Tudorka Arnaut

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Bu şair bizim Gagauz yazıcılarında bir en gençlerindän birisi. O büüdu bir fukaara çifçi aylesindä Dimitrovka küüyündä Bolgrad dolayında (Büünkü gündä onun küüyü Odesa bölgesindä Ukraynada).

Ama Tudorka Arnaut küçüklüündan bilgiyi sevdi - üürendi Çadırda, sora beş yıl sıravardı üürendi Azerbaycanda Bakuda universitettä filologiya fakultetindä, angısını başardı da gitti ileri doru üürenmää Türkiyeda Ankaraya, nereda doktorantura tezini yaptı. Büün Tudorka Kipra tarafında universitettä ders okuyer. Yazıcılıı başladı kullanmaa taa başlankı klaslardan.Yazıcıdan bir şiir


Yaamura

 • Ne bu hava karardı.
 • Toz duman kalktı.
 • Kırlangaç gökü yardı
 • Üüsektän baktı?
 • ,,Ver bulutçuk yaamur
 • Tarlaya çamur


 • Teknelerä da hamur
 • Hambarlar - dolur!
 • Çiçeklär käämil kokar
 • Kuvetlenmiş çimennär
 • Gençlerä kısmet bakar
 • Dinç yaamur hem uur gözäl.


 • Yazıcı Todurka Arnaut


Kullanılmış Kiyatlar[edit]

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasilioglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas
 • Sayfa 223
 • Stiinţa 2003
 • Ministeril Educaţiel Al Republıcıı
 • Moldova