Zavallı toprak

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Todur Zanet
Zavallı toprak

Zavallı toprak baarer,
Düüler bitki sancılarda
Teni prun titsi çatleer
Zihirlerdän, demirlerdän

Aklısında: serin sular,
Otlar yuurer suratını…
Ama:
Tozlar, kumnar hem çolluklar
Derin sürer suratını