W cuzbje

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
W cuzbje

Naćisk.

    Daloko su serbske hona,
    Serbske wsy a serbske cyrkwje,
    Serbske domy.
    Serbskich zynkow, serbskich spěwow
    Njesłyšiš.
    Swojim božemje smy dali,
    Do cuzby smy pućowali,
    W cuzbje dźěło dźěłamy,
    Domizny tu nimamy.
    Młode sylne mocy khodźa
    Lěto wob lěto na cuzy khlěb,
    Całty, kaž to dźěći praja,
    Na mjedowe pomaźki,
    Tajki khlěb ma dźiwne mocy
    Kuzłaŕske, a pomjatk mota,
    Serbski jazyk lemi.
    Po cuzym Serb khlemi.