Vatanımız

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Vatanımız

Büük memleketimizdä herbir kişinin vardır knedi köşesi - küüyü, sokaa, evi, neredä o duudu. Buydur onun küçük vatanı, ama bölä küçük ana köşelerindän toplaner bizim büük vatanımız. Vatan çekeder kendi evin eşiindän. O büüktür hem käämildir.

Hepsimizdä o birdir nicä ana. Vatan - o halkımızın anasıydır. Vatan gogorlaner kendi oollarınnan hem kızlarınnan, çalışer onnar için : yardım eder, kuvet verer. Biz severiz vatanımızı! Ama sevmää vatanı - bu geler, ani onun ömürünnän herzaman lääzım yaşamaa. Vatanımız - duuma erimizdir.

(Rusçadan çevirdi Mina Kösä).

  • gogorlanmaa: hodullanma, kabarmaa
  • Neyä geler laflar: Vatan çekeder evin eşiindän
  • Sän neredä duudun?
  • Annat kendi kasaban ya küüyün için
  • Vatanımızın adı nicäydir?