣнъ гдⷭ҇ь и҆ пра̑вды возлюбѝ: правѡты̀ ви́дѣ лицѐ є҆гѡ̀.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ѡ҆ ѻ҆смѣ́й,
ѱало́мъ дв҃дꙋ, а҃і.
[edit]

Сп҃си́ мѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ̀ прпⷣбный: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ма́лишасѧ и҆́стины ѿ сынѡ́въ человѣ́ческихъ. г҃. Сꙋ́єтнаѧ глаго́ла кі́йждо ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: ᲂу҆стнѣ̀ льсти̑выѧ въ се́рдцы, и҆ въ се́рдцы глаго́лаша ѕла̑ѧ. д҃. Потреби́тъ гдⷭ҇ь всѧ̑ ᲂу҆стны̀ льсти̑выѧ, ѧ҆зы́къ велерѣ́чивый, є҃. Ре́кшыѧ: ѧ҆зы́къ на́шъ возвели́чимъ, ᲂу҆стны̀ на̑ша при на́съ сꙋ́ть: кто̀ на́мъ гдⷭ҇ь є҆́сть; ѕ҃. Стра́сти ра́ди ни́щихъ и҆ воздыха́нїѧ ᲂу҆бо́гихъ ны́нѣ воскрⷭ҇нꙋ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь: положꙋ́сѧ во сп҃се́нїе, не ѡ҆биню́сѧ ѡ҆ не́мъ. з҃. Словеса̀ гдⷭ҇нѧ словеса̀ чи̑ста, сребро̀ разжже́но, и҆скꙋше́но землѝ, ѡ҆чище́но седмери́цею. и҃. Ты̀, гдⷭ҇и, сохрани́ши ны̀ и҆ соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀ и҆ во вѣ́къ. ѳ҃. Ѡ҆́крестъ нечести́вїи хо́дѧтъ: по высотѣ̀ твое́й ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ сы́ны человѣ́чєскїѧ. 

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, в҃і.
[edit]

Доко́лѣ, гдⷭ҇и, забꙋ́деши мѧ̀ до конца̀; доко́лѣ ѿвраща́еши лицѐ твоѐ ѿ менѐ; г҃. Доко́лѣ положꙋ̀ совѣ́ты въ дꙋшѝ мое́й, бѡлѣ́зни въ се́рдцы мое́мъ де́нь и҆ но́щь; доко́лѣ вознесе́тсѧ вра́гъ мо́й на мѧ̀; д҃. При́зри, ᲂу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: просвѣтѝ ѻ҆́чи моѝ, да не когда̀ ᲂу҆снꙋ̀ въ сме́рть: є҃. Да не когда̀ рече́тъ вра́гъ мо́й: ᲂу҆крѣпи́хсѧ на него̀. ѕ҃. Стꙋжа́ющїи мѝ возра́дꙋютсѧ, а҆́ще подви́жꙋсѧ. з҃. А҆́зъ же на млⷭ҇ть твою̀ ᲂу҆пова́хъ: возра́дꙋетсѧ се́рдце моѐ ѡ҆ сп҃се́нїи твое́мъ: воспою̀ гдⷭ҇еви бл҃годѣ́ѧвшемꙋ мнѣ̀ и҆ пою̀ и҆́мени гдⷭ҇а вы́шнѧгѡ.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, г҃і.
[edit]

Речѐ безꙋ́менъ въ се́рдцы свое́мъ: нѣ́сть бг҃ъ. Растлѣ́ша и҆ ѡ҆мерзи́шасѧ въ начина́нїихъ: нѣ́сть творѧ́й бл҃госты́ню. в҃. Гдⷭ҇ь съ нб҃сѐ прини́че на сы́ны человѣ́чєскїѧ, ви́дѣти, а҆́ще є҆́сть разꙋмѣва́ѧй, и҆лѝ взыска́ѧй бг҃а. г҃. Всѝ ᲂу҆клони́шасѧ, вкꙋ́пѣ неключи́ми бы́ша: нѣ́сть творѧ́й бл҃госты́ню, нѣ́сть до є҆ди́нагѡ. д҃. Ни лѝ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, снѣда́ющїи лю́ди моѧ̑ въ снѣ́дь хлѣ́ба; гдⷭ҇а не призва́ша. є҃. Та́мѡ ᲂу҆боѧ́шасѧ стра́ха, и҆дѣ́же не бѣ̀ стра́хъ: ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь въ ро́дѣ првⷣныхъ. ѕ҃. Совѣ́тъ ни́щагѡ посрами́сте: гдⷭ҇ь же ᲂу҆пова́нїе є҆гѡ̀ є҆́сть. з҃. Кто̀ да́стъ ѿ сїѡ́на сп҃се́нїе і҆и҃лево; и҃. Внегда̀ возврати́тъ гдⷭ҇ь плѣне́нїе люде́й свои́хъ, возра́дꙋетсѧ і҆а́кѡвъ, и҆ возвесели́тсѧ і҆и҃ль.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, д҃і.
[edit]

Гдⷭ҇и, кто̀ ѡ҆бита́етъ въ жили́щи твое́мъ; и҆лѝ кто̀ всели́тсѧ во ст҃ꙋ́ю го́рꙋ твою̀; в҃. Ходѧ́й непоро́ченъ и҆ дѣ́лаѧй пра́вдꙋ, глаго́лѧй и҆́стинꙋ въ се́рдцы свое́мъ: г҃. И҆́же не ᲂу҆льстѝ ѧ҆зы́комъ свои́мъ и҆ не сотворѝ и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀ ѕла̀, и҆ поноше́нїѧ не прїѧ́тъ на бли̑жнїѧ своѧ̑: д҃. Оу҆ничиже́нъ є҆́сть пред̾ ни́мъ лꙋка́внꙋѧй, боѧ́щыѧжесѧ гдⷭ҇а сла́витъ: клены́йсѧ и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀ и҆ не ѿмета́ѧсѧ: є҃. Сребра̀ своегѡ̀ не дадѐ въ ли́хвꙋ и҆ мзды̀ на непови́нныхъ не прїѧ́тъ. Творѧ́й сїѧ̑ не подви́житсѧ во вѣ́къ.

Столпописа́нїе, дв҃дꙋ, є҃і.
[edit]

Сохрани́ мѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ. в҃. Рѣ́хъ гдⷭ҇еви: гдⷭ҇ь мо́й є҆сѝ ты̀, ꙗ҆́кѡ благи́хъ мои́хъ не тре́бꙋеши. г҃. Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. д҃. Оу҆мно́жишасѧ не́мѡщи и҆́хъ, по си́хъ ᲂу҆скори́ша: не соберꙋ̀ собо́ры и҆́хъ ѿ крове́й, ни помѧнꙋ́ же и҆ме́нъ и҆́хъ ᲂу҆стна́ма мои́ма. є҃. Гдⷭ҇ь ча́сть достоѧ́нїѧ моегѡ̀ и҆ ча́ши моеѧ̀: ты̀ є҆сѝ ᲂу҆строѧ́ѧй достоѧ́нїе моѐ мнѣ̀. ѕ҃. Оу҆́жѧ нападо́ша мѝ въ держа́вныхъ мои́хъ: и҆́бо достоѧ́нїе моѐ держа́вно є҆́сть мнѣ̀. з҃. Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а вразꙋми́вшаго мѧ̀: є҆ще́ же и҆ до но́щи наказа́ша мѧ̀ ᲂу҆трѡ́бы моѧ̑. и҃. Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ. ѳ҃. Сегѡ̀ ра́ди возвесели́сѧ се́рдце моѐ, и҆ возра́довасѧ ѧ҆зы́къ мо́й: є҆ще́ же и҆ пло́ть моѧ̀ всели́тсѧ на ᲂу҆пова́нїи. і҃. Ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́виши дꙋ́шꙋ мою̀ во а҆́дѣ, нижѐ да́си прпⷣбномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ. а҃і. Сказа́лъ мѝ є҆сѝ пꙋти̑ живота̀: и҆спо́лниши мѧ̀ весе́лїѧ съ лице́мъ твои́мъ: ꙾красота̀꙾[1] въ десни́цѣ твое́й въ коне́цъ.

Моли́тва дв҃дꙋ, ѕ҃і.
[edit]

Ꙋ҆слы́ши, гдⷭ҇и, пра́вдꙋ мою̀, вонмѝ моле́нїю моемꙋ̀, внꙋшѝ моли́твꙋ мою̀ не во ᲂу҆стна́хъ льсти́выхъ. в҃. Ѿ лица̀ твоегѡ̀ сꙋдьба̀ моѧ̀ и҆зы́детъ: ѻ҆́чи моѝ да ви́дита правоты̑. г҃. И҆скꙋси́лъ є҆сѝ се́рдце моѐ, посѣти́лъ є҆сѝ но́щїю: и҆скꙋси́лъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ не ѡ҆брѣ́тесѧ во мнѣ̀ непра́вда. д҃. Ꙗ҆́кѡ да не возглаго́лютъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ дѣ́лъ человѣ́ческихъ, за словеса̀ ᲂу҆сте́нъ твои́хъ а҆́зъ сохрани́хъ пꙋти̑ же́стѡки. є҃. Совершѝ стѡпы̀ моѧ̑ во стезѧ́хъ твои́хъ, да не подви́жꙋтсѧ стѡпы̀ моѧ̑. ѕ҃. А҆́зъ воззва́хъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шалъ мѧ̀ є҆сѝ, бж҃е: приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ мнѣ̀ и҆ ᲂу҆слы́ши глаго́лы моѧ̑. з҃. Оу҆дивѝ млⷭ҇ти твоѧ̑, сп҃са́ѧй ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀ ѿ проти́вѧщихсѧ десни́цѣ твое́й: и҃. Сохрани́ мѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ зѣ́ницꙋ ѻ҆́ка: въ кро́вѣ крилꙋ̑ твоє́ю покры́еши мѧ̀. ѳ҃. Ѿ лица̀ нечести́выхъ ꙾ѡ҆стра́стшихъ꙾[2] мѧ̀: вразѝ моѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆держа́ша. і҃. Тꙋ́къ сво́й затвори́ша, ᲂу҆ста̀ и҆́хъ глаго́лаша горды́ню. а҃і. И҆згонѧ́щїи мѧ̀ ны́нѣ ѡ҆быдо́ша мѧ̀, ѻ҆́чи своѝ возложи́ша ᲂу҆клони́ти на зе́млю. в҃і. Ѡ҆б̾ѧ́ша мѧ̀ ꙗ҆́кѡ ле́въ гото́въ на ло́въ и҆ ꙗ҆́кѡ скѵ́менъ ѡ҆бита́ѧй въ та́йныхъ. г҃і. Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, предварѝ ѧ҆̀ и҆ запнѝ и҆̀мъ: и҆зба́ви дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ нечести́вагѡ, ѻ҆рꙋ́жїе твоѐ д҃і. Ѿ вра̑гъ рꙋкѝ твоеѧ̀, гдⷭ҇и, ѿ ма́лыхъ ѿ землѝ: раздѣлѝ ѧ҆̀ въ животѣ̀ и҆́хъ, и҆ сокрове́нныхъ твои́хъ и҆спо́лнисѧ чре́во и҆́хъ: насы́тишасѧ сынѡ́въ, и҆ ѡ҆ста́виша ѡ҆ста́нки младе́нцємъ свои̑мъ. є҃і. А҆́зъ же пра́вдою ꙗ҆влю́сѧ лицꙋ̀ твоемꙋ̀, насы́щꙋсѧ, внегда̀ ꙗ҆ви́тимисѧ сла́вѣ твое́й.

Сла́ва:

По в҃-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ в҃:
[edit]

А҆́зъ сы́й дре́во непло́дное гдⷭ҇и, ꙳ ᲂу҆миле́нїѧ плода̀ не ношꙋ̀ ѿню́дъ, ꙳ и҆ посѣче́нїѧ страшꙋ́сѧ ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ ѻ҆́нагѡ бою́сѧ негаси́магѡ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ молю̀: ꙳ пре́жде ѻ҆́ныѧ нꙋ́жды, ѡ҆братѝ и҆ сп҃си́ мѧ.

Ꙗ҆́кѡ во́лны морскі̑ѧ ꙳ на мѧ̀ возста́ша беззакѡ́нїѧ моѧ̑, ꙳ ꙗ҆́кѡ корабле́цъ въ пꙋчи́нѣ а҆́зъ є҆ди́нъ ѡ҆бꙋрева́юсѧ ѿ прегрѣше́нїй мно́гихъ: ꙳ но въ ти́хое приста́нище наста́ви мѧ̀ гдⷭ҇и, покаѧ́нїемъ, ꙳ и҆ сп҃си́ мѧ.

Сла́ва: Поми́лꙋй мѧ̀, речѐ дв҃дъ, ꙳ и҆ а҆́зъ тебѣ̀ зовꙋ̀: ꙳ согрѣши́хъ сп҃се, грѣхѝ моѧ̑ ѡ҆чи́стивъ покаѧ́нїемъ, ꙳ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: Предста́тельство те́плое хрⷭ҇тїа́нъ, ꙳ сн҃а твоего̀ молѝ, бцⷣе, ꙳ всѧ́кагѡ ѕлодѣ́йства и҆ лю́тости и҆зба́вити на́съ ра́тника, ꙳ и҆ да́ти проще́нїе на́мъ, ѡ҆ ни́хже согрѣши́хомъ, ꙳ млⷭ҇рдїѧ ра́ди щедро́тъ, ꙳ твои́ми мл҃твами, мт҃и дв҃о.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Влⷣко вседержи́телю, ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, да́ждь мѝ тѣ́ло нескве́рное, се́рдце чи́стое, ᲂу҆́мъ бо́дръ, ра́зꙋмъ незаблꙋ́дный, дх҃а ст҃а́гѡ наше́ствїе, къ стѧжа́нїю и҆ дово́льствꙋ и҆́стины во хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ: съ ни́мже тебѣ̀ сла́ва подоба́етъ, че́сть и҆ поклоне́нїе, со ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. ꙾сла́дость꙾
  2. ꙾ѡ҆би́дѧщихъ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.