Ya dursun ya baksın

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ya dursun ya baksın[edit]

Ya dursun ya baksın
Aul aşırı.
Taramışın top zülüfünü,
Fesleni dışarı.

Ötää da salın,
Geeri da gelin.
Gel sene benimsin,
Senin da släh canı/ mari kız,
Benim mi kendi.

Arapların içindä
Bän seni sevdim.
Kırk atlının içindä, mari kız
Bän seni seçtim
Asan da gergin

Adın da gözäl
Tabeetinä uymaa
Roman köprüdän, Asan,
Gecä mi geçtin?
Ecel şiridä şarabını, Asan,
Bu eerdän içtin