Te Tai o Honipaka

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Te Tai o Honipaka  (1821) 
anonymous
Original version 1856 version 1959 version 2004 version

Tera ia, nga tai o Honipaka,
ka wehe koe i au, e,
He whakamaunga atu, naku,
i te ao ka takawe,
Na runga mai, o te motu,
e tu noa mai ra koe, ki a au e i

Naku, koe i a waiho,
i taku whenua iti,
Te rokohanga, te taranga, i a taua,
Ka mihi, mamao au,
ki te iwi ra i a.

E pari e te tai, pikitu, pikirere,
Piki, takina mai ra,
te kawa i Muriwhenua.

Te kawea au, te tere.

Tena taku manu,
He manu ka oma noa,
Runa ki te whare,
te Hau o Matariki.

Ma te whare porutu,
Ma te rahi a ’Ti Awa,
e kautere mai ra,
Ka urupa, taku aroha na-i-a

Terā ia ngā tai o Honi-paka,
Ka wehe koe i a au-e.
He whakamaunga atu nāku,
Te ao ka rere mai
Nō runga mai o te motu
E tū noa mai rā koe ki au-e

Kia mihi mamao atu au,
Ki te iwi rā ia.

E pari, e te tai,
piki tū, piki rere,
Piki takina mai
Te kawa i Muri-whenua
Te kawa i tū tere

Tenā taku manu
he manu ka onga noa
Huna ki te whare,
te Hau-o-Matariki

Mā te Whare-pōrutu
Mā te rahi Āti-awa
E kau tere mai rā,
Ka urupā taku aroha.

Tera ia nga Tai o Honipaka,
Ka wehe koe i au, é
He whakamaunga atu naku
Te ao ka takawe
Na runga mai o Te Motu....
E ti noa mai ra koe ki au, é

Ka mihi mamao au, é,
Ki te iwi ra, é,
Moe noa mai i te moenga roa.

Ka piki, e te tai;
Piki tii, piki rere;
Piki takina mai rd!
Te Kawau i Muriwhenua
E kawea e te tere!

Téna taku manu,
He manu ka onga noa;
Runa ki te whare
Te hau o Matariki:

Ma te Whare porutu
Ma te Whare Ati Awa,
E kau-tere mai ra,
Whaka-urupa taku aroha

Tera ia nga tai o Honipaka
Ka wehe koe tau e;
He whakamaunga atu naku
Te au ka takawe
na runga mai o Te Motu
E tu noa mai ra koe ki au e

Naku ia na koe i waiho
i taku whenua
Te rokohanga te taranga i a taua

Ka mhi mamao au
ki te iwi ra ia,
Moe noa mai i te moenga roa

Ka piki e te tai;
piki tu piki rere,
Piki takina mai ra
Te Kawau i Muriwhenua
E kawea au e te tere,

Tena taku manu,
he manu ka onga noa;
Runa ki te whare,
te hau a Matariki.

Ma te Whare po rutu,
Ma te Whare Atiawa
E kautere mai ra,
Whakaurupa taku aroha,
na


PD-icon.svg This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.