Tu pâduri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Tu pâduri

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 130


S-dusi feata tu pâduri
Tra si-adunâ lăi amuri,
Lăi amuri!
Io yineamu di trâşi la moarâ,
Yineamu singuru câtrâ-n hoarâ
Ńi-aflai feata tu pâduri
Şi-l’i câftai maşi doauâ-amuri:
Ocl’il’i lăi – ţe lăi amuri!
Feata-arâsi, l’i-vińi ghini
Ş-taha-ńi ḑâţi: – „Nu ţ-u-arşini,
Nu ţ-u-arşini?
Va ti-aspunu la maica-acasâ,
Va ti-aspunu, ma, fuḑ, mi-alasâ”.
Şi-arâḑândalui, la mini
Vińi corba fârâ-arşini
Ş-ḑâsi: „Ocl’il’i? Na-ţâ-l’i şi fă ghini!”.