Talk:Main Page/Lëtzebuergesch

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Pläng?[edit]

Ginn et Pläng hei op der lëtzebuergescher Wikisource eppes ze maachen? Meleranz (talk) 19:35, 21 March 2017 (UTC)