Vakıt geldi taş toplamaa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Todur Zanet
Vakıt geldi taş toplamaa

Biz hepsimiz beklärdik:
Hadi, te,
Onnar, akıllanıp, devlet verär
Oa biz da çıkalım üzä
Dua edip,
Hem çalışıp
O devletä

Ama neyä umut tuttuk?

Gülümseyip,
Bizä deyni
Yaptı onnar kapan
Hem kaldırıp bizä karşı insan
Bekleerlär kan içmää
Aman

Artık avşam
Güneş da batıya battı
Azdı çıban
Vakıt geldi taş toplamaa…
Te genä dan eri darer.
Eni gün dünneyä geler
Bizä o nesa getirer…