Yüz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yulyana Yalama
Yüz

Kuş sincirleri görtä
Hep uzaklaşer
Sora da bulutlarda

Heptän kaybeler
Fidandan sarı yaprak
Kopup uzä uçer

Bir altın kilim gibi
Dolayı örter
Gün-gündän hep azaler

Güneşin uçaa
Bu takım tä güz geler
Her yılın bizä