Straszliwe przygody

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Autor Kornel Makuszyński
Tytuł Straszliwe przygody
Data wydania 1922
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska“
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Wikisource
Inne Cały zbiór
page=
Indeks stron
[ 9 ]

KORNEL MAKUSZYŃSKI


STRASZLIWE
PRZYGODYIWBP - logo.pngWARSZAWA 1922
INSTYTUT WYDAWNICZY »BIBLIOTEKA POLSKA«[ 10 ]

Wszystkie prawa zastrzeżone.


Książka ta jest zmienionem wydaniem tomu z r. 1913 (pod tym samym tytułem), który powiększony został przez dodanie „Listów z Zakopanego“.
[ 197 ]

TREŚĆ.

 

 
Str.
LISTY Z LIDO (ADRESOWANE DO BOYA w 1912 R.) 
 39
LISTY Z NICEI (ADRESOWANE DO KAZIMIERZA SICHULSKIEGO W 1913 R.) 
 65


Info icon 001.svg#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1926. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1950 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1926 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1926 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false