Va' mò porca su i forch, va' che t'hó intes

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Va' mò porca su i forch, va' che t'hó intes  (1600) 
by Fabio Varese


Va' mò porca su i forch, va' che t'hó intes,
va' mò int i magazzin co' i tû berton,
che te ne trovare più on coin
inscì dolz com’è stà Fabj Vares.

Va' che hó fed da vedtt no passa on mes
Dré l’Arcivescovà su quij canton
Co’l pignattin con drent quatter carbon
Piena de piûgg, de rogna e mal frances.

Bagassa, ch’accadeva a caragnà
Quand te cavava e dì “No me abbandona,
car el mè ben te staró sempr’ in cà” ?
Tì te favet la sempia e la coiona,

“No soj la toa Telina e tì el mè pà?”:
la forca che t’impicca, bolgirona.