Wikisource:Foclóir/Caighdeánaithe

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 • 'n-a: ina
 • 'n-ár: inár
 • 'ndiu: inniu
 • Chromwell: Chromail
 • Cromwell: Cromail
 • Gaedhlaibh: Gaeil
 • Gallaibh: Gaill
 • Ghaedhlaibh: Ghaeil
 • Ghaelaibh: Ghaeil
 • Lochlanachaibh: Lochlannaigh
 • an nduine: an duine
 • annso: anseo
 • ansan: ansin
 • anso: anseo
 • aoinne: aon duine
 • aon tsaghas: aon saghas
 • aonne: aon duine
 • ar dtúis: ar dtús
 • ar fuid: ar fud
 • arsa 'n: arsa an
 • arsa ’n: arsa an
 • arsa'n: arsa an
 • arsan: arsa an
 • arsa’n: arsa an
 • ataoi: atá tú
 • ataoí: atá tú
 • bhreitheamhantas: bhreithiúnas
 • bhíos: bhí mé
 • chailis: cháil tú
 • chonac: chonaic mé
 • chosaibh: chosa
 • chúigíbh: chúigí
 • cuideachtain: cuideachta
 • deineadh: rinneadh
 • des na: de na
 • dhearmhad: dhearmad
 • dearmhad: dearmad
 • dho: dó
 • dhuit-se: duitse
 • dhuit: duit
 • dhíobh: díobh
 • drifiúr: deirfiúr
 • driofúr: deirfiúr
 • driotháir: deartháir
 • driothár: dearthár
 • dritháir: deartháir
 • drithár: dearthár
 • dáiríribh: dáiríre
 • díbireadh: díbríodh
 • dútha: dúiche
 • faoi ndeara: faoi deara
 • feisgint: feiceáil
 • fé: faoi
 • gcoinnibh: gcoinne
 • gheibheann: fhaigheann
 • ghnóthaíbh: ghnóthaí
 • h-aoinne: haon duine
 • h-aonne: haon duine
 • h-ingheanaibh: hiníonacha
 • h-uaislibh: huaisle
 • haoinne: haon duine
 • haonne: haon duine
 • hingheanaibh: hiníonacha
 • huaislibh: huaisle
 • i n-ao’: in aon
 • ins gach: i ngach
 • ins na: sna
 • mhnaoi: bhean
 • mnaoi: mbean
 • n-áiteanaibh: n-áiteanna
 • ngleanntaibh: ngleannta
 • ná bainfeadh: nach mbainfeadh
 • ná déanfadh: nach ndéanfadh
 • roimis: roimhe
 • ropairíbh: ropairí
 • sar a: sula
 • sgaras: scar mé
 • so: seo
 • súilibh: súile
 • thaithnean: thaitníonn
 • thaithneann: thaitníonn
 • thánadar: thángadar
 • uaislibh: uaisle
 • uisge-fé-thalamh: uisce faoi thalamh
 • áiteanaibh: áiteanna
 • érdaim: eardhamh
 • órdaibh: órda
 • ⁊: agus
 • ’n-a: ina
 • ’na: ina
 • 'na: ina
 • ’n-ár: inár
 • ’s: is
 • mada: madra
 • cheapas: cheap mé
 • i n’: ina
 • airígheas: airigh mé
 • dod’: do do
 • bhfuilir: bhfuil tú
 • fá dhéin: faoi dhéin
 • Ghreugaibh: Ghréagaigh
 • urlabhraibh: urlabhraí
 • chómhachtaibh: chumhachtaí
 • dteangthachaibh: dteangacha
 • dob': ba
 • dob’: ba
 • nGaoluing: nGaeilge
 • ad: i do
 • gealún: gealbhan
 • ngealún: ngealbhan
 • ghealún: ghealbhan
 • gealúin: gealbhain
 • ngealúin: ngealbhain
 • ghealúin: ghealbhain
 • fiolar: iolar
 • ioscad: ioscaid
 • dhóibh: dóibh
 • thu: tú
 • caithfam: caithfimid
 • ragham: rachaimid
 • béam: beimid
 • dhéanfam: dhéanfaimid
 • bainfam: bainfimid
 • headartha: headra
 • dheineadar: dhearnadar
 • táinig: tháinig
 • dtosnuíghmís: dtosaímis
 • déinean: déanann
 • déin: déan
 • mhachtnamh: mhachnamh
 • machtnamh: machnamh
 • dhó: dó
 • bheárnain: bhearna
 • fhiachaibh: fhiacha
 • ídhbirte: íobartha
 • fhiolar: iolar
 • fhiolair: iolair
 • smailín: smalán
 • daraighe: darach
 • ag sníomhadh: ag sníomh
 • d'fhalla: do bhalla
 • d'fhanas: d'fhan mé
 • bpócaíbh: bpócaí
 • fá na: faoina
 • glúnaibh: glúine
 • fháisgeas: fháisceann
 • labhruigheas: labhraíonn
 • glúnaibh: glúine
 • súilibh: súile
 • ceoltóiríbh: ceoltóirí
 • daoinibh: daoine
 • hanmnachaibh: hanamacha
 • tighthibh: tithe
 • slinneanaibh: slinneáin
 • buillíbh: buillí
 • bhronnas: bhronnann
 • chuireas: chuireann
 • cluineadh: chualathas
 • bliadhnaibh: bliana
 • mnáibh: mná
 • dham: dom
 • déithibh: déithe
 • gheibhtear: fhaightear
 • háilneacht: háilleacht
 • dhaoinibh: dhaoine
 • daoinibh: daoine
 • ndaoinibh: ndaoine
 • deintear: déantar
 • driféaracha: deirfiúracha
 • hingheana: hiníonacha
 • dritháireacha: deartháireacha
 • fala: balla
 • falla: balla
 • fhala: bhalla
 • fhalla: bhalla
 • bhfala: mballa
 • bhfalla: mballa
 • fallaí: ballaí
 • falaí: ballaí
 • fé’n: faoin
 • fé'n: faoin
 • dhritháir: dheartháir
 • dhrifiúr: dheirfiúr
 • ingheana: iníonacha
 • annsan: ansin
 • bhreicfeast: bhricfeasta
 • breicfeast: bricfeasta
 • mbreicfeast: mbricfeasta
 • Murchadha: Murchú
 • lem’: le mo
 • im’: i mo
 • lem': le mo
 • im': i mo
 • led’: le do
 • id’: i do
 • led': le do
 • id': i do
 • chím: feicim
 • rabhabhair: raibh sibh
 • taoi: tá tú
 • taoí: tá tú
 • táir: tá tú
 • conas taoi: conas atá tú
 • conas taoí: conas atá tú
 • bead: beidh mé
 • bhead: bheidh mé
 • mbead: mbeidh mé
 • beir: beidh tú
 • bheir: bheidh tú
 • mbeir: mbeidh tú
 • ná beimíd: nach mbeimid
 • ná bead: nach mbeidh mé
 • ná beidh: nach mbeidh
 • ná beir: nach mbeidh tú
 • ná beid: nach mbeidh siad
 • ní'lim: níl mé
 • ní'lid: níl siad
 • ní’lim: níl mé
 • ní’lid: níl siad
 • táim: tá mé
 • táthaoi: tá sibh
 • bhfuilim: bhfuil mé
 • bhfuilid: bhfuil siad
 • ná raibh: nach raibh
 • ná beidh: nach mbeidh
 • ní’lir: níl tú
 • ní'lir: níl tú
 • ná fuilim: nach bhfuil mé
 • ná fuilir: nach bhfuil tú
 • ná fuil: nach bhfuil
 • ná fuilimíd: nach bhfuilimid
 • ná fuilid: nach bhfuil siad
 • canad: cén áit
 • astóin: is dóigh
 • rabhas-sa: raibh mise
 • hubhlaibh: húlla
 • táir-se: tá tusa
 • thugais: thug tú
 • fé ndeara: faoi deara
 • ndeirir: ndeir tú
 • bhfaighead: bhfaighidh mé
 • go dtáinig: gur tháinig
 • shúilibh: shúile
 • cheannachaibh: cheannaí
 • bríc: bríce
 • mhealbhóig: mhealbhóg
 • spréachaibh: spréacha
 • ar an dtaobh: ar an taobh
 • tarang: tarraingt
 • phíosaibh: phíosaí
 • píosaibh: píosaí
 • bpíosaibh: bpíosaí
 • bhéarfad: bhéarfaidh mé
 • dtiocfair: dtiocfaidh tú
 • ’neósaidh: inseoidh
 • 'neósaidh: inseoidh
 • ’seadh: is ea
 • ’Seadh: Is ea
 • 'seadh: is ea
 • 'Seadh: Is ea
 • dhí: di
 • shuas: suas
 • dhom: dom
 • cad dúbhairt: cad a dúirt
 • dháiríribh: dháiríre
 • dhíobh: díobh
 • dhóibh: dóibh
 • bhuachaillíbh: bhuachaillí
 • cruachaibh: cruacha
 • muímhneachaibh: muimhnigh
 • achainígheachaibh: achainíocha
 • adharcaibh: adharca
 • aontaíbh: aontaí
 • ballaibh: ballaí
 • beartaibh: bearta
 • bhallaibh: bhallaí
 • bheartaibh: bhearta
 • bheulaibh: bhéala
 • bheusaibh: bhéasa
 • bhitheamhnachaibh: bhithiúnaigh
 • bhliaghnaibh: bhliana
 • bliaghnaibh: bliana
 • mbliaghnaibh: mbliana
 • bhlianaibh: bhliana
 • blianaibh: bliana
 • mblianaibh: mbliana
 • bhliantaibh: bhlianta
 • bliantaibh: blianta
 • mbliantaibh: mblianta
 • bhochtaibh: bhochta
 • bhonnaibh: bhonnaí
 • bhrógaibh: bhróga
 • bhuaibh: bhua
 • bhuidéalaibh: bhuidéalaí
 • billeógaibh: bileoga
 • bitheamhnachaibh: bithiúnaigh
 • bparóistibh: bparóistí
 • bparóistíbh: bparóistí
 • bpócaíbh: bpócaí
 • brógaibh: bróga
 • bóithribh: bóithre
 • caipíníbh: caipíní
 • capaillibh: capaill
 • ceannachaibh: ceannaigh
 • ceathramhnaibh: ceathrúna
 • ceudtaibh: céadta
 • chapaillibh: chapaill
 • cheannachaibh: cheannach
 • cheannachaibh: cheannaí
 • cheardaidhthibh: cheardaithe
 • chladhairíbh: chladhairí
 • chleamhnaisíbh: chleamhnais
 • chleasaibh: chleasa
 • chluasaibh: chluasa
 • chnocaibh: chnoic
 • chnámhaibh: chnámha
 • choinnibh: choinne
 • chosaibh: chosa
 • chrannaibh: chranna
 • chuisleanaibh: chuislí
 • cháirdibh: chairde
 • chéadaibh: céadta
 • chúinníbh: chúinní
 • chúrsaíbh: chúrsaí
 • claidhmhtibh: claimhte
 • clócaíbh: clócaí
 • cnámhaibh: cnámha
 • coinnibh: coinne
 • cosaibh: cosa
 • craobhachaibh: craobhacha
 • cómharsanaibh: comharsana
 • cómharthaíbh: comharthaí
 • d'fhiadhnaibh: d'fhianna
 • d'uaislibh: d'uaisle
 • dailtínibh: dailtíní
 • daoinibh: daoine
 • dhaoinibh: dhaoine
 • dheagh-thréithibh: dhea-thréithe
 • dháiríribh: dháiríre
 • dáiríribh: dáiríre
 • dáiríríbh: dáiríre
 • dúthaíbh: dúiche
 • eascáirdibh: eascairdiúla
 • fearaibh: fir
 • fhearaibh: fhir
 • fhiachaibh: fhiacha
 • fhichidibh: fhichidí
 • focalaibh: focail
 • frathachaibh: fraitheacha
 • fáinníbh: fáinní
 • féitheachaibh: féitheacha
 • gathanaibh: gathanna
 • gcapaillibh: gcapaill
 • gcluasaibh: gcluasa
 • gcoinnibh: gcoinne
 • gcosaibh: gcosa
 • gcúlaibh: gcúla
 • ghaoltaibh: ghaolta
 • ghlúinibh: ghlúine
 • ghuailnibh: ghuaillí
 • glúinibh: glúine
 • guairíbh: guairí
 • guthanaibh: guthanna
 • guídheanaibh: guíonna
 • hadharcaibh: hadharca
 • hingnibh: hingne
 • huaislibh: huaisle
 • hubhlaibh: húlla
 • húllaibh: húlla
 • licíníbh: licíní
 • loirgnibh: loirgní
 • lámhaibh: lámha
 • m'bonnaibh: mo boinn
 • m'brógaibh: mo bróga
 • mbailtibh: mbailte
 • mbeulaibh: mbéala
 • mbrógaibh: mbróga
 • mbéalaibh: mbéala
 • mhnáibh: mhná
 • mhálaíbh: mhálaí
 • mhéireanaibh: mhéar
 • mhéireanaibh: mhéara
 • miotaibh: miotaí
 • mnáibh: mná
 • méireanaibh: méara
 • ndaoinibh: ndaoine
 • neithibh: nithe
 • nglúinibh: nglúine
 • ngnóthaíbh: ngnóthaí
 • ngrástaibh: ngrásta
 • nguailnibh: nguaillí
 • phláitíníbh: phláitíní
 • phortachaibh: phortaigh
 • phíosaibh: phíosaí
 • phúntaibh: phuint
 • píobairíbh: píobairí
 • póirsíbh: póirsí
 • rachtaibh: rachta
 • ribíníbh: ribíní
 • riochtaibh: riochtaí
 • ruibíbh: ribí
 • ruthagaibh: ruthagaí
 • ráidhtibh: ráithí
 • ráiméisibh: raiméisí
 • seachtmhainibh: seachtainí
 • sgillingíbh: scillingí
 • shaileachaibh: shalaigh
 • sheóidibh: sheoda
 • shiogairlíníbh: shiogairlíní
 • shlataibh: shlata
 • shlinneánaibh: shlinneáin
 • shálaibh: shála
 • shúilibh: shúile
 • slinneánaibh: slinneáin
 • speabhraídíbh: speabhraídí
 • spréachaibh: spréacha
 • sínsearaibh: sinsearaí
 • súilibh: súile
 • taoisgeanaibh: taoisceanna
 • thrithíbh: thrithí
 • trithíbh: trithí
 • trithídhibh: trithí
 • tréithibh: tréithe
 • tríthíbh: tríthi
 • árdaibh: arda
 • áiteannaibh: áiteanna
 • árdaibh: arda
 • thosnuigh: thosaigh
 • tré n-a: trína
 • peictiúirí: pictiúir
 • tosnughadh: tosú
 • fé n-a: faoina
 • as san: as sin
 • ríthibh: ríthe
 • thusnuigh: thosaigh
 • de sna: de na
 • chítear: fheictear
 • tré: trí
 • cathrachaibh: cathracha
 • chathrachaibh: chathracha
 • gcathrachaibh: gcathracha
 • ’N-a dhiaidh san: Ina dhiaidh sin
 • ’n-a dhiaidh san: ina dhiaidh sin
 • geintibh: ginte
 • gheintibh: ghinte
 • ngeintibh: nginte
 • atharú: athrú
 • tré n-a: trína
 • h‑ubhlaibh: húlla
 • ubhlaibh: úlla
 • i d-taoibh: i dtaobh
 • atáid siad: atá siad
 • atáid: atá siad
 • bhóithribh: bhóithre
 • brighibh: brí
 • GHAEDHILIG: GHAEILGE
 • g-críochaibh: gcríocha
 • leabhraibh: leabhair
 • n-dántaibh: ndánta
 • guaillibh: guaillí
 • cleasaibh: cleasa
 • san mbliadhain: sa bhliain
 • chloisint: chloisteáil
 • nósa: nósanna
 • giodh: cé
 • míorbhaile: míorúilte
 • ciantaibh: cianta
 • feall-samhain: fealsúna
 • B’ in: Ba sin