Talk:Main Page/Frysk

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Frysk, Noardfrysk en Aldfrysk[edit]

Moat dizze yndieling faaks wat oars op de side stean. Ik wit net krekt wat it bêste is, mar no liket it wat núver. Aliter 21:51, 11 Jan 2005 (UTC)

Subdomein[edit]

Troch it oanmeitsjen fan in tal subdomeinen kinne siden hjir allinnich mear keppele wurde as eksterne URL-s. At wy s: brûke wolle, dan moat der ek in fy.wikisource.org komme. Ik wit lykwols net at der easken binne oan hoe drok at dy Wikiboarne wêze sil. Aliter 23:53, 18 August 2006 (UTC)Reply[reply]

Stavering Domein[edit]

Ik ha besocht om domyn te ferbetterjen yn domein, mar soks is my net tastien. Kin ien fan de behearders soks efkes dwaan? Swarte Kees

Deze pagina is niet beveiligd, dus je zou alles in principe moeten kunnen aanpassen... --Ooswesthoesbes 08:53, 27 November 2011 (UTC)Reply[reply]
Ik heb het verbeterd. Is het zo goed? --Ooswesthoesbes 08:54, 27 November 2011 (UTC)Reply[reply]