Tepägöz adamı

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tepägöz adamı

Bir adamın varmış üç oolu. Çobanmışlar. Varmış onun sürüleri, angılarını çocuklar otladırmış. Dädu hep sölärmiş oollarına:

  • Daayın kenarında var tarlalar yaklaşmayın orıy.

Bir kerä adamın büük oolu kaçırmış orıy koyunnarı. Toplarkana sürüyü rasler dev adamına. Geler bir adam tepesindä gözü. Ölä olmuş çocuk girmiş Tepägözün topraana. Evä geeri çocuk dönmemiş.

Geçeer vakıt ikincisi oralarda koyun otlader, o da unutmuş neyä bobası takaza etmiş. Girmiş neredä insan gezmeer Tepägözün merasına. Tepägöz onu da kapeer laama koyunnarınnan bilä. Küçük kardaş beklee nekadar beklee da gidee dooru Tepägözün evinä.

Tepägöz aleer çocuu içänna da deer:

  • Pişir bana şişte bir toklu. Kendisi sa yater uyumaa.

Sürüdän bir koyun deer:

  • Bak ne yapeer Tepägöz, köşedä kemikleri topla üstülä.

Çocuk yaker büük bir ateş, yaker ne yaner, kaynader bir çüven su.

Kaynadınan su devirer onu Tepägözün gözünä. Tepägöz baararak fırler da başleer aaramaa çocuu içerdä. Çocuk sa şiretleer, çeker toklunun derisini üstünä da karışer koyunnarın içinä.

Sabaa oldu Tepägöz koyunnarı yoklayıp birär birär ayakların arasından kolverer dışarı. Çocuk deri sırtında tanımeer onu. Çıkıp baarer Tepägözä. Takışmasın bu onun aardına.

  • Al bıçaamı.

Verer çocaa bıçaanı ama çocuk kayıl olmeer.

Verer üzüünü, bu koyer parmaana. Başleer üzük çaarmaa çorbacısını, canını kurtarmaa deyni, çocuk keser parmaanı da sıbıdeer pınara. Ölä da kurtuler.