Trâşi la treili şoputi...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Trâşi la treili şoputi...

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 108


Trâşi la treili şoputi
Si-avdu dulţi-aroputi,
Canda plângu cloputi...
Plângu-acloţi izvurili,
Izvurili ş-fântânili
Iu si-aspealâ ḑânili,
Ḑânili dal’eanili,
Cu muşati ḑeanili!
Plângu-acloţi ş-frunḑâli,
Frunḑâli ńişcatili
Di vimturi – blâstimatili!
Plângu greu ş-pâdurili,
Di lâ si-avd murmurili.
Toamna plângu arińil’i,
Arińil’i şi paltińil’i,
Câ totu moru lilicili
Ţe li calcâ pricili;
Câ si-aspargu stânili
Şi câ fugu Armânili,
Albili ca ḑânili;
Câ l’i-alasâ oili
Şi l’i-alumtâ ploili
Ţi-ayunescu verili,
Pul’il’i ş-prumuverili!