Tepägöz hem iki kardaş

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tepägöz hem iki kardaş

Varmış iki kardaş, da varmış koyunnarı, da gitmişlär kıra. Tepägöz görmüş, da çobannar braamışlar koyunnarı da kaçarmışlar. Da birini tepägöz tutmuş, da yutmuş çocüü. Biri da kaçmış koyunnar nca üzük baarmaya başlamış: yeşektä varmış bir deri.

Da almış o deriyi, giimiş sırtına, o iş gecäymiş. Çocükta geçmiş koyunnarın arasından, da tepägöz tanımamış çocuu demiş Pişir bana ceer.Çocuk almış tuz, da atmış onun gözünä da çıkmış gözü. Tepägöz demiş sora çocää na benim üzüümü. O almış da o üzük başlamış baarmaa. gel buyanı.

Çocuk kaçarmış, tepägöz aardına. Çocuk savaşırmış çıkarmaa üzüüyü, çıkaramazmış, da kesmiş parmaanı, da atmış punara da, Tepägöz atlamış punar içinä. Çoban kurtulmuş tepägözdän.