Башбит/Анонслар

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Игътибар! Анонс искерде!

Киләсе адрес буенча яңа бит төзәргә кирәк: Башбит/Анонслар/2019/34.Бүгенгә, 2019 елның 23 анонслар

Чәрдән ханлыгы


Без, татарлар, гаять бай тарихлы халык, безнең дәүләтләребез генә дә дистәләгән булган, җирләребезнең очы-кырые күренмәгән, шагыйрь әйтмешли, “мең чакырымга – мең чакырым” ара һәм дала җәйрәп яткан... Ул урман-далалардагы, биек ярлардагы курган һәм калалар йөзләгән булган, алар бүген дә тарих туфрагы астында үз ачышларын, үз вакытларын көтеп яталар...

     Тау дип уйлаганым курган булды,
     Курган дигәннәрем – каберлек.
     Татар тарихыдай – мәңгелек...
…шулай ук Бәйрәмованың башка әсәрләрен карагыз.