Vekselis

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Vekselis
by Rūdolfs Blaumanis

-18. janvārī.[edit]

Mans kungs!
Mūsu vakardienas saruna man pilnā skaidrībā rādīja, ka tālāka satiksme mūsu starpā vairs nav iespējama. Man nekā kopēja nevar būt ar vīru, kurš nodarbojas ar dekadentiskām strāvām laikā, kad drudžaini izveidojas jauna Krievija. Vīrs, kas nogrimis estētiskos pārsmalcinājumos un kas viņos grib atrast jaunu patiesību, tas acumirkļa lielos problēmus nevar nedz saprast, nedz tiem līdz just. Es Jūsos rūgti esmu maldījies un ciešu par to sodu. Bez kauna jūtām nevaru domāt par to, ka Jums savus kaislos sapņus, savas skaistākās cerības, savas slepenākās vēlēšanās esmu atklājis Man tikai žēl, ka apstākļi man neļauj ar Jums saraut katru sakaru. Jūs esat piemirsuši, vai darījāt tā, it kā to būtu piemirsuši (kas tikpat apvainojoši), ka es Jums divdesmit piecus rubļus esmu parādā. Es nožēloju, ka man acumirklī nav iespējams Jums šo naudu atdot. Tādēļ šīm rindiņām pielieku klāt vekseli uz divi mēnešiem un 50 kapeiku augļu, kas iztaisa vienu procentu par mēnesi. Es ceru, ka Jūs ar procentu augstumu būsat mierā. Saņemat utt.

Jūsu izbijušais pazīstamais
(paraksts nesalasāms).

-19. janvārī.[edit]

Mans kungs!
Jūs man uz manu vakarējo vēstuli neesat atbildējuši, bet esat pret mani izdarījuši lielu nepieklājību. Kā meita, kas Jums vēstuli nonesa, man stāsta, tad Jūs manas rindiņas izlasījāt, paraustījāt plecus un iedevāt meitai tās 50 kapeikas kā dzeramnaudu. Atstāju Jūsu pašu vaļā spriest par Jūsu izturēšanos. No savas puses tikai saku, ka pie norēķināšanās būšu spiests procentus tai pašā augstumā samaksāt otrreiz. Tādā kārtā Jūsu draudzīgais pakalpojums man izmaksās veselus 24 procentus. Nu, lai ar! Mūsu ļaudis jau ar tādām lietām apraduši.

Ar dziļāko nožēlošanu, ka reiz ar Jums biju pazīstams.
(paraksts nesalasāms).

-15. martā.[edit]

Mans kungs!
Šī mēneša 18. dienā mans veksels aptek. Tā kā man nav iespējams viņu samaksāt, tad lieku Jums priekšā viņu protestēt, lai Jums būtu iespējams izpārdot manas grabažas. Cik nabadzīgas tās arī nebūtu - tas, ko Jums esmu parādā, taču, cerams, ienāks. Man pieder viens skapis, gulta, galds (gandrīz jauns), pāris grāmatu un daži apģērba gabali.

Jūsu parādnieks
(paraksts nesalasāms).

-15. aprīlī.[edit]

Mans kungs!
Par velti esmu izgaidījies tiesas pristava. Es saprotu gan, Jūs man gribat rādīties augstsirdīga vīra lomā. Bet tas pie manis nevelk. Es lūdzu neaizmirst vienas lietas, es no neviena sev nekā neļauju dāvināt un vismazāk vēl no jums, kura es necienīju. Jūsu izturēšanās izteic skaidro vēlēšanos mani apvainot un pazemot. Es jau savu nabadzīgo bagāžu gribēju sakraut vezumā un Jums nosūtīt priekš mana parāda nolīdzināšanas, bet tam mana saimniece pretojās, kurai īres neesmu samaksājis. Jūs redzat, liktenis pats ir ar Jums. Un tad ziniet arī, ka es savu pazemīgo un tomēr lepno nabadzību ne par kādu pasaules mantu neiemītu pret Jūsu uzpūtušos, paēdušo špīsera pašcienību.

Ar nicināšanu
(paraksts nesalasāms)