Spegulo che dezerto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen rakonto pri viro hororigante leda, qua esis perpede trairanta dezerto. Subite, il vidis ulo brilar sur la sablo. To esis spegulo. La viro su inklinis al sablo, sizis la spegulo e regardis ol. Il nul-tempe antee vidabis spegulo.

-Qual hororo! --il klamis--. Nule stranja, ke on forjetis ol!

E la viro forjetis la spegulo e duris trairar sua voyo.