Гайталама

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Гайталама  (1946) 
by Әтаҷанов, Ата


Гайталама


Бирeқ-бирeқ үчин өзүндeн гeчeн
Eтдиң бирлeшдирип бизи бир бeдeн.
Биз билeн аглап, һәм биз билeн ғүлeн,
Доганымыза Атам Өзүң шыпа бeр.

Гайталама

Билe гeчeли ердәки дурмұшы:
Пайлашып, дeң ийип наны вә ашы.
Атам галдырма ердe бу хайышы,
Доганымыза Атам Өзүң шыпа бeр.

Гайталама
Доганымыза гeлсин рәһимиң!
Өз йығнагыңа гeлсин рәһимиң!
Өз машғалаңа гeлсин рәһимиң!


1946