Vumbiwa ra Riphabliki ra Afrika Dzonga/Xedulu ya 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Vumbiwa ra Riphabliki ra Afrika Dzonga  (1996) 
Xedulu ya 1: Mujeko wa Rixaka

1. Mujeko wa Rixaka i xivumbeko xa rhekithengula; ku leha ka wona ku tlula ku anama hi kan’we na hafu.
2. I wa ntima, nsuku, rihlaza, wo basa, wo tshuka swa biriviri na wasi.
3. Wu na bandi ra rihlaza ra xivumbeko xa letere ra – Y leri ri nga n’we-xa-ntlhanu eka ku anama ka mujeko. Mindzhati ya le xikarhi ya bandi leri yi sungula eka khona ya le henhla na ya le hansi etlhelo ka pala kumbe rinhi, kutani yi hlangana exikarhi ka mujeko, ivi yi suka kwalaho yi famba hi vuandlalo bya mujeko ku ya fika emakumu eka tlhelo leri nga khomisiwangiki na nchumu.
4. Bandi ra rihlaza ri na mindzilakano yo basa ehenhla na le hansi, kutani etlhelo ka pala kumbe rinhi i ndzilekano wa nsuku. Xibandhana xin’wana na xin’wana xa ndzilekano wu endla n’we-xa-khumentlhanu eka vuanamo bya mujeko.
5. Yinhla-nharhu leyi nga tlhelo ka pala kumbe rinhi i ya ntima.
6. Bandi ra le henhla leri andlaleke na mujeko i ro tshwuka swa biriviri, kutani leri ra le hansi i ra wasi. Bandi rin’wana na rin’wana eka lama ri ringana n’we-xa-nharhu eka vuanamo bya mujeko.  • Black - Ntima
  • Gold - Nsuku
  • Red - Tshwuka
  • White - Basa
  • Green - Rihlaza
  • Blue - Wasi