User:Hada de la Luna

From Wikisource
(Redirected from User talk:Hada de la Luna)
Jump to navigation Jump to search

French[edit]

mon "petit nom" est Nguyệt-Nga que l'on peut traduire par "Hada de la Luna" en castillan...

English[edit]

my personal name is Nguyệt-Nga which can be translated with "Hada de la Luna" in Castillan...

Xin chào các ông bà anh chi em[edit]

Tôi tên là Nguyệt Nga: Hada de la Luna bằng tiếng Tây Ba Nha,

sinh năm 1967, tại Antony, cách TP Ba Lê (Kinh đô của Nước Pháp) 2km về phía nam, và ở TP Ba Lê,

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Pháp,
  • Tiếng Anh,
  • Tiếng Việt.

Thông tin về tôi:[edit]