Todurlan bobası

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Todurlan bobası

Lay, lay, lay, lay, lay
Todurlan bobası
Daavada gezer

Todurlan bobası
Daavada gezer
Dokuz yıl olmuş,

Daava ederlär,
Dokuz yıl olmuş
Daava ederlär

Bobası yayan
Doorudan gider
Todurçu atlı,

Yoldan gider
Bobası yayan
Doorudan gider,

Todurçu atlı
Yoldan gider
Todur ba, Todur

Todurçu oolum
Nerdä görülmüş,
Nerdä işidilmiş

Nerdä görülmüş
Nerdä işidilmiş
Oolan boba

Daava da etsin?
Oolan boba
Daavada gezsin?

Dokuz yıl oldu
Daava ederiz
Az mı gidecez,

Çok mu gidecez,
Çok mu gideceyz,
Eteşeceyz

Bir çöşmeyä
Bir çöşmeyä
Bir duruk suya

Durasıın, oolum
Beni bekleyäsin
Beni bekleyäsin

Bir laf söleycäm
Todurçu atlı
Yoldan gider

Bobası yayan
Elleri bukaalı
Elleri bukaalı

Doorudan gider
Az mı gitmişlär
Çok mu gitmişlär

Etişmişlär
Bir çöşmeyä
Bir çöşmeyä

Bir duruk suya
Todurçu durmuş
Bobasını da

Bobası etişmiş
Bölä demiş:
Todur ba, Todur
Todurçu oolum

İnsänä, oolum,
Beygirciindän
Çöz ellermi,

Yıkayım üzümü
Duva edeyim
Allahıma

Büün Allahın günü
Bizim pazarmız
Todurçu iner

Beygirciindän
Çözeciykan
Taa pek sıkmış

Bobası da
Bölä demiş:
Todur bä, Todur,

Todurçu oolum,
Anaya bobaya
Biriciktin

Ana betvası
Sän işitmedin
Boba lobudu

Sän görmedin
Ama şansora
Betva edecäm

Betva edecäm
Betva tutulsun
Az mı gidecez

Çok mu gidecez
Daava edecez,
Geeri dönecez

Geeri döndüynän,
Çingenelär çıksın,
Çingenelär çıksın,

Kara çingenelär
Beygirciin ürksün,
Erä döşäsin

Geeri döndüynän
Çingenelär çıksın
Geeri döndüynän

Çingenelär çıksın
Çingenelär çıksın
Kara çingenelär

Beygirciin ürksün,
Erä düşäsin
Erä düşäsin

Erä batasın
Çiftä kılıcınä
Da kesiläsin

Az mı gitmişlär
Çok mu gitmişlär
Daava etmişlär

Geeri dönmüşlär
Geeri dönmüşlär
Geeri döndüyanan

Çingenelär çıkmış
Çingenelär çıkmış
Kara çingenelär

Beygirciin ürkmüş
Erä da düşmüş
Erä da düşmüş

Erä batmış
Çiftä kılıçlara da
Kesilmiş

Bobası da
Bölä demiş:
Hey, çingenelär,

Kara çingenelär
Nerdäydiniz
Da işittiniz?

Biz işitmedik,
Biz görmedik
Allah işitti,

Allah gördü
Allaa bizi
Burayı yolladı