Stuyane oolum stuyane

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Stuyane oolum stuyane

Stuyane oolum stuyane
Vereyim sana bir akıl
Vereyim sana bir akıl,

Bir akıl bir temel akıl
Kesäsin stuyan, Radayı
O sana uşak bakmıycek,

O sana ev çevirmeycek
Stuyan da sesleyen mamusunu,
Stuyan da dışarı çıkayor

Rada da içeri geliyor
Rada da deyor stuyana
Aferim mamunun lafına

Ne ülää üürediyor seni
Ani sän kesäsin beni
Stuyan da deyor Radaya

Bakma sän onun lafına
Al okayı da git maazaya
Akıt bir oka şarap dey

Rada da aler okayı
Rada da gider maazaya
Rada da şarap hakıtmeer

Rada da yaşlarnı hakıdıyor
Stuyan da gider maazaya
Stuyan da keser Radayı

Radanın da kafası lafediyor
Stuyan evim, stuyan, deer.
Bana canın hacımayor,

Köçücük Vanço da lülkeda
Vançuyu da kim yıkaycek?
Vançuyu da kim doyuracek

Vançuyu da kim sallaycek?
Rodolö, eşim Rodolö,
Sän düşünmä küçücük Vançuyu

Yayan yaamurlar yıkaycek
Uçan kuşlarda doyurucek
Esän lüzgerlär sallıycek,

Ama yazık senin gençliynä
Ani bän sesledim mamuyu
Stuyan da geler içeri

Stuyan da deyor mamusuna
Mali ma, male hanacıyım
Bakasın benim uşaklarmı,

Çeviräsin benim evimi
Bän sana uşak bakmıycam,
Bän sana ev çevirmeycäm

Stuyan da deer mamusuna
Male ma, male hanacıyım,
Ani bir hana haalıycek,

Taa islää iki haalasın
Stuyan da keser kendini
Stuyan da başıyer kendini