Türkmen binasy

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Türkmen binasy
by Magtymguly Pyragy


TÜRKMEN BINASY


Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,
Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy.

Terki-dünýä eýleýip, gelse rakyplar gaşyna,
Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy.

Süleýman hem Rüstem, Zal, Jemşit oňa bolmuş geda,
Günde ýüz müň salsa leşger, degmez şanyň belasy.

Daglar ondan alar taglym, leşgeri sap-sap durar,
Her salanda zülpükaryn artar ýigitniň höwesi.

Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup.
Kylsa bir jaýga ýörüişni, açylar gül lälesi.

Külli gyzylbaş baryny atdy dag arkasyna,
Gije-saba ýatmaýyr, geler olarnyň nalasy.

Her ýan gadam ursa saýýat, bolmaýyr olduşgär,
Bendi kylyp alabilmez, düşmez türkmen balasy.

Aryflar dem-dem geler, toýy bardyr her zaman,
Merdi-merdan sözüdir ol, ýokdur köňül hilesi.

Aýdadyr Magtymguly, ýokdur köňülde bir gara,
Hak sylaýyp, kylymyş nazar, bardyr onuň saýasy.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.