Wikisource:Xuất khẩu WS

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikisource:WS Export and the translation is 100% complete.
Other languages:

Xuất khẩu WS là một công cụ để xuất các văn kiện của Wikisource sang các định dạng EPUB, PDF và những định dạng khác.

Bạn có thể dùng trực tiếp công cụ tại Toolforge: https://ws-export.wmcloud.org/ (dành cho văn kiện trong mọi ngôn ngữ; dùng "www" cho Wikisource đa ngôn ngữ, hoặc "beta" cho Beta Wikisource).

Trang này giải thích cách cấu hình một dự án Wikisource để có kết quả tốt nhất từ Xuất khẩu WS. Bạn cần có quyền bảo quản viên để thực hiện hầu hết các tác vụ này.

Lịch sử

Công cụ do thành viên Tpt tạo ra cho Wikisource tiếng Pháp, nhưng các ngôn ngữ khác của Wikisource cũng dùng được.

Đối với sách

Vi định dạng

Khi xuất một trang, Xuất khẩu WS sẽ tìm siêu dữ liệu của trang (tựa đề, tác giả, năm xuất bản, v.v.) bằng cách dùng mô tả Vi định dạng. Để xem thông tin này khi xuất EPUB, bạn phải hiện thực Vi định dạng tại tên miền con của bạn, trong một bản mẫu dùng làm đầu đề cho văn kiện. Bạn có thể xem ví dụ ở cuối fr:Modèle:Proofreadpage header template.

Ẩn các yếu tố không mong muốn

Bạn có thể muốn ẩn một số yếu tố nhất định trong EPUB của bạn, như hộp đầu đề, hoặc số trang do MediaWiki:Proofreadpage pagenum template tạo ra. Gán class="ws-noexport" vào mỗi yếu tố HTML mà bạn muốn loại trừ khi xuất khẩu.

Đối với wiki

Xuất khẩu WS dùng một hệ thống bộ nhớ đệm, bạn phải nhấn vào URL này khi bạn thay đổi các tập tin sau: https://ws-export.wmcloud.org/?&lang=en

CSS

Nếu bạn cần thêm các kiểu CSS tùy chỉnh, bạn có thể tạo MediaWiki:Epub.css và đặt mã vào đấy. Mã CSS tại Mediawiki:Common.css hoặc CSS do MediaWiki cung cấp sẽ không được chèn vào trong tập tin ePub được tạo ra. Nếu bạn không muốn một nội dung nhất định xuất hiện trong văn kiện được xuất ra, bạn có thể dùng lớp CSS ws-noexport.

Biên dịch

Để dịch các thông điệp giao diện, tạo MediaWiki:Wsexport i18n.ini (xem tập tin này để làm ví dụ).

Giới thiệu

Bạn có thể cung cấp tập tin giới thiệu bằng cách tạo MediaWiki:Wsexport about (xem fr:MediaWiki:Wsexport about làm ví dụ). Danh sách những người đóng góp, ngoại trừ bot, sẽ được thêm bằng thẻ "{CONTRIBUTORS}". Để hiện danh sách bot, dùng thẻ "{BOT-CONTRIBUTORS}".

Báo cáo lỗi

Vui lòng báo cáo lỗi tại Phabricator, với thẻ dự án là #ws_export. Hoặc bạn có thể thêm chúng vào trang thảo luận tại đây.

Trang con

Giải thuật hiện dùng trong Xuất khẩu WS để tách phần mục lục của sách (và do đó, đưa các trang khác vào trong sách) là:

  • tìm kiếm các điểm trong các trang có class="ws-summary" (nó có thể là MY_TOC trực tiếp trong mã wiki của trang hoặc một thứ tương đương do bản mẫu tạo ra)
  • nếu điểm đó không tồn tại, dùng danh sách các liên kết trong chúng để tạo mục lục
  • nếu không, tìm tất cả các liên kết đến các trang con và dùng danh sách trả về làm mục lục

Xem thêm

Các lỗi đã biết

  • Liên kết trong không hoạt động nếu có đổi hướng trong Wikisource.