Sureya Nasri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Name Hakke Rahmane Rahimra.

1- Beğhte Hak’yu fetih ke ama,

2- Tu ke dise, mordem ze çığ qone rea dine Hak,

3- Hervi Rabbe xu hamdra buğhonce, zu’k ef buwaze. Çımke wu, tovu zaf qevulkeno.