Трїѡ́дїонъ/Недѣ́лѧ мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Трїѡ́дїонъ
Недѣ́лѧ мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Трїѡ́дїонъ,
сі́есть трипѣ́снецъ съ бг҃омъ ст҃ы́мъ,
ѡ҆бдержа́й подоба́ющее є҆мꙋ̀ послѣ́дованїе.


Недѣ́лѧ, въ ню́же чте́тсѧ
сщ҃е́нное и҆ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе,
при́тчи мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а.


Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера.
[edit]

По предначина́тельномъ ѱалмѣ̀, стїхосло́вимъ Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-ю каѳі́смꙋ всю̀.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ і҃: и҆ пое́мъ ѻ҆смогла́сника стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ а҆натѡ́лїевы д҃: и҆ трїѡ́ди самогла́сны двѣ̀, повторѧ́юще пе́рвꙋю. Гла́съ а҃.

Не помо́лимсѧ фарїсе́йски, бра́тїе: и҆́бо возносѧ́й себѐ смири́тсѧ. смири́мъ себѐ пред̾ бг҃омъ, мыта́рски поще́нїемъ зовꙋ́ще: ѡ҆чи́сти ны̀ бж҃е, грѣ̑шныѧ.

Фарїсе́й тщесла́вїемъ побѣжда́емь, и҆ мыта́рь покаѧ́нїемъ приклонѧ́емь, пристꙋпи́ста къ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ: но ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ похвали́всѧ, лиши́сѧ бл҃ги́хъ: ѻ҆́въ же ничто́же вѣща́въ, сподо́бисѧ дарова́нїй. въ си́хъ воздыха́нїихъ ᲂу҆тверди́ мѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Сла́ва, гла́съ и҃: Вседержи́телю гдⷭ҇и, вѣ́мъ, коли́кѡ мо́гꙋтъ сле́зы: є҆зекі́ю бо ѿ вра́тъ сме́ртныхъ возведо́ша, грѣ́шнꙋю ѿ многолѣ́тныхъ согрѣше́нїй и҆зба́виша, мытарѧ́ же па́че фарїсе́а ѡ҆правда́ша: и҆ молю́сѧ, съ ни́ми причта́въ, поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃, рѧдова́гѡ гла́са.

На лїті́и
стїхи́ра ст҃а́гѡ ѻ҆би́тели, по ѻ҆бы́чаю.

Сла́ва, гла́съ г҃: Мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а разли́чїе разꙋмѣ́вши дꙋшѐ моѧ̀, ѻ҆́нагѡ ᲂу҆́бѡ возненави́ждь горды́нный гла́съ, ѻ҆́вагѡ же ревнꙋ́й благоꙋмиле́нной мл҃твѣ, и҆ возопі́й: бж҃е ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскрⷭ҇нъ, въ то́йже гла́съ: Безъ сѣ́мене ѿ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, во́лею же ѻ҆́ч҃ею зачала̀ є҆сѝ сн҃а бж҃їѧ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ безъ ма́тере пре́жде вѣ̑къ сꙋ́ща, на́съ же ра́ди, и҆зъ тебє̀ безъ ѻ҆тца̀ бы́вша, пло́тїю родила̀ є҆сѝ, и҆ млⷣнца млеко́мъ пита́ла є҆сѝ. Тѣ́мже не преста́й моли́ти, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ дꙋша́мъ на́шымъ.

На стїхо́внѣ
стїхи̑ры ѻ҆смогла́сника по а҆лфави́тꙋ.

Сла́ва, гла́съ є҃: Ѡ҆тѧгче́нныма ѻ҆чи́ма мои́ма ѿ беззако́нїй мои́хъ, не могꙋ̀ воззрѣ́ти и҆ ви́дѣти высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю: но прїими́ мѧ, ꙗ҆́кѡ мытарѧ̀ ка́ющасѧ, сп҃се, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, въ то́йже гла́съ: Хра́мъ и҆ две́рь є҆сѝ, пала́та и҆ прⷭ҇то́лъ цр҃е́въ, дв҃о всечⷭ҇тна́ѧ, є҆́юже и҆зба́витель мо́й, хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, во тьмѣ̀ спѧ́щымъ ꙗ҆ви́сѧ, сл҃нце сы́й пра́вды, просвѣти́ти хотѧ̀, ꙗ҆̀же созда̀ по ѡ҆́бразꙋ своемꙋ̀ рꙋко́ю свое́ю. тѣ́мже всепѣ́таѧ, ꙗ҆́кѡ мт҃рне дерзнове́нїе къ немꙋ̀ стѧжа́вшаѧ, непреста́ннѡ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тропа́рь: Бцⷣе дв҃о, глаго́летсѧ три́жды. И҆ быва́етъ бл҃гослове́нїе хлѣ́бѡвъ, и҆ раздаѧ́нїе. И҆ чте́нїе ве́лїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

зрѝ Послѣ́дованїе прилꙋчи́вшагѡсѧ ст҃а́гѡ въ недѣ́лю сїю̀, и҆ въ блꙋ́днагѡ, пое́мъ въ пѧто́къ на повече́рїи, и҆лѝ є҆гда̀ є҆кклисїа́рхъ разсꙋ́дитъ: а҆́ще то́кмѡ не слꙋчи́тсѧ ко́егѡ вели́кагѡ ст҃а́гѡ, и҆лѝ ст҃а́гѡ хра́мꙋ: занѐ хра́мъ и҆ не вели́кагѡ ст҃а́гѡ, бо́льши вослѣ́дꙋетсѧ вели́кагѡ ст҃а́гѡ, на сво́й є҆мꙋ̀ хра́мный пра́здникъ, є҆́же до́лжно є҆́сть бдѣ́нїю быва́ти, и҆ ника́коже ѡ҆ставлѧ́ти въ па́мѧть є҆гѡ̀, нижѐ прелага́етсѧ на и҆́нъ де́нь. Но пое́мъ слꙋ́жбꙋ хра́мꙋ, ꙗ҆́коже и҆ срѣ́тенїю гдⷭ҇ню, во всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же и҆ срѣ́тенїе гдⷭ҇не быва́етъ.

На ᲂу҆́трени.
[edit]

По шестѝ ѱалмѣ́хъ, Бг҃ъ гдⷭ҇ь, на гла́съ ѻ҆смогла́сника. И҆ глаго́лемъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: бг҃оро́диченъ є҆ди́ножды, и҆ ѻ҆бы̑чнаѧ стїхослѡ́вїа. Сѣда́льны ѻ҆смогла́сника. По непоро́чныхъ тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: ѵ҆пакоѝ. Степе́нны и҆ прокі́менъ гла́са: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но рѧ́дꙋ. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: ѱало́мъ н҃.

Сла́ва, гла́съ и҃: Покаѧ́нїѧ ѿве́рзи мѝ двє́ри жизнода́вче, ᲂу҆́тренюетъ бо дꙋ́хъ мо́й ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀, хра́мъ носѧ́й тѣле́сный ве́сь ѡ҆скверне́нъ: но ꙗ҆́кѡ ще́дръ, ѡ҆чи́сти бл҃гоꙋтро́бною твое́ю млⷭ҇тїю.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: На сп҃се́нїѧ стєзѝ наста́ви мѧ̀ бцⷣе, стꙋ́дными бо ѡ҆калѧ́хъ дꙋ́шꙋ грѣхмѝ, и҆ въ лѣ́ности всѐ житїѐ моѐ и҆жди́хъ: но твои́ми мл҃твами и҆зба́ви мѧ̀ ѿ всѧ́кїѧ нечистоты̀.

Та́же, гла́съ ѕ҃: Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ, ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ.

Мно́жєства содѣ́ѧнныхъ мно́ю лю́тыхъ, помышлѧ́ѧ ѻ҆каѧ́нный, трепе́щꙋ стра́шнагѡ днѐ сꙋ́днагѡ: но надѣ́ѧсѧ на млⷭ҇ть бл҃гоꙋтро́бїѧ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ дв҃дъ вопїю́ ти: поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти.

Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ ѻ҆смогла́сника,
со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ крⷭ҇товоскрⷭ҇ный на два̀,
и҆ бцⷣы на два̀: и҆ въ трїѡ́ди на ѕ҃.
Творе́нїе геѡ́ргїа. Є҆гѡ́же краестро́чїе
въ бг҃оро́дичнахъ: Геѡ́ргїа, гла́съ ѕ҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь пои́мъ, вопїѧ́ше.

При́тчами вводѧ́й всѧ̑ хрⷭ҇то́съ, къ житїѧ̀ и҆справле́нїю, мытарѧ̀ возвыша́етъ ѿ смире́нїѧ, показа́въ фарїсе́а возвыше́нїемъ смирѧ́ема.

Ѿ смире́нїѧ че́сть высокотворѧ́щꙋю, ѿ возноше́нїѧ же паде́нїе ви́дѧ лю́тое, мытарє́вымъ ревнꙋ́й дѡ́брымъ, и҆ фарїсе́йскꙋю ѕло́бꙋ возненави́ждь.

Ѿ возноше́нїѧ и҆спражнѧ́етсѧ всѧ́кое бл҃го́е, ѿ смире́нїѧ же потреблѧ́етсѧ всѧ́кое ѕло́е: є҆́же ѡ҆блобыза́имъ вѣ́рнїи, гнꙋша́ющесѧ ꙗ҆́вѣ ѡ҆́браза тщесла́внагѡ.

Смиренномꙋ̑дрымъ бы́ти свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ хотѧ̀ всѣ́хъ цр҃ь, наказꙋ́ѧ ᲂу҆ча́ше ревнова́ти мытаре́вꙋ воздыха́нїю и҆ смире́нїю.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ мыта́рь стеню̀, и҆ рыда́ньми немо́лчными гдⷭ҇и, ны́нѣ прихождꙋ̀ твоемꙋ̀ бл҃гоꙋтро́бїю: ᲂу҆ще́дри и҆ менѐ, смире́нїемъ жи́знь ны́нѣ препровожда́юща.

Г Бг҃оро́диченъ: Ра́зꙋмъ, совѣ́тъ, ча́ѧнїе, тѣ́ло, дꙋ́шꙋ и҆ дꙋ́хъ, влⷣчце, возлага́ю къ тебѣ̀: лю́тыхъ вра̑гъ и҆ напа́стей, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ преще́нїѧ и҆зба́ви, и҆ сп҃си́ мѧ.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Пѣ́снь г҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́коже ты̀ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Ѿ гно́ища ᲂу҆́бѡ страсте́й смире́нный возноша́етсѧ, ѿ высоты́ же добродѣ́телей низпа́даетъ лю́тѣ всѧ́къ высокосе́рдый: є҆гѡ́же ѡ҆́браза ѕло́бы ᲂу҆бѣжи́мъ.

Тщесла́вїе ѿтщетѣва́етъ бога́тство пра́вды, смире́нїе же расточа́етъ страсте́й мно́жество: є҆́же подража́ющыѧ ны̀, ча́сти покажѝ мытаре́вы сп҃се.

Ꙗ҆́кѡ мыта́рь и҆ мы̀ бїю́щесѧ въ пє́рси, ᲂу҆миле́нїемъ вопїе́мъ: ѡ҆чи́сти бж҃е на́съ грѣ́шныхъ, ꙗ҆́кѡ да сегѡ̀ прїи́мемъ ѡ҆ставле́нїе.

Къ ре́вности прїи́демъ вѣ́рнїи, и҆справлѧ́юще кро́ткое, смире́нїю соживꙋ́ще въ стена́нїи се́рдца, пла́чѣ же и҆ мл҃твѣ, ꙗ҆́кѡ да и҆́мамы ѿ бг҃а проще́нїе.

Сла́ва: Ѿри́немъ вѣ́рнїи высокохва́льнꙋю горды́ню, возноше́нїе же лю́тое, и҆ дме́нїе ме́рзкое, и҆ ѕлѣ́йшее фарїсе́ево бг҃ꙋ нелѣ́пое свирѣ́пство.

Е Бг҃оро́диченъ: Въ тебѣ̀ є҆ди́номъ прибѣ́жищи надѣ́ѧвсѧ, да не ѿпадꙋ̀ до́брагѡ ча́ѧнїѧ: но да ᲂу҆лꙋчꙋ̀ твою̀ по́мощь чⷭ҇таѧ, всѧ́кагѡ вре́да лю́тыхъ и҆збавлѧ́емый.

Катава́сїа: Твоѧ̑ пѣсносло́вцы бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дх҃о́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Сѣда́льны, гла́съ д҃.
Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Смире́нїе вознесѐ ѡ҆держи́магѡ ѕлы́ми, мытарѧ̀ возстена́вша, и҆ є҆́же ѡ҆чи́сти, къ зижди́телю воззва́ша: возноше́нїе же низложѝ ѿ пра́вды ѡ҆каѧ́ннаго фарїсе́а велерѣ́чꙋюща. тѣ́мже поревнꙋ́имъ дѡ́брымъ, ѕлы́хъ ѿстꙋпа́юще.

Сла́ва: Смире́нїе дре́вле вознесѐ мытарѧ̀, пла́чемъ возопи́вша: ѡ҆чи́сти, и҆ ѡ҆правди́сѧ. того̀ подража́имъ всѝ, во глꙋбинꙋ̀ ѕѡ́лъ впа́дшїи, возопїи́мъ сп҃сꙋ и҆з̾ глꙋбины̀ се́рдца: согрѣши́хомъ, ѡ҆чи́сти є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ско́рѡ прїимѝ влⷣчце, молє́нїѧ на̑ша, и҆ сїѧ̑ принесѝ твоемꙋ̀ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ, гпⷭ҇жѐ всенепоро́чнаѧ: разрѣшѝ ѡ҆бстоѧ̑нїѧ къ тебѣ̀ притека́ющихъ, сокрꙋшѝ кѡ́зни, и҆ низложѝ де́рзость воѡрꙋжа́ющихсѧ безбо́жнѡ на рабы̑ твоѧ̑, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь д҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, чⷭ҇тна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

И҆зрѧ́дный показа̀ пꙋ́ть возноше́нїѧ, смире́нїе, сло́во смири́вшеесѧ да́же и҆ до зра́ка ра́бїѧ: є҆го́же подража́ѧ всѧ́кїй, возноша́етсѧ смирѧ́ѧсѧ.

Вознесе́сѧ првⷣникъ, и҆ низпадѐ фарїсе́й: во мно́жествѣ же ѕѡ́лъ ѡ҆тѧгча́емый смири́сѧ, но вознесе́сѧ мыта́рь, ненаде́жнѡ ѡ҆правда́емый.

Нищеты̀ хода́тай, ѿ бога́тства добродѣ́телей, безꙋ́мїе ꙗ҆ви́сѧ: и҆ бога́тство а҆́бїе смире́нїе ѡ҆правда́нїѧ ѿ кра́йнїѧ нищеты̀, ю҆́же стѧ́жимъ.

Предре́клъ є҆сѝ влⷣко, велемꙋ́дрствꙋющымъ противоста́ти всѧ́чески, и҆ смирє́ннымъ бл҃года́ть твою̀ подаѧ̀ сп҃се, смири́вшымсѧ ны́нѣ на́мъ твою̀ бл҃года́ть низпослѝ.

Сла́ва: Къ бж҃е́ственномꙋ возноше́нїю при́снѡ возводѧ̀ на́съ сп҃съ и҆ влⷣка, высокотво́рное показа̀ смире́нїе: но́ги бо ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ свои́ма рꙋка́ма ѡ҆бмы̀.

Ѡ И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ непристꙋ́пный дв҃о ро́ждшаѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ тьмꙋ̀ свѣти́тельною заре́ю разженѝ, и҆ къ стезѧ́мъ сп҃се́нїѧ житїѐ моѐ рꙋково́дствꙋй.

Катава́сїа: Сѣдѧ́й въ сла́вѣ, на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребж҃е́ственный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ сп҃се зовꙋ́щыѧ: сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твое́й.

Пѣ́снь є҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ: тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Фарїсе́евы добродѣ́тели потщи́мсѧ подража́ти, и҆ поревнова́ти мытаре́вꙋ смире́нїю, во ѻ҆бою̀ ненави́дѧще безмѣ́стное мнѣ́нїе, и҆ па́гꙋбꙋ паде́нїй.

Пра́вды тече́нїе тще́тное ѡ҆бличи́сѧ, сопрѧ́гъ въ не́мъ фарїсе́й мнѣ́нїе: а҆́бїе же мыта́рь высокотво́рною добродѣ́телїю стѧжа̀ спꙋ́тника, смире́нїе.

Колесни́чникъ въ добродѣ́телехъ, мнѧ́шесѧ тещѝ фарїсе́й: но пѣ́шїй, па́че лѷді́йскїѧ колесни́цы текі́й, мыта́рь до́брѣ предварѝ, припрѧ́гъ щедро́тѣ смире́нїе.

Мытаре́вꙋ при́тчꙋ всѝ ᲂу҆разꙋмѣ́вше ᲂу҆мо́мъ, прїиди́те поревнꙋ́имъ слеза́мъ, дꙋ́хъ сокрꙋше́нный бг҃ꙋ приносѧ́ще, грѣхѡ́въ и҆́щꙋще ѡ҆ставле́нїѧ.

Сла́ва: Возносли́вый и҆ ѕло́бный, гордели́вый же и҆ де́рзый дале́че ѿри́немъ разꙋ́мнїи фарїсе́евъ нра́въ, лю́тый велехва́льный, ꙗ҆́кѡ да не ѡ҆бнажи́мсѧ бж҃е́ственныѧ бл҃года́ти.

Р И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Же́злъ си́лы бл҃га́ѧ, всѣ̑мъ низпослѝ на́мъ къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ, ѡ҆блада́ти посредѣ̀ всѣ́хъ вра̑гъ подаю́щи, и҆ всѧ́кагѡ вре́да и҆з̾има́ющи.

Катава́сїа: Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ над̾ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀, ми́ръ подава́ющаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многомлⷭ҇тиве.

Житїѧ̀ по́прище мыта́рь вкꙋ́пѣ и҆ фарїсе́й теча́ста: но ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ высокоꙋ́мїемъ содержи́мь, сра́мнѣ ᲂу҆тонꙋ̀, ѻ҆́въ же смире́нїемъ сп҃се́сѧ.

Житїѧ̀ бѣ́дное преминꙋ́юще мы̀ тече́нїе, подража́имъ мытаре́во ᲂу҆́бѡ мꙋдрова́нїе ревни́тельнѡ: бѣжи́мъ же киче́нїѧ ме́рзкагѡ фарїсе́а, и҆ жи́ви бꙋ́демъ.

Нра́вѡмъ поревнꙋ́имъ сп҃са і҆и҃са, и҆ є҆гѡ̀ смире́нїю, жела́юще непреста́нное ра́дости селе́нїе полꙋчи́ти, во странѣ̀ живꙋ́щихъ водворѧ́ющесѧ.

Показа́лъ є҆сѝ влⷣко, твои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ высокотво́рное смире́нїе, ле́нтїемъ препоѧ́санъ по чре́слѡмъ, но́зѣ ᲂу҆мы́лъ є҆сѝ, и҆ семꙋ̀ ѡ҆́бразꙋ подража́ти повелѣ́лъ є҆сѝ.

Сла́ва: Житїѐ проидо́ста фарїсе́й добродѣ́тельми, и҆ мыта́рь прегрѣше́ньми. но ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ ѿ го́рдости ᲂу҆мовре́дныѧ, ѿстꙋпѝ смире́нїѧ: ѻ҆́въ же возноша́етсѧ, смиренномꙋ́дръ ꙗ҆́вльсѧ.

Г И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: На́га простото́ю, нехи́тростною же жи́знїю созда́на, престꙋпле́нїѧ ле́стїю ѡ҆дѣ́ѧ мѧ̀ вра́гъ, и҆ пло́ти дебельство́мъ: ны́нѣ же твои́мъ хода́тайствомъ ѻ҆трокови́це, сп҃са́юсѧ.

Катава́сїа: Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е, соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи бг҃омт҃ре, прїиди́те рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Конда́къ, гла́съ д҃.
Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Фарїсе́ева ᲂу҆бѣжи́мъ высокоглаго́ланїѧ, и҆ мытаре́вѣ наꙋчи́мсѧ высотѣ̀ глагѡ́лъ смире́нныхъ, покаѧ́нїемъ взыва́юще: сп҃се мі́ра, ѡ҆чи́сти рабы̑ твоѧ̑.

Вторы́й конда́къ, гла́съ г҃.
Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Воздыха̑нїѧ принесе́мъ мыта̑рскаѧ гдⷭ҇ви, и҆ къ немꙋ̀ пристꙋ́пимъ грѣ́шнїи ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ: хо́щетъ бо спасе́нїѧ всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, ѡ҆ставле́нїе подае́тъ всѣ̑мъ ка́ющымсѧ. на́съ бо ра́ди воплоти́сѧ, бг҃ъ сы́й ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льный.

І҆́косъ: Са́ми себѐ бра́тїе всѝ смири́мъ воздыха́ньми, рыда́ньми побїе́мъ со́вѣсть: да въ сꙋдѣ̀ тогда̀ вѣ́чномъ та́мѡ ꙗ҆ви́мсѧ вѣ́рнїи, непови́нни, полꙋчи́вше ѡ҆ставле́нїе. та́мѡ бо є҆́сть вои́стиннꙋ ѡ҆слабле́нїе, є҆́же ви́дѣти та́мъ ны́нѣ ᲂу҆мо́лимъ: та́мѡ болѣ́знь ѿбѣжѐ, печа́ль и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ воздыха̑нїѧ, во є҆де́мѣ ди́внѣмъ, є҆гѡ́же хрⷭ҇то́съ зижди́тель, бг҃ъ сы́й ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льный.

Предисло́вїе вкра́тцѣ сѷнаѯаре́й, ре́кше, собра́нїй ѯанѳопꙋ́лана трїѡ́дныѧ сѷнаѯа́ри.

Нїки́фора каллі́ста ѯанѳопꙋ́ла собра̑нїѧ на знамени̑тыѧ пра́здники трїѡ́ди, є҆ди́нъ кі́йждо ѿ ни́хъ винослѡ́вствꙋющаѧ, ка́кѡ, и҆ когда̀ сїѐ и҆з̾ нача́ла бы́сть, и҆ каковы́ѧ ра́ди вины̀ си́це ны́нѣ и҆мѣ́ютсѧ, и҆ ѿ ст҃ы́хъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ ᲂу҆чини́шасѧ съ нѣ́которыми вѣ́дѣньми ча́стными, начина̑ющаѧсѧ ѿ мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а, и҆ конча̑щаѧсѧ да́же до всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

До́лженствꙋетъ ᲂу҆́бѡ мѣ́сѧчный сѷнаѯа́рїй, на седмо́й пѣ́сни пре́жде ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай чита́тисѧ, пото́мъ же настоѧ́щїй.

Рече́ши ᲂу҆́бѡ по ѻ҆́ныхъ чте́нїихъ си́це:

Стїхѝ на трїѡ́ди:

Зижди́телю го́рнихъ и҆ до́льнихъ,
Трист҃ꙋ́ю ᲂу҆́бѡ пѣ́снь ѿ а҆́гг҃лѡвъ:
Трипѣ́снецъ же и҆ ѿ человѣ́кѡвъ прїимѝ.

На мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а:

Фарїсе́йски кто̀ живе́тъ, це́ркви дале́че быва́етъ:
Хрⷭ҇то́съ бо внꙋ́трь, ѽ смире́ннїи, прїе́млемый.

Въ настоѧ́щїй же де́нь, съ бг҃омъ и҆ трїѡ́дь начина́емъ: ю҆́же ᲂу҆́бѡ мно́зи ѿ ст҃ы́хъ и҆ бг҃оно́сныхъ красотодѣ́тєль на́шихъ ѻ҆тє́цъ, до́брѣ и҆ ꙗ҆́кѡ досто́ѧше, ѿ ст҃а́гѡ дви́жими дх҃а, сложи́вше пѣсносодѣ́лаша. Пе́рвый же всѣ́хъ сїѐ ᲂу҆мы́сли, трѝ глаго́лю пѣ̑сни, во ѡ҆́бразъ мню̀ ст҃ы́ѧ и҆ живонача́льныѧ трⷪ҇цы, вели́кїй творе́цъ косма̀, въ вели́кой и҆ ст҃о́й стрⷭ҇те́й гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ седми́цѣ, по и҆менова́нїю вкра́тцѣ, коегѡ́ждо днѐ краегране́сьми ᲂу҆мы́сливъ пѣ̑сни. Ѿ негѡ́же и҆ про́чїи ѿ ѻ҆тє́цъ, па́че же и҆ны́хъ, ѳео́дѡръ и҆ і҆ѡ́сифъ стꙋді́тє, по ре́вности ѻ҆́нагѡ, и҆ про́чымъ ꙾недѣ́лѧмъ꙾[1] ст҃ы́ѧ и҆ вели́кїѧ четыредесѧ́тницы счини́вше, тѣ́хъ ѻ҆би́тели стꙋді́йстѣй пе́рвѣе преда́ша. наипа́че пѣ̑сни ᲂу҆чини́вше, и҆ ᲂу҆ста́вивше, и҆ дрꙋга̑ѧ кни́зѣ, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ когда̀, ѿ ѻ҆тє́цъ собра́вше и҆ сниска́вше. И҆ поне́же ᲂу҆́бѡ пе́рвый дне́й недѣ́лѧ заключа́етъ ꙗ҆́кѡ воскре́сна, пе́рваѧ сꙋ́щи, и҆ ѻ҆сма́ѧ, и҆ коне́чнаѧ, и҆зрѧ́днѡ содѣ́лающе второ́мꙋ дню̀, ре́кше, понедѣ́льникꙋ, пе́рвꙋю ᲂу҆ста́виша пѣ́снь. А҆́бїе же тре́тїемꙋ дню̀, ре́кше, вто́рникꙋ, пѣ́снь вторꙋ́ю. Четве́ртомꙋ, ре́кше, средѣ̀ тре́тїю. Пѧ́томꙋ четве́ртꙋю, є҆́же є҆́сть, четверткꙋ̀. И҆ шесто́мꙋ дню̀, ре́кше, пѧткꙋ̀, пѧ́тꙋю пѣ́снь. Шестꙋ́ю же сꙋббѡ́тѣ, ꙗ҆́вѣ ᲂу҆́бѡ и҆ седмꙋ́ю, и҆ про́чыѧ двѣ̀, ѻ҆смꙋ́ю и҆ девѧ́тꙋю, ꙗ҆̀же ѻ҆́бщнѡ всѝ дни̑ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѣйшѧ и҆́мꙋтъ. Ꙗ҆́коже ᲂу҆́бѡ бж҃е́ственный косма̀, въ вели́цѣй сꙋббѡ́тѣ положѝ четверопѣ́снецъ, та́мѡ сотвори́въ: а҆́ще и҆ по́слѣжде премꙋ́дрѣйшїй цр҃ь ле́въ, повелѣ́въ въ соверше́нїе канѡ́нъ є҆пⷭ҇копомъ и҆дрꙋ́нскимъ, мона́ха ма́рка, содѣ́ла. Потре́бовательнѣ же, трїѡ́дь и҆менꙋ́етсѧ, ни бо при́снѡ трипѣ́снецъ и҆́мать: и҆́бо всесовершє́нна пра̑вила предлага́етъ. но мню̀ ѿ мно́жайшагѡ и҆менова́нїе прїѧ́ти: и҆лѝ є҆́же вели́кїѧ ра́ди седми́цы, ꙗ҆́коже рече́но бы́сть пре́жде бы́вша. Мы́сль ᲂу҆́бѡ ст҃ы̑мъ на́шымъ ѻ҆тцє́мъ, кни́гою трїѡ́дїю все́ю, вкра́тцѣ всѐ є҆ли́ко ѡ҆ на́съ бж҃їѧ бл҃годѣѧ̑нїѧ и҆знача́ла воспомѧнꙋ́ти, и҆ на воспомина́нїе всѣ̑мъ и҆зложи́ти: ка́кѡ ѿ негѡ̀ созда́ни бы́хомъ, и҆ ѿ пи́щи ра́йскїѧ и҆згна́хомсѧ, и҆ да́ннꙋю на́мъ ко ѡ҆бꙋче́нїю за́повѣдь ѿве́ргше, и҆ ѿве́ржени бы́хомъ за́вистїю первоѕло́бника ѕмі́ѧ и҆ врага̀, низложе́ннагѡ за го́рдость. И҆ ка́кѡ пребыва́хомъ ѿве́ржени ѿ бл҃ги́хъ, и҆ ѿ дїа́вола води́ми. Ка́кѡ же сн҃ъ и҆ сло́во бж҃їе млⷭ҇рдїемъ свои́мъ пострада́въ, преклони́въ нб҃са̀ сни́де, и҆ въ дв҃ꙋ всели́сѧ, и҆ на́съ ра́ди бы́сть чл҃вѣ́къ, и҆ по немꙋ̀ жи́тельствомъ на нб҃са̀ восхожде́нїе показа̀, ре́кше, смире́нїемъ предводи́тельнѡ и҆ посто́мъ и҆ ѿверже́нїемъ ѕлы́хъ, и҆ про́чими є҆гѡ̀ дѣѧ́нїи. Ка́кѡ же пострада̀ и҆ воскр҃се, и҆ на нб҃са̀ взы́де па́ки, и҆ дх҃а ст҃а́го низпосла̀ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ, и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, и҆ ка́кѡ сн҃ъ бж҃їй, и҆ бг҃ъ соверше́нный, ѿ си́хъ всѣ́хъ проповѣ́дасѧ. Что́ же па́ки бж҃е́ственнїи а҆пⷭ҇ли, бл҃года́тїю прест҃а́гѡ дх҃а содѣ́йствоваша, ꙗ҆́кѡ ѿ конє́цъ ст҃ы́хъ всѣ́хъ вкꙋ́пѣ собра́ша про́повѣдїю, наполнѧ́юще вы́шнїй мі́ръ: є҆́же и҆ мы́сль бѧ́ше и҆знача́ла созда́вшемꙋ. Но въ си́хъ ᲂу҆́бѡ трїѡ́ди мы́сль, настоѧ́щыѧ трѝ пра́здники, мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а, и҆ блꙋ́днагѡ, и҆ втора́гѡ прише́ствїѧ, ꙗ҆́коже нѣ́кое пред̾ѡбꙋче́нїе и҆ поꙋще́нїе ст҃ы́ми ѻ҆тцы̀ ᲂу҆мы́слисѧ. Ꙗ҆́коже пред̾ꙋстро́итисѧ, и҆ готѡ́вымъ на́мъ бы́ти къ дх҃ѡ́внымъ подвигѡ́мъ постѡ́въ, ѿ ѻ҆бы́чаѧ скве́рное навыкнове́нїе ѡ҆ста́вльшымъ. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ всѣ́хъ мытаре́вꙋ и҆ фарїсе́евꙋ на́мъ при́тчꙋ предлага́ютъ, и҆ предвозгла́сною седми́цею и҆менꙋ́ютъ. Ꙗ҆́коже бо къ тѣлє́снымъ бра́немъ ѿходи́ти хотѧ́щїи, ѿ воевѡ́дъ бра́ни вре́мѧ преднавыка́ютъ, ꙗ҆́кѡ да ѻ҆рꙋ̑жїѧ ѡ҆чи́стивше и҆ ᲂу҆гла́дивше, и҆ дрꙋга̑ѧ всѧ̑ до́брѣ ᲂу҆стро́ивше, и҆ всѧ́ко претыка́нїе ѿ среды̀ сотво́рше, къ подвигѡ́мъ ᲂу҆се́рднѡ воспрѧ́таютсѧ, и҆ є҆́же къ потре́бѣ снабдѧ́тъ. Мно́гажды же и҆ пре́жде сраже́нїѧ, и҆ словеса̀, и҆ пѡ́вѣсти, и҆ при̑тчи себѣ̀ прино́сѧтъ, и҆ на ре́вность и҆з̾ѡщрѧ́юще ѻ҆́нѣхъ дꙋ́шы: лѣ́ность же, и҆ боѧ́знь, и҆ ᲂу҆ны́нїе, и҆ дрꙋго́е а҆́ще что̀ бѣ́дно, ѿгонѧ́ще. Та́кѡ и҆ бж҃е́ственнїи ѻ҆тцы̀ предтрꙋ́бѧтъ поще́нїѧ послѣ́дꙋющее на де́мѡны ѡ҆полче́нїе, ꙗ҆́кѡ бы дꙋша́мъ на́шымъ нѣ́кꙋю предвзѧ́тꙋю стра́сть, и҆ ꙗ҆́дъ до́лгимъ содѣ́ланный вре́менемъ ѡ҆чи́стити: є҆ще́ же и҆ є҆́же не и҆мꙋ́ще ѿ бл҃ги́хъ, потща́вшесѧ стѧ́жимъ, и҆ ꙗ҆́кѡ подо́бнѡ воѡрꙋжи́вшесѧ, та́кѡ гото́ви къ поста̀ подвигѡ́мъ да по́йдемъ. Поне́же ᲂу҆́бѡ пе́рвое ѻ҆рꙋ́жїе къ добродѣ́тели покаѧ́нїе, и҆ смире́нїе: и҆ па́ки преткнове́нїе къ велича́йшемꙋ смире́нїю, го́рдость и҆ выше́нїе: настоѧ́щꙋю ѿ бж҃е́ственнагѡ є҆ѵⷢ҇лїа достовѣ́рнꙋю при́тчꙋ пе́рвꙋю всѣ́хъ и҆злага́ютъ. фарїсе́емъ ᲂу҆́бѡ го́рдости и҆ дме́нїѧ ѿложи́ти на́мъ стра́сть поꙋща́юще: мытаре́мъ же па́ки сопроти́вное стра́сти сеѧ̀, смире́нїе и҆ покаѧ́нїе проти́вꙋ сотвори́ти. Поне́же бо пе́рваѧ и҆ го́ршаѧ стра́сть горды́нѧ и҆ дме́нїе ꙗ҆́кѡ тѣ́ми съ нб҃сѐ паде́нїе дїа́волꙋ бы́сть є҆́же пре́жде ᲂу҆́бѡ денни́цѣ, си́хъ же ра́ди тьмѣ̀ бы́вшꙋ, и҆ глаго́лемꙋ. Но и҆ родонача́льникꙋ а҆да́мꙋ си́хъ ра́ди ѿ пи́щи и҆згна́нїе. Поꙋща́ютъ си́ми, ѡ҆́бразомъ не́кимъ ст҃і́и ѡ҆ свои́хъ и҆справле́нїихъ никомꙋ́же вы́ситисѧ, и҆ на бли́жнѧго востаѧ́ти, но при́снѡ смире́ннꙋ бы́ти: гдⷭ҇ь бо гѡ́рдымъ сопротивлѧ́етсѧ, смирє́ннымъ же дае́тъ бл҃года́ть: лꙋ́чше бо є҆́сть согрѣша́ющемꙋ ѡ҆браща́тисѧ, не́жели и҆справлѧ́ющемꙋсѧ вы́ситисѧ. Глаго́лю бо, речѐ, ва́мъ: ꙗ҆́кѡ сни́де мыта́рь ѡ҆правда́нъ па́че, не́жели фарїсе́й. Ѡ҆б̾ѧвлѧ́етъ ᲂу҆́бѡ при́тча, ниеди́номꙋже вы́ситисѧ, а҆́ще и҆ бл҃га̑ѧ дѣ́ѧй є҆́сть: но при́снѡ смирѧ́тисѧ, и҆ моли́тисѧ ѿ дꙋшѝ бг҃ꙋ, а҆́ще и҆ въ послѣ̑днѧѧ ѕла̑ѧ впаде́тъ, ꙗ҆́кѡ не дале́че сп҃се́нїѧ є҆́сть. мыта́рь ᲂу҆́бѡ є҆́сть, и҆́же да̑ни ѿ кнѧзе́й є҆́млѧй, и҆ за кра́йнюю непра́вдꙋ кꙋпꙋ́ѧй и҆ прїѡбрѣта́ѧй ѿсю́дꙋ. фарїсе́й же ꙗ҆́коже ѿсѣ́ченъ кто̀ не́гли, и҆ про́чихъ преимѣ́ѧй ра́зꙋмомъ. Саддꙋке́й же ѿ саддѡ́їка нѣ́коегѡ, є҆́же є҆́сть пра́веденъ: седе́къ бо пра́вда. Три́ же бѧ́хꙋ ᲂу҆ є҆врє́й є҆́рєси: є҆ссе́и, фарїсе́и и҆ саддꙋке́и, и҆̀же нижѐ воскрⷭ҇е́нїю, нижѐ а҆́гг҃лꙋ, нижѐ дх҃ꙋ бы́ти прїе́млѧхꙋ. Ст҃ы́хъ всѣ́хъ пѣснодѣ́лателей твои́хъ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, поми́лꙋй на́съ, а҆ми́нь.

Пѣ́снь з҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѡ҆правда́нїѧ дѣ́лы возвыша́емый, сѣтьмѝ тщесла́вїѧ лю́тѣ превознесе́сѧ фарїсе́й, безмѣ́рнѡ хвалѧ́сѧ: мыта́рь же ле́гкимъ крило́мъ смире́нїѧ возне́ссѧ, бг҃ꙋ прибли́жисѧ.

Смире́нїѧ а҆́ки лѣ́ствицею ᲂу҆потреби́всѧ ѡ҆́бразомъ мыта́рь, къ нбⷭ҇нѣй высотѣ̀ возвы́сисѧ: горды́нею же гнило́ю и҆ безꙋ́мїемъ ѻ҆каѧ́нный возне́ссѧ фарїсе́й, сни́де до а҆́да преиспо́днѧгѡ.

Пра́ведныхъ ловѧ̀ ᲂу҆́бѡ лꙋка́вый, ѡ҆бразмѝ тщесла́вїѧ кра́детъ: грѣ́шныхъ же сѣтьмѝ ѿча́ѧнїѧ свѧзꙋ́етъ. но ᲂу҆́бѡ ѿ ѻ҆бои́хъ ѕѡ́лъ мытарѧ̀ ревни́телїе, и҆зба́витисѧ потщи́мсѧ.

Мл҃твою бг҃ꙋ на́шемꙋ припаде́мъ, слеза́ми и҆ те́плыми воздыха́нїи, подража́юще мытаре́во высокотво́рное смире́нїе, пою́ще вѣ́рнїи: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Сла́ва: Наказꙋ́ѧй ᲂу҆ч҃нкѝ предглаго́лалъ є҆сѝ влⷣко, не мꙋ́дрствовати высѡ́каѧ, совводи́тисѧ же смирє́ннымъ ᲂу҆чѧ̀ сп҃се. тѣ́мже зове́мъ тебѣ̀ вѣ́рнїи: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

І И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: І҆а́кѡвлю тѧ̀ добро́тꙋ, и҆ бж҃е́ственнꙋю лѣ́ствицꙋ, ѿ до́лꙋ ю҆́же ви́дѣ пе́рвѣе, просте́ртꙋю къ высотѣ̀, вѣ́мы чⷭ҇таѧ, низводѧ́щꙋю свы́ше бг҃а воплоще́нна, и҆ земны̑ѧ па́ки возводѧ́щꙋю.

Катава́сїа: Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃:
[edit]

І҆рмо́съ: И҆з̾ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ првⷣнагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Смиренномꙋ́дреннымъ нра́вомъ млⷭ҇тива гдⷭ҇а мыта́рь воздохнꙋ́въ ѡ҆брѣ́те, и҆ сп҃се́нъ бы́сть: ѡ҆́бразомъ же лю́тымъ ѧ҆зы́ка велерѣ́чивагѡ, пра́вды ѿпадѐ фарїсе́й.

Фарїсе́ева киче́нїѧ произволе́нїѧ, и҆ и҆менова́нїѧ чистоты̀, бѣжи́мъ вѣ́рнїи: ревнꙋ́юще мытаре́вꙋ до́брѣ поми́лованномꙋ смире́нїю и҆ нра́вꙋ.

Гла́сы мытаре́вы вѣ́рнїи вѣща́имъ въ цр҃кви ст҃ѣ́й: бж҃е ѡ҆чи́сти, да съ ни́мъ ᲂу҆лꙋчи́мъ проще́нїе, па́гꙋбы велехва́льнагѡ и҆зба́вльшесѧ фарїсе́а.

Воздыха́нїю мытаре́вꙋ всѝ поревнꙋ́имъ, и҆ бг҃ꙋ бесѣ́дꙋюще, те́плыми слеза́ми возопїи́мъ є҆мꙋ̀: чл҃вѣколю́бче, согрѣши́хомъ, бл҃гоꙋтро́бне ще́дрый, ѡ҆чи́сти и҆ сп҃сѝ.

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.

Стена́нїемъ мытаре́вымъ бг҃ъ преклони́сѧ, ѡ҆правди́въ же сего̀, всѣ́мъ показа̀ преклонѧ́тисѧ при́снѡ, воздыха́ньми же и҆ слеза́ми, прегрѣше́нїй просѧ́ще разрѣше́нїе.

А И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Не вѣ́мъ па́че тебѐ и҆но́гѡ застꙋпле́нїѧ, тѧ̀ предлага́ю мл҃твенницꙋ, чⷭ҇таѧ всенепоро́чнаѧ. тѧ̀ ко и҆з̾ тебѐ рожде́нномꙋ хода́таицꙋ дви́жꙋ: всѣ́хъ ѡ҆скорблѧ́ющихъ мѧ̀ свобо́дна покажѝ.

Катава́сїа: Ѻ҆́троки бл҃гочєсти́выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо сп҃сло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое: ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃:
[edit]

І҆рмо́съ: Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю же всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Пꙋ́ть возноше́нїѧ смире́нїе, ѿ хрⷭ҇та̀ взе́мше спасе́нїѧ ѡ҆́бразъ, мытаре́вꙋ ѻ҆бы́чаю поревнꙋ́имъ, киче́нїе возноше́нїѧ дале́че ѿмета́юще, нра́вомъ же смиренномꙋ́дрїѧ бг҃а ᲂу҆молѧ́юще.

Дꙋше́внꙋю горды́ню ѿве́ржимъ, нра́въ пра́вый смиренномꙋ́дрїѧ стѧ́жимъ, себѐ ѡ҆правда́ти не тщи́мсѧ, тщесла́вїѧ киче́нїе возненави́димъ, и҆ съ мытаре́мъ бг҃а ᲂу҆мо́лимъ.

Мл҃твы содѣ́телю ми́лости принесе́мъ мыта̑рскїѧ, фарїсе́йскихъ ѿвраща́ющесѧ неблагода́рныхъ мл҃твъ, и҆ велехва́льныхъ гласѡ́въ, и҆̀же на бли́жнѧго сꙋ́дъ возво́дѧтъ, да бг҃а млⷭ҇тива и҆ свѣ́тъ привлече́мъ.

Мно́гимъ прегрѣше́нїй собра́нїемъ ѡ҆тѧгче́нъ, и҆з̾ѻби́лїемъ ѕло́бы мытарѧ̀ преидо́хъ, и҆ фарїсе́ево велехва́льное киче́нїе притѧжа́хъ, ѿвсю́дꙋ пꙋ́стъ всѣ́хъ бы́въ бл҃ги́хъ: гдⷭ҇и, пощади́ мѧ.

Твоегѡ̀ сподо́би бл҃же́нства, тебѐ ра́ди дꙋ́хомъ ни́щихъ сꙋ́щихъ: ᲂу҆че́нїемъ бо твоегѡ̀ повелѣ́нїѧ, дꙋ́хъ сокрꙋше́нный тебѣ̀ прино́симъ, сп҃се прїе́мъ, сп҃сѝ тебѣ̀ слꙋжа́щыѧ.

Сла́ва: Бг҃ꙋ мыта́рь нѣ́когда помоли́выйсѧ, въ цр҃ковь вѣ́рнѣ вше́дъ, ѡ҆правда́сѧ: воздыха́ньми бо и҆ слеза́ми прише́дъ, сокрꙋше́нїемъ же се́рдца: всѐ ѿложѝ грѣхѡ́въ бре́мѧ ѡ҆чище́ньми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Пѣ́ти, сла́вити, и҆ бл҃жи́ти тѧ̀ дава́й на́мъ, досто́йнѡ чтꙋ́щымъ тѧ̀ пречⷭ҇таѧ, и҆ ржⷭ҇тво̀ твоѐ велича́ющымъ, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ: ты́ бо є҆сѝ похвала̀ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, и҆ къ бг҃ꙋ мл҃твенница бл҃гопрїѧ́тнаѧ.

Катава́сїа: Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃омт҃ре, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Є҆ѯапостїла́рїй воскрⷭ҇ный.
Та́же трїѡ́ди, гла́съ а҃.
Подо́бенъ: Со ᲂу҆ч҃нкѝ взы́демъ:

Сла́ва: Высокорѣ́чїѧ ᲂу҆бѣжи́мъ фарїсе́ева ѕлѣ́йшагѡ, смире́нїю же навы́кнемъ мытаре́вꙋ и҆зрѧ́днѣйшемꙋ, да вознесе́мсѧ вопїю́ще къ бг҃ꙋ со ѻ҆́нѣмъ: ѡ҆чи́сти рабы̑ твоѧ̑, роди́выйсѧ ѿ дв҃ы хрⷭ҇тѐ сп҃се во́лею, и҆ крⷭ҇тъ претерпѣ́вый, совоздви́гнꙋвый мі́ръ твои́мъ бж҃е́ственнымъ могꙋ́тствомъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, подо́бенъ: Творе́цъ созда́нїѧ, и҆ бг҃ъ всѣ́хъ, пло́ть человѣ́ческꙋю прїѧ́тъ и҆з̾ непоро́чныѧ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, всепѣ́таѧ бцⷣе: и҆ тлѣ́нное моѐ є҆стество̀ всѐ ѡ҆бновѝ, па́ки ꙗ҆́коже пре́жде ржⷭ҇тва̀ ѡ҆ста́вль по ржⷭ҇твѣ̀. ѿѻнꙋ́дꙋже тѧ̀ вѣ́рою всѝ восхвалѧ́юще зове́мъ: ра́дꙋйсѧ мі́рꙋ сла́во.

На хвали́техъ стїхи̑ры
воскрⷭ҇ны ѻ҆смогла́сника, д҃.
И҆ трїѡ́ди самогла́сны д҃:

Не помо́лимсѧ фарїсе́йски, бра́тїе: и҆́бо возносѧ́й себѐ смири́тсѧ. смири́мъ себѐ пред̾ бг҃омъ, мыта́рски поще́нїемъ зовꙋ́ще: ѡ҆чи́сти ны̀ бж҃е, грѣ̑шныѧ.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀.

Фарїсе́й тщесла́вїемъ побѣжда́емь, и҆ мыта́рь покаѧ́нїемъ приклонѧ́емь, пристꙋпи́ста къ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ: но ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ похвали́всѧ, лиши́сѧ бл҃ги́хъ: ѻ҆́въ же ничто́же вѣща́въ, сподо́бисѧ дарова́нїй. въ си́хъ воздыха́нїихъ ᲂу҆тверди́ мѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Гла́съ г҃: Мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а разли́чїе разꙋмѣ́вши дꙋшѐ моѧ̀, ѻ҆́нагѡ ᲂу҆́бѡ возненави́ждь горды́нный гла́съ, ѻ҆́вагѡ же ревнꙋ́й благоꙋмиле́нной мл҃твѣ, и҆ возопі́й: бж҃е ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

Фарїсе́а велехва́льный гла́съ, вѣ́рнїи возненави́дѣвше, мытаре́вой же бл҃гоꙋмиле́нной мл҃твѣ поревнова́вше, не высѡ́каѧ мꙋ́дрствꙋемъ, но себѐ смирѧ́юще со ᲂу҆миле́нїемъ воззове́мъ: бж҃е, ѡ҆чи́сти грѣхѝ на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃: Ѿ дѣ́лъ похвале́ньми, фарїсе́а ѡ҆правда́юща себѐ ѡ҆сꙋди́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ мытарѧ̀ смири́вшасѧ, и҆ воздыха́ньми ѡ҆чище́нїѧ просѧ́ща ѡ҆правда́лъ є҆сѝ: не внима́еши бо велемꙋ́дреннымъ помыслѡ́мъ, и҆ сокрꙋшє́ннаѧ сердца̀ не ᲂу҆ничижа́еши. тѣ́мже и҆ мы̀ тебѣ̀ припа́даемъ во смире́нїи, пострада́вшемꙋ на́съ ра́ди: пода́ждь ѡ҆ставле́нїе и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ бцⷣе дв҃о: Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ѻ҆бы́чнѡ лїті́а въ притво́рѣ, въ не́йже пое́мъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Стїхи́рꙋ ᲂу҆́треннюю є҆ѵⷢ҇льскꙋю. И҆ ча́съ пе́рвый.

зрѝ Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ стїхи̑ры всѧ̑ а҃і ᲂу҆́трєннїѧ є҆ѵⷢ҇льскїѧ, ѿ сеѧ̀ настоѧ́щїѧ недѣ́ли, и҆ да́же до всѣ́хъ ст҃ы́хъ, на лїті́ахъ ᲂу҆́треннихъ пою́тсѧ въ притво́рѣ, на Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Вѣ́стно же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ ѿ сеѧ̀ недѣ́ли начина́емъ честѝ въ притво́рѣ, по ѿпꙋ́стѣ лїті́и, ѡ҆глашє́нїѧ ст҃а́гѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ ѳео́дѡра стꙋді́та. И҆ а҆́ще та́мо є҆́сть и҆гꙋ́менъ, чтꙋ́тсѧ ѿ негѡ̀: а҆́ще же нѝ, то ѿ є҆кклисїа́рха, стоѧ́щымъ, и҆ со внима́нїемъ послꙋ́шающымъ бра́тїѧмъ. По сконча́нїи же чте́нїѧ глаго́лемъ тропа́рь прпⷣбномꙋ ѳео́дѡрꙋ, гла́съ и҃: Правосла́вїѧ наста́вниче: без̾ бг҃оро́дична. И҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и.
[edit]

Блажє́нны ѻ҆смогла́сника: и҆ ѿ канѡ́на пѣ́снь ѕ҃.

Конда́къ трїѡ́ди, гла́съ д҃.
Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Фарїсе́ева ᲂу҆бѣжи́мъ высокоглаго́ланїѧ, и҆ мытаре́вѣ наꙋчи́мсѧ высотѣ̀ глагѡ́лъ смире́нныхъ, покаѧ́нїемъ взыва́юще: сп҃се мі́ра, ѡ҆чи́сти рабы̑ твоѧ̑.

Прокі́менъ прилꙋчи́вшагосѧ гла́са. А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло п҃ѳ.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ, хвали́те є҆го̀ въ вы́шнихъ.

А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

зрѝ Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ въ се́й седми́цѣ и҆номꙋ́дрствꙋющїе соде́ржатъ по́стъ, глаго́лемый а҆рцивꙋ́рїевъ. Мы́ же, [мона́си] на кі́йждо де́нь [се́ же, и҆ въ сре́дꙋ и҆ пѧто́къ:] вкꙋша́емъ сы́ръ и҆ ꙗ҆́ица, [въ ѳ҃ ча́съ.] мїрѧ́не же ꙗ҆дѧ́тъ мѧ́со, развраща́юще ѻ҆́нѣхъ велѣ́нїе толи́кїѧ є҆́реси. А҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю, слꙋ́жба ᲂу҆ме́ршихъ пое́тсѧ въ гробни́цѣ всѧ̀, ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ: а҆́ще ли нѣ́сть гробни́цы, то̀ пое́тсѧ въ сїю̀ сꙋббѡ́тꙋ пред̾ недѣ́лею ѡ҆ блꙋ́днѣмъ: а҆ та́мѡ въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю, то́чїю пра́здникꙋ є҆ди́номꙋ пое́тсѧ.


  1. ꙾седми́цамъ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.