Wóń hnězda

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Wóń hnězda

Kak dołho wučerjo nas budźe?
dołhož so wužiwa dual
kak dołho fararjo nas budźe?
dołhož so spěwa Wótče naš a wusłyš...
kak dołho nas nano?
dołhož maš přítela priateľku przyjaciela ďîäđóăó
maći kak dołho?
dołhož baćonaj we wsy hnězdźitaj
wowka kak?
dołhož je wóń lipy a pčołki rodźa wo měd
a dźědo?
wospjet
dołho