Sureya Kafirun

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1- Rehmun o Rehiym pê nımê Humêy.

2- Ya Qasuıd mı, vajıg; Gellê kafırun.

3- Çikog şıma hê cir’i i’badet kêni ez cir’i i’badet nikena.

4- O, Huma’wuıg ez ha cir i’badet kena, şıma zi Yir’i i’badet nikêni.

5- O, i’badetiko şıma hê kêni ez nikena.

6- O, i’badetiko ez ha kena şıma nikêni.

7- Din şıma şımaribo o din mı mıribu.

Çımey[edit]