Vindit nöka Jonatan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
(Koned yofik pepenöl ma vödabuk pübota IVid.)


Volapükaflens ut, kels elilädoms in nüm 3id bleda at konili oba „Lomapük“, omemoms ba nöki oba, kel igivom klülälami bizugik: kikod babit (Papagei - pappagallo - perroquet) tälapüköl „Koko“ evödom süpito me spänapük.


Äs ekonob in konil et, vomül Ofelia evedof jimatel ob,a fat Anastasius egivom alos läbädi e esludobs matedatävi al Venezia, Milano e Rom. Bi stom ebinom negönik, etävobs me lelod pla me naf jü Venezia. - Bevü Trieste e Venezia stajöps gletikum binoms: Görz, Udine, Treviso e Mestre.


Nök löfik evilom tävön ko obs jü Treviso al visitön us fleni sembal. No ebinob ebo kotenik en, ab no ekanob nevilön tävi sogü nök, also vendel et emotävobs kobo, in vab klada balid.


Do jafan ibömetom, das oblibobs soalik, emanifom deno demü tävels mödik in stajöp Udine yani vabadila obsik täveles tel, de kels balim ebinom gletik e nepinik, votim ebinom lesmalik ab vemo pinik, somo, das esümom smatube mufik. - Ivedos neit. - Litapol epakom liti te mükik in vab. Ofelia, jimatel löfik oba eslipof in vabagul, ebinob in stad bevü gal e slip e nök Jonatan esimulom te slipi. Elilob süpito natemi töbik, emanifob logis e elogob táveli pinik vobön töbüno al libön oki de buts. Götöp spadaninöfik ebinom neletüb fefik al rivön zeili; ab vobäd eplöpöm fino. - Stil gletik evedom e valiks ejinoms slipön.


Pos tim blefik nök Jonatan nilom obi e sagom loviko: Söl pinik et labom kulivi nemödik. Li binos plüet deklotön butiks in vab klada balid, kö läd sembal binof? - Nepölol. - Kisi vilol dunön? Li kanob beginön feiti demü atos?


No! Vilob it pönön täveli neplüetik e plokudön vinditi demü nof jimatela olik. -


Ebinob nulälik, kisi odunom. Nök ebeginom nu sükön bosi su futöp vaba, fino ejonom obe buti bal távela pinik, emanifom loviko yanalitöpi da kel emojedom buti. Enoetob loviko:


Kisi edunol, nök löfik?! Pöfikan no labom ba timilo butis votik e omutom nu mogolön ko but te bal!


Lebeno, lebeno, lenadomös plüti!


Erivobs poso stajöpi Treviso e nök elüvom obis. Islipob jü solaxän e feit bevü tävels tel emekom galön obi e jimateli oba. Elogob buti bal su fut detik manila pinik, fut votik ebinom peklotöl ko stog ledik. Tävel nepinik esagom ebo:


Eslipob, no elogob butis olik e no labob futis kil al kanön gebön buti olik!


Tävel smalik esagom nu obes „sekusadö!“ e evilom glugolön disü sieds al sükön buti, ab koap bigik no edälom osi. Efilädom nu filäbi, ab natiko no ekanom tuvön buti ut, kel etakedom nilü zif Treviso. Ven edatovom oki, logod oma ebinom so ledik äs stog e so stupiko stunik, das emutob smilön. Esagom obe:


Söl, givolös buti obe!


No labob buti olik.


Labol buti, bi smilol!


Sekusadolös, mekob matatävi e no elogob, ven ikömol in vab, va ilabol butis tel u buti bal! Vut gletik edasumom nu täveli smalik, eluvokom:


Lio? Li kanob motävön ko but te bal de Udine? E lüodöl vödis tävele votik:


Söl, elogol kömön obi, enolol, das elabob butis tel! Tävel gletik, kele buts in vab i no jinoms emekön gäldoami gletik, pla yüfön söli smalik, evokom smülölo:


No elogob futis olik, ibinos dagik, no kanob noelön, va elabol butis tel!


Kisi? Ob sagob no oles gegivön buti obe, voto no olüvols vabi!


Inakömobs in Venezia e jafan emanifom ebo vabayani. Enunob omi, das söl et vilom neletön obes lüvön vabi, bi no tuvom buti. Jafan elogedom disü sieds e evokom:


Logob nosi. Söl, li ilabol i buti votik? Söl pinik vedom denu ledik e sagom vutiko:


I ol säkol somikosi! Ovedob nogo fopik! Lesi, lesi e lesi, elabob butis tel, no kanob tävön ko but te bal! Söls et smiloms, mutoms gegivön buti.


Jafan gesagom smülöl:


Smil no blöfom, das laboms buti, ab sagolös ga:


Sembal li edexänom de vab du täv? Egepükob:


Si, söl bal in stajöp Treviso.


Täno pötü atos but efalom luvelato de vab e binom nu in Treviso: Lanimö! kanol telegafön al gegetön buti e no mutol labön demü atos vuti so gletik.


No labob butis al lugivön omis täveles! Enoetob nu:


Söl löfik, no kanol flagön das tävels votik jepoms butis olik. Votikna bekipolös otis su futs e no olabol migälodi somik; lemäno no binos plütik deklotön futis in vab klada balid e plisenü läd sembal!


Elüvobs vabi e elilobs söli pinik neläbädön, ven edexänom de vab ko but bal e ko stog ledik.


Enakömöl domo ekonob seki vindita nöke e nök Jonaten[1] evokom:


Lenadolös, o nef löfik, in mod kiom sötön[2] pönön neplüti!


Trieste
Vittorio Neymon de Neyfeldt.
Se Volapük: Gased al pakam Volapüka 1895, Nüm: 10, Pads: 3-6.

  1. Bükapök; pla: Jonatan.
  2. Jiniko bükapök; plo: söton.