Syrotka (Wjela)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Syrotka

    Hraju sebi hrajachu
    Na wsy dźěćata;
    Madlenka bě k rowniku
    Bjez towařškow šła.

    Swjaty wječor zazwoni
    Po wsy, po polu;
    Domoj sebi maćeřki
    Dźěči wołachu.

    Srjedź dwej' rowow sedźeše
    Blěda Madlenka,
    Ronjo z wóckow krjepjele
    Wboha syrota.

    "Domoj pój," njewoła
    Nan k njej ani mać;
    "Tu je jeju komorka;
    Při nimaj chcu spać." -

    W směrkach jandźel přišedši
    Wza ju sobu sej. -
    W zbožnym raju jandźelki
    Lubje hraju z njej.

    Z nanom zas' a z maćeřku
    Zraduje so nět,
    Zabywši we wjeselu
    křiwdy połny swět.