Talk:Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës/Pjesa I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Neni 1 Femijet si te lindin kan te derejt të ken emer..

Start a discussion about Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës/Pjesa I

Start a discussion