Tepegözlä kızçaaz hem çocucak

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tepegözlä kızçaaz hem çocucak

Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş, varmış bir kızçaazlan çocucak. Gitmişlär onnar daaya toplamaa çilek. Toplamışlar toplamışlar, da gitmişlär irak. Daadan onna ayırılmışla, gidela, çıkerla iyennerä, onnar nası biz, saadä gözleri tepesindä Tepägöz.

Almışlar onnar uşakları, götürerlär evä, çocucaa kolverarlä kuyuya. Kızçaaz kale babuylan, yardım edee, ama çocucaa hep doyurela, tuyannasın. Tä onnarın paskellesi, Tepägözlär giderlä kliseyä, a babuylan kızçaaz kaleyla. Babu yake fırını kırmızı olmuş. Babu getire tölä bir demir taçka da dee :

 • Yat te burayı, kızçaaza.

Kızçaaz dee:

 • Babu bän bilmem nası yatmaa.
 • Babu da dee:
 • Tölä yat.

Gösteree ona, nası yatmaa. Kız dee:

 • Yat ta bän bakacam nası yatmaa, sora sän kalkacan, bän yatıcam. Da o yatee orıy, da kızçaaz onu fırın içinä da kapee. Bulee çatı, çıkaree çocucaa. Çıkareer onu kuyudan da de kaçmaa. Kaçela, kaçela, auşam oley. Onnar daa içindä, daada bir büük aaç, içi boş, kızçaaz orıy gire, ama çocuk pine aacın tepesine.

Tepägözlär klisedän gelerlär, açan gelerlär...

 • Nända mamu?

Bilerlär, ani mamusu kızı orıy sakladı, ani pişsin. Yok mamusu bir erdä.

 • Gitti beki kakusuna, orıy bireri. Haydın iyicez.

Koyerla masaya babuyu imää. Açan çevirerla yotänna, geerdä göz. Ye-ey, onnar birdän:

 • Näbees, biz mamuyu iyees.

Şindi pineyla beygirlerä da etişmää bunnarı. Taman da kaar yaayer. Da onnar hayde geeri.

 • A o çocuk soram inee, yavaşıcık gidee ordan, çıkee daadan. İşidile tezdä:
 • Hay! hay!
 • Sürärmişlär taman ilkyazın. Çocucak yavaşıcık gidee, bakee diilmiş tepägözlär, ama tölä insannar, nicä onnar. Bir da işidilee:
 • Aman bey, bizim uşaklar!...
 • Bu gidee, getiree kızçaazı da orıy.