Ver karşıdan moor çemberciymi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ver karşıdan moor çemberciymi

Ver karşıdan, mali,
Moor çemberciimi
Dartınıyım, male,

Da düzüneyim
Da çekediyim,
Ne da gideyim,

Ne da gideyim
Ne geeri döneyim
Vermedin beni

İstediymä
Verdin beni
Aşırıya

Aşırıya
Ne yırak erä
Yırak erä, baş ayırsıza

Gecä gider
Gecä geler
Er gecä getirer

Birär kannı rubä
Göz yaşınnan
Yıkattırer,

Can sıkletinnän
Kurutturer
Sabaadan da

Sandaa koydurer
Sabaadan da
Sofra kurdurer

Sofrasında da
Divan durguder
Divan durguder

Türkü çaldirer
Türkü çaldirer
Oyun oynader

Bir gecä getirdi
Bir kannı ruba
İçindä vardı

Bir adam kolu
O kolda da
Beş parmak vardı

O parmakta da
Bir üzük vardı
O parmakta

Bir üzük vardı
O üzüktä
Altın yazı vardı

Aldım, okudum
Batümün kolu