Wikisource talk:News

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Ga Shebu, Matsenaphadi go be go ketekwa moletlo wa Kgoshi Lekoala ge a feditse mengwaga ye 35 a le setulong sa bogoshi. Mokete o bile ka di 01 January 2011.