Wesar - Se Biye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tiya Duri Zaf duri desde mi neresene. Xela duriya bejna to newinena.. Xend Duriya Wenge ma neraseno

Se Biye ? Ju Lewki Mi To ra Na ye .. .Se biye ? Adire Deste to Xo zere Kerde ?

Se biye Kêrİ Serd Dar u ber miyand piya biyaye ma. Ti birema ye e to dima. Se biye Şewi Boni Serd ma piya Bewnayi Aşmi.. Şewi Taride To Deri Wataye... Xorte To Gostari kerde...

Xezale Be to Guni Sona Zere mina. Ax ceylane Ti Çine ba ? Wace Ez Sekera ? Xele Mi Perişano Zerweşe Xezala mi


Ez Mineta toya aw bide mi nan bid weşiya zerya xo bidd

Çıme[edit]

  • piyaportal.de