Vpamuf in vol (2)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Belgän: Bi vpaklub balid de Gent pevotom in »Cercle Polyglotte« (klub möpükanas), kopanals anik estitoms vpaklubi nulik. Cifef büfuik pafomom se söls: A. van Bocxstaele cif, D. Renard blacif, Théod. de Visch Groendreef 137 penädan e kädan, D. Roseau konsälan. Penods plo klub pasedomsös penädane.


Nedän: Klub valemik nedänik numom anu kopanalis leodik 134, in koluns 11, kopanalis spodöl 18 e stimakopanali 1. Lasam valemik ozitom lulul 14. in s'Gravenhage.


Bodugän: »O Internacional (Revista scientifica litteraria e noticiosa)« binom tiäd timapenäda nulik, puböl in Villa Viçosa (Portugal) redakü söl L. Da Rocha Mattos. Redakel vipom me gased at pakön volapüki bevü kelomans oka. Klu tuvobs in nüm balid i laltügi dö vp. in pük bodugänik e begini tidüpa glamatik vpa. Gased binom pepenöl gledilo in pük bodugänik. Ked nümas 6 kostom frans 1.50.


Löstän: Fünazäl folid vpakluba de Steyr ezitom kilul 3. in loted »Schiff« e pevisitom gudiko. Söl Fr. Gress elabom zälapükati in kel elüjonom pato veüti ... volapüka, epükom stimü datuval vpa e esuflagom, gebön püki at. Telegams e peneds enakömoms in vendel at de datuvel in Konstanz, de vpaklubs in Salzburg, Graz, Linz-Urfahr.


Deutän: Vpaklub Hannover. Sugiv plo prämastaifam balid no pelonom. Väl ota paloveletom dilsumele alik. Ye fölonös stipis at: Vobs peninsedöl mutoms labön za gleti bükaflana bal bleda obsik e polön len kop välapükedi. Devied ot binomöd su köv pekiköl, kel ninom nemi e ladeti kuladik lautela. Vöds nulik..., kels no binoms in segivot kilid spet. folid vödasbuka vpa, no sötoms pagebön; lemäno lib alik padalom. Gebonös stüli mögiküno balik e klülik e penonös kleiliko. Vobs mutoms pasedön cife klube jü mälul 20. Cifef kluba cödätom, vobs kiom sötoms paprämön.


As präms pelonoms 1. boned (nuik u elsik ma vip) vpagaseda valemik, 2. se vpaliterat: Tävaventür in Kurdän e Lapän, lovepol fa Oscar Baumann, 3. märs popa deutik, lovepol fa dl. Lederer. Tefü stips dilsumama i kopanalas spodöl e bonedanas obsik lüjonobs nümi balid gaseda at. Vüdobs atoso al dilsumam liflik, spelöl kanön füdo givön prämis nog mödikum e völadikum.
Se Volapük: Gased al pakam Volapüka 1894, Nüm: 2, Pad: 4.