Tepägözlar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tepägözlar

Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş, varmış üç kafadar. Şindi gidiylä iş için. Gidiylä iş aaramaa kendileerinä. Geziy bunnar, nekadar geziylä. Bakela bir mera orda varmış. Orda da yaşaarmış bir Tepägöz. Varmış saadä bir gözü. Bunnar dee:

 • Aykıralım mı ona

Bunnar taa aykırmadaan o aykırmış onnara:

 • İ-i hey! Kimsiniz siz va?
 • Biz adam

Açan bunnar deerlär bölä, o iki adımda olee yannarında. Olduynan yannarında sorıy genä:

 • Ne gezersiniz ba çocuklar?
 • Biz iş aareris.
 • Bandä var iş. Bandä var beş bin koyun. Gideceyniz da güdeceyniz onnarı.

Aleer onnarı bu. Şindi dee:

 • Kalın bandä.

Braker onda.

 • Şindi açan bitecek imelikleriniz, gelecek bana biriniz da alacek imää. Sora öbürünüz, sora da öbürünüz.

Açan bitee imelikleri, gidee büüyü. Bu çıker karşı ona:

 • Ne gelmersiniz bä? Aaç durersınız orda.

Aler bunu içänna. Gösterer neresi naşi. Bu burada, maaza da burada...Da götürer onu bir erä, kaper kapuları. Orda da varmış bir çaun da dee ona:

 • Te bu çaunda suyu kaynadıcan, bän dä yatıcam da uyıcam. Açan kaynııcek bu su aykır bana.

Açan kaynee o su, çocuk, bişey bilmee aykıree ona. Açan da aykıree, bu kalkee, tutee çocuu sokup çıkarer o kaynaktan da yer onu.Braker kemiklerini. Da şindi ikincisini, açan o gelee ona imek için alee ardına da dee:

 • Te bu çaunu görersin mi? Bän yatacam uyumaa, sän da kaynat su. Açan kaynııcek aykır bana.

Açan su kaynee, bu aykıree ona. Bu Tepägöz çocuu aykırı tutup, sokee kaynak içinä, çıkarer da iyer.

Şindi küçüü beklee bunnarı, ama onnar hep yok.

 • İ-i nekadar durayim? Gidiim bän da...

Şindi gidee bu da. Varmış bir da kuzucuk onnarın şugusu. Dee o kuzu çocaa:

 • Sän gidiysin, ama sän gidiysin ölümä. Senin kafadarlarını o yidi. Açan gidecän ona, o çıkacek sana karşı. Bak da gör ne yapıcek. Açan sokacek seni orayı, neredä çaun sän kaynatçan ona su. Açan kaynııcek su, sän bak ne yapıcan ama kaldırma onu.

Bu çocuk gelee. Çıkee karşı Tepägöz:

 • Sarfoş oldula kafadarların da kuseela, yatıp yuvarlaneela. Sokey genä bunu da dee ona:
 • Te bu suyu kaynadıcan, açan kaynıycek su kaldır beni.

Açan kaynee su bu çocuk aley da devirer bu suyu onun üstünä onun o bie gözü da fırleer. Da baarer:

 • Ah şu ne yaptı bu şugu?...
 • Ne yapsın bu? Dev görmer, ama çocuk läzım çıksın. Kuzu dee ona:
 • Kes bir büük bobana da saarın derisinnän. O şindi duracek tokatta da yoklıycek her bir koyunu. Sän çıkacan koyunnan.

Yoklee bu koyunnarı, bastırer. Çocuk çıkıy. Açan bu göree, ani yok aaraner. Ne yapsın? Dee çocaa :

 • Na vereim sana kırligamı.
 • O kuzu da deermiş:
 • De ölä: Çoban kırligasını getirsin. Da verecek o sana bir iş.

Çocak ölä da yapıy.Ozaman Tepägöz dee:

 • Ne vereim sana üzüümü.

Kuzu dee:

 • Al te bu iş.

Açan aley o altın üzüü da koyee parmaana o altın üzük girişer lafetmää:

 • Gel çorbacım gel çorbacım bırıyı...

Çocuk oyanna, çocuk bıyanna: oyannı, buyannı yok...Etişerlär kör pınara. Çıkaree çocuk bıçaanı da sıbıdee üzüü pınara parmaannan bilä. Buda dooru pınara düşer. Tepägöz pınar içindä. Bu çocuk da girişer sıbıtmaa taş orayı. Taş-taş üstünä pınara, da öldürer bu Tepägözü. Alee koyunnarı da gelee su boyuna. Çocuk aykırler o suyu gider evine.